A group of eager business students talking to a CAMS graduate

超過 75,000 名畢業生

在全球 160 多個國家與地區

 • Myeong Hun Baek
 • Colin Goh Ying Pei
 • Li Tingting
 • Izy Remedios
 • Liu Yingxi
 • Bai Yawei
 • Lim Jin Rong, Desmond
 • Yu Jiacheng
 • Peng Chen
 • Tan Sheng Lin
 • Teo Bih Huey
 • Syon Niyogi
 • Yan Shenhan
 • Carolyn A. Jackson
 • Karen Lim Su Pei

ACAMS 畢業生名單