A lock sitting on a keyboard

Polityka prywatności ACAMS

Polityka prywatności ACAMS

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2023 r.

 

Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy , LLC („ACAMS”, „my”, „nas”) zajmuje się promowaniem rozwoju oraz wdrażania polityk i procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest to największa międzynarodowa organizacja członkowska poświęcona rozwijaniu wiedzy zawodowej, umiejętności i doświadczenia osób zajmujących się wykrywaniem i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy na całym świecie.

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje informacji, jakie zbieramy oraz sposób zbierania, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania danych osobowych użytkownika, a także decyzje, jakie użytkownik może podjąć w zakresie zbierania, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania przez nas danych osobowych użytkownika.

 

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do informacji zbieranych za pośrednictwem witryn www.acams.org, www.moneylaundering.com oraz www.acamstoday.org (określanych indywidualnie jako nasza „Witryna” oraz łącznie jako nasze „Witryny”), a także wszędzie tam, gdzie publikowana jest niniejsza Polityka prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych zbieranych za pośrednictwem naszych własności cyfrowych, oferowanych przez nas usług, wydarzeń, certyfikacji, certyfikatów cyfrowych, webinariów i seminariów (nazywanych łącznie naszymi „Usługami”). Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do informacji zbieranych przez strony trzecie, w tym za pośrednictwem jakichkolwiek aplikacji lub treści (w tym treści reklamowych), które mogą zawierać linki do naszych Witryn lub być dostępne z naszych Witryn lub za ich pośrednictwem; nie odnosi się też do informacji zbieranych przez ACAMS poza Internetem lub dowolnymi innymi środkami niewskazanymi tutaj.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności.  Wchodząc na nasze Witryny lub korzystając z naszych Usług, użytkownik zgadza się na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.  Niniejsza Polityka prywatności może od czasu do czasu być modyfikowana (patrz Zmiany Polityki prywatności), a kontynuowanie przez użytkownika korzystania z Witryn i Usług oznacza zgodę na te zmiany.  Prosimy o regularne sprawdzanie tej strony, gdyż zamieszczamy na niej aktualizacje naszej Polityki prywatności.

 

W przypadku wszystkich użytkowników przebywających lub mieszkających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub Wielkiej Brytanii („GB”) administratorem danych dla wszystkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Usług jest ACAMS.

 

 

Spis treści

Zbierane przez nas dane osobowe
Sposób wykorzystywania zebranych przez nas danych osobowych
Ujawnianie danych osobowych
Pliki cookie i technologie pokrewne
Bezpieczeństwo
Przekazywanie danych osobowych za granicę
Przechowywanie
Witryny internetowe stron trzecich
Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą (na terenie EOG i GB)
Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą (Chiny)
Informacja dla mieszkańców stanu Nevada
Rodzice lub opiekunowie
Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Nasze dane kontaktowe
Informacja dla mieszkańców Kalifornii

 

 

Zbierane przez nas dane osobowe

W celu świadczenia i poprawy oferowanych przez nas Usług oraz w celu prowadzenia z użytkownikiem komunikacji na temat naszych ofert zbieramy od użytkowników i na ich temat różnego rodzaju informacje. Zbierane przez nas informacje obejmują:

 • informacje, za pomocą których można ustalić tożsamość użytkownika, na przykład identyfikator, dzięki któremu z użytkownikiem można się skontaktować przez Internet lub poza nim („dane osobowe”);
 • informacje dotyczące użytkownika, ale takie, które wzięte osobno nie pozwalają na jego identyfikację;
 • informacje o połączeniu internetowym, sprzęcie używanym do dostępu do naszych Witryn i Usług, a także szczegóły dotyczące korzystania z Witryn i Usług.

 

Dane zbieramy na następujące sposoby:

 • Bezpośrednio od użytkownika, gdy użytkownik nam je podaje.
 • W sposób automatyczny, podczas przeglądania Witryn przez użytkownika. Informacje gromadzone automatycznie mogą obejmować dane dotyczące użytkowania, adresy IP oraz informacje zbierane za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzących.
 • Od stron trzecich, na przykład naszych usługodawców.

 

Dane osobowe podawane nam przez użytkownika: Gromadzimy dane osobowe podawane nam przez użytkownika za pośrednictwem Witryn lub w ramach korzystania przez niego z Usług, na przykład dane, które uzyskujemy podczas tworzenia przez użytkownika konta, przystąpienia do oddziału lokalnego ACAMS, udziału (wirtualnego lub osobistego) w organizowanej przez ACAMS konferencji lub prezentacji, zapisu na kurs, rejestracji na egzamin certyfikacyjny ACAMS, uzyskania certyfikacji, zamawiania materiałów informacyjnych lub publikacji, takich jak białe księgi, lub podczas uczestnictwa w wydarzeniu. Przykłady rodzajów informacji, jakie mogą podawać nam użytkownicy:

