Stack of white paper documents

Polityki

Członkostwo i certyfikaty ACAMS

ACAMS nie przyznaje zwrotów ani not kredytowych za członkostwo w ACAMS lub pakiety certyfikacyjne, chyba że jest to przewidziane przez obowiązujące prawo lokalne.

Anulowanie/odroczenie egzaminu
Konferencje ACAMS
Seminaria na żywo
Webinary i kursy certyfikacyjne
Zastępstwo
Nieobecność
Anulowanie/Zmiana terminu ACAMS