A group of eager business students talking to a CAMS graduate

超过 75,000 名毕业生

在全球 160 多个国家与地区

 • Li Mei
 • Liu Chong
 • Yano Kotaro
 • Wang Chen
 • Xin Tan
 • Wang Yiwen
 • Wang Yang
 • Zheng Luli
 • Ahmad Hassan
 • Biplab Kumar Rana
 • Wu Zunyu
 • Ayaka Kotake
 • Satish Kumar
 • Wong Mui Ping
 • Chan Yick Cheung Adrian

ACAMS 毕业生名单

 

对阿富汗毕业生的搜索功能目前不可使用。