 • Dane osobowe pozwalające na identyfikację użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy osobisty i służbowy, adres e-mail i numer telefonu, a także historia edukacji i zatrudnienia
 • Dane do płatności i do faktury
 • Dane do logowania przypisane do konta lub kursu
 • Szczegóły transakcji dotyczące zakupów oraz treść komunikacji (pisemnej, ustnej lub elektronicznej) podczas kontaktu użytkownika z działem obsługi klienta
 • Informacje podawane na forach społeczności, w katalogach, w mediach społecznościowych lub w odpowiedzi na nasze promocje i ankiety, na przykład zdjęcia, komentarze i opinie
 • Nagrania rozmów telefonicznych z działem obsługi klienta

 

Informacje gromadzone automatycznie: Automatycznie zbieramy i przechowujemy pewne rodzaje informacji o sprzęcie użytkownika, historii przeglądania oraz schematach zachowań, a także o sposobie korzystania przez użytkownika z naszych Usług, na przykład za pomocą plików cookie, pikseli i innych technologii śledzących. Przykłady rodzajów informacji, jakie możemy zbierać automatycznie:

 • Informacje dotyczące zapisu na kursy, data/godzina udziału w kursach i dane dotyczące ukończenia kursów
 • Adres IP urządzenia, z jakiego korzysta użytkownik
 • Identyfikator urządzenia
 • Lokalizacja urządzenia
 • Rodzaj przeglądarki
 • Dostawca usług internetowych
 • Nagrania rozmów telefonicznych z działem obsługi klienta w celach szkoleniowych i poprawy jakości
 • Nagrania wideo z systemu monitoringu przemysłowego
 • Informacje dotyczące interakcji z treścią, na przykład przeglądane pliki lub treści, czas spędzony na wyświetlaniu treści oraz informacje dotyczące pobierania treści

 

Informacje zbierane przez nas automatycznie nie pozwalają na osobistą identyfikację użytkownika, możemy jednak przechowywać je lub powiązać z danymi osobowymi, które zbieramy w inny sposób lub uzyskujemy od stron trzecich. Z informacji zebranych automatycznie korzystamy w celu poprawy jakości Usług oraz zapewniania lepszych i bardziej dopasowanych doświadczeń podczas korzystania z Witryn i Usług, w tym do następujących czynności:

 • Szacowanie liczby odbiorców oraz ustalanie schematów ich zachowań
 • Przechowywanie informacji o preferencjach użytkownika, co pozwala nam na dopasowanie Usług do indywidualnych zainteresowań użytkownika
 • Przyspieszenie wyszukiwań użytkownika
 • Rozpoznawanie użytkownika podczas jego kolejnych wizyt na naszych Witrynach, dzięki czemu możemy przekierować go na ostatnio odwiedzaną część Witryny

 

W naszej Polityce dotyczącej plików cookie for można znaleźć więcej danych o informacjach, które zbieramy automatycznie.

 

Informacje pochodzące z innych źródeł: Możemy otrzymywać informacje z innych źródeł, takich jak pracodawcy posiadający konta firmowe, ośrodki egzaminacyjne, media społecznościowe, platformy i fora stron trzecich, kontakty i partnerzy biznesowi. Przykłady rodzajów informacji, jakie możemy otrzymywać z innych źródeł:

 

 • Informacje osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy osobisty i służbowy, adres e-mail i numer telefonu, a także historia edukacji i zatrudnienia
  • Udział w testach, dokumenty do weryfikacji tożsamości, czas trwania testu oraz wyniki testu
  • Informacje profilowe, komentarze i podobne informacje podawane mediom społecznościowym lub w mediach społecznościowych, a także na innych forach powiązanych z nami
  • Zainteresowania, dane demograficzne oraz zachowania zakupowe

 

 • Informacje zebrane od użytkownika poza Internetem lub za pośrednictwem innych kanałów Na przykład:
  • Informacje podane przez użytkownika, gdy bierze on udział w konferencji, wydarzeniu lub podczas pełnienia osobiście innej funkcji.
  • Informacje podane przez telefon, na przykład podczas omawiania z użytkownikiem darowizn i zbierania funduszy.

 

Niektóre gromadzone przez nas informacje w połączeniu z innymi informacjami mogą stać się danymi osobowymi pozwalającymi na identyfikację użytkownika. Tego rodzaju informacje traktowane są jako dane osobowe.Użytkownik odpowiada za zadbanie o to, aby podawane nam dane osobowe były rzetelne. Nierzetelne dane mogą mieć wpływ na możliwość korzystania przez użytkownika z Usług, w tym na certyfikacje, informacje uzyskiwane przez użytkownika podczas korzystania z Usług oraz na naszą możliwość skontaktowania się z użytkownikiem.

 

 

Sposób wykorzystywania zebranych przez nas danych osobowych

Zebrane dane osobowe wykorzystujemy, przechowujemy i przetwarzamy w celu świadczenia i poprawy jakości Usług, wspomagania naszych działów handlowych, a także w celu personalizacji, świadczenia, mierzenia i poprawy naszych działań reklamowych i marketingowych.

 

Przykłady sposobów wykorzystywania zbieranych przez nas informacji, w tym danych osobowych, obejmują:

 • przedstawianie użytkownikowi naszych Witryn oraz ich zawartości
 • dostarczanie użytkownikowi zamówionych przez niego informacji, produktów lub usług, takich jak zgłoszenie członkostwa, obsługa certyfikacji i recertyfikacji, a także rejestracja na wydarzenia online i na żywo;
 • ocena kwalifikowalności użytkownika do niektórych certyfikacji i egzaminów;
 • świadczenie usług i obsługa klienta;
 • wypełnianie naszych obowiązków i egzekwowanie naszych praw wynikających z wszelkich umów zawartych między nami a użytkownikiem, w tym wystawianie faktur i pobieranie należności;
 • ułatwienie płatności lub świadczenia zamówionych usług;
 • wsparcie dla użytkownika i odpowiadanie na jego pytania, na przykład analiza i postępowanie w sprawie wątpliwości użytkownika, monitorowanie i poprawa jakości naszych odpowiedzi;
 • zarządzanie kontem użytkownika i dostarczanie użytkownikowi powiadomień dotyczących Usług, w tym powiadomień o wygaśnięciu konta i przypomnień o konieczności jego przedłużenia;
 • dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia użytkownika na naszych Witrynach, a także dostarczanie oferty treści, produktów i usług na podstawie preferencji użytkownika dotyczących reklam;
 • wysyłanie użytkownikowi informacji o produktach, usługach i promocjach ACAMS;
 • przeprowadzanie działań promocyjnych, takich jak ankiety, loterie, konkursy i konsultacje;
 • wsparcie w utrzymywaniu i poprawie bezpieczeństwa, ochrony i integralności naszych Witryn i Usług;
 • testowanie, badanie, analiza i opracowywanie produktów, na przykład opracowywanie i poprawa naszych Witryn, Usług, baz danych, innych zasobów technologicznych i ofert;
 • ogólne wspomaganie naszych operacji biznesowych;
 • powiadamianie użytkownika o zmianach wprowadzonych do naszych Witryn lub Usług;
 • sposoby opisane użytkownikowi w momencie pobrania danych osobowych użytkownika;
 • w każdym innym celu, w którym użytkownik podaje dane;
 • w każdym innym celu, na jaki użytkownik wyraził zgodę.
 • w każdym innym celu zgodnym z prawem.

 

Z danych osobowych użytkownika możemy również skorzystać w celu skontaktowania się z nim, aby przedstawić mu oferowane przez nas lub przez strony trzecie towary i usługi , które mogą być interesujące dla użytkownika, lub w celu wyświetlania reklam odbiorcom docelowym naszych reklamodawców.  Choć nie ujawniamy danych osobowych użytkownika w tych celach bez jego zgody, jeśli użytkownik kliknie reklamę lub w inny sposób wejdzie z nią w interakcję, reklamodawca może założyć, że użytkownik spełnia kryteria odbiorcy docelowego.  Więcej informacji dotyczących sposobu zbierania informacji o użytkowniku przez strony trzecie oraz sposobu ustalania, czy użytkownik spełnia kryteria docelowe, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były przez nas wykorzystywane w tej sposób, powinien dostosować swoje preferencje w ustawieniach konta. Więcej informacji dotyczących korzystania z praw użytkownika w odniesieniu do danych osobowych użytkownika można znaleźć w części Decyzje użytkownika dotyczące śledzenia i reklam internetowych.

 

 

Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika możemy ujawniać innym firmom lub podmiotom, jeśli jest to niezbędne w celu realizacji naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej z użytkownikiem, jeśli jest to niezbędne w celu dostarczenia użytkownikowi zamówionych towarów lub usług, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli mamy inny uzasadniony interes w takim ujawnieniu, a mianowicie:

 • naszym filiom i podmiotom zależnym, wyłącznie w celach i w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności;
 • wykonawcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu, obejmujące na przykład obsługę płatności kartami płatniczymi, planowanie i koordynowanie wydarzeń, zarządzanie danymi i przechowywanie danych, usługi marketingowe i reklamowe, a także firmom z branży analitycznej i badawczej oraz doradcom zawodowym;
 • zarządom oddziałów lokalnych ACAMS w celu komunikacji ze swoimi członkami;
 • organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, organom regulacyjnym oraz sądom w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie, wymogi regulacyjne lub podobne procedury prawne, w celu zgłoszenia czynności, o których mamy uzasadnione podstawy sądzić, że naruszają prawo, lub w inny sposób spełniając obowiązki prawne;
 • w celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej, a także w celu ochrony naszych praw, użytkowników oraz partnerów biznesowych, lub w ramach postępowań sądowych dotyczących ACAMS;
 • innemu podmiotowi w związku z fuzją, transferem zasobów w postaci danych, reorganizacji, wydzielenia, finansowania, rozwiązania lub innego zdarzenia korporacyjnego dotyczącego całości lub części naszej firmy;
 • w celu egzekwowania lub stosowania naszych Warunków użytkowania i innych umów, w tym w celu wystawiania faktur i egzekwowania należności;
 • do ogólnej informacji, gdy publikujemy