A group of eager business students talking to a CAMS graduate

超过 75,000 名毕业生

在全球 160 多个国家与地区

 • Myeong Hun Baek
 • Colin Goh Ying Pei
 • Li Tingting
 • Izy Remedios
 • Liu Yingxi
 • Bai Yawei
 • Lim Jin Rong, Desmond
 • Yu Jiacheng
 • Peng Chen
 • Tan Sheng Lin
 • Teo Bih Huey
 • Syon Niyogi
 • Yan Shenhan
 • Carolyn A. Jackson
 • Karen Lim Su Pei

ACAMS 毕业生名单