Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

Certyfikaty

Najnowsza tematyka i szkolenia, które pomogą zwalczać przestępczość finansową w XXI wieku

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku arabskim, bahaskim, indonezyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, portugalskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, hiszpańskim, chińskim tradycyjnym

Pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikacji CAMS.

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim

Zrozumienie i identyfikowanie nielegalnych działań korupcyjnych i łapownictwa.

Businessperson typing on a laptop

Bankowość korespondencyjna

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Zarządzanie ryzykiem związanym z oferowaniem i nabywaniem usług bankowości korespondencyjnej.

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Omówienie sposobu działania organizacji terrorystycznych i przeciwdziałania im przez monitorowanie przepływu pieniędzy.

Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

Zwalczanie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami

0 USD dla członków ACAMS  
0 USD dla osób nienależących do ACAMS  
2 punkty ACAMS  

Dostępny w języku angielskim

Dowiedz się, jak powstrzymać nielegalne przepływy finansowe związane z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami.

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

Zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

0 USD dla członków ACAMS
0 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Zaangażuj się w walkę ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi.

Businessman flipping through a stack of hundred dollar bills in his hands

Oszustwa  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Przyczyny oszustw, metody ich wykrywania i sposoby zapobiegania im. 

A business man pointing to financial charts and showing them to a colleague at her desk

Dochodzenia  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Umiejętność prowadzenia dochodzeń w ramach zwalczania przestępczości finansowej.

A businessman looking at finanical charts on his laptop

Podstawy KYC 

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim
 
Usprawnianie analizy należytej staranności i rozwijanie znajomości klienta.

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

Ocena ryzyka  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Zrozumienie ryzyka dla swojej instytucji i nauczenie się, jak przeprowadzać ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy. 

International currencies laid out flat and overlapping one another

Podstawy sankcji

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, chińskim uproszczonym, hiszpańskim, chińskim tradycyjnym
 
Podstawowe zasady dotyczące sankcji, które powinni rozumieć wszyscy pracownicy odpowiedzialni za zgodność z przepisami.

Close-up of stacks of business documents

Pisanie raportów SAR/STR

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Wiedza, kiedy należy złożyć raport o podejrzanych działaniach (SAR) lub transakcjach (STR), i jak skonstruować silne i przekonujące argumenty.

Shipyard at sunrise, full of colorful cargo containers with a multiple cranes

Pranie pieniędzy w handlu  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym
 
Zrozumienie i zwalczanie różnych form i metod prania pieniędzy w handlu.

Close-up of transactional financial data points on a screen

Podstawy monitorowania transakcji

495 USD dla członków ACAMS
695 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym

Umiejętność identyfikowania sytuacji, w których należy korzystać z ostrzeżeń o praniu pieniędzy.

Businessman holding a gold bitcoin with financial data floating around him

Kryptowaluty i technologia blockchain  

495 USD dla członków ACAMS 
695 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Zrozumienie technologii. Ograniczanie ryzyka.

Blue binary numbers (ones and zeros) on a screen

Sztuczna inteligencja w sektorze usług finansowych 

350 USD dla członków ACAMS 
350 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Umiejętność zapewnienia swojemu zespołowi solidnych podstaw w podlegającemu szybkim przeobrażeniom sektorze usług finansowych.