Confident smiling businessman seating at his desk with a laptop

Certyfikaty

Najnowsza tematyka i szkolenia, które pomogą zwalczać przestępczość finansową w XXI wieku

Business woman working at a table with laptop, looking at papers

Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy

595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku arabskim, bahaskim, indonezyjskim, angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, portugalskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym, hiszpańskim, chińskim tradycyjnym

Pierwszy krok w kierunku uzyskania certyfikacji CAMS.

Businessman bribing another businessman with a stack of cash

Przeciwdziałanie łapówkarstwu i korupcji

595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim

Zrozumienie i identyfikowanie nielegalnych działań korupcyjnych i łapownictwa.

Businessperson typing on a laptop

Bankowość korespondencyjna

595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Zarządzanie ryzykiem związanym z oferowaniem i nabywaniem usług bankowości korespondencyjnej.

Businessman showing another businessman a suitcase full of confidential documents

Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu

595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Omówienie sposobu działania organizacji terrorystycznych i przeciwdziałania im przez monitorowanie przepływu pieniędzy.

Illegal-Wildlife-Trade-Certificate

Zwalczanie nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami

0 USD dla członków ACAMS  
0 USD dla osób nienależących do ACAMS  
2 punkty ACAMS  

Dostępny w języku angielskim

Dowiedz się, jak powstrzymać nielegalne przepływy finansowe związane z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami.

ACAMS - Certificate Details - Human Trafficking - Desktop

Zwalczanie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

0 USD dla członków ACAMS
0 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim

Zaangażuj się w walkę ze współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi.

A businessman looking at finanical charts on his laptop

Podstawy KYC 

595 USD dla członków ACAMS 
795 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim, holenderski, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim
 
Usprawnianie analizy należytej staranności i rozwijanie znajomości klienta.

Businessman's hand stopping a cascading row of dominos

Ocena ryzyka  

595 USD dla członków ACAMS 
795 USD dla osób nienależących do ACAMS 
4 punkty ACAMS 

Dostępny w języku angielskim
 
Zrozumienie ryzyka dla swojej instytucji i nauczenie się, jak przeprowadzać ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy. 

Close-up of transactional financial data points on a screen

Podstawy monitorowania transakcji

595 USD dla członków ACAMS
795 USD dla osób nienależących do ACAMS
4 punkty ACAMS

Dostępny w języku angielskim, holenderski, chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym

Umiejętność identyfikowania sytuacji, w których należy korzystać z ostrzeżeń o praniu pieniędzy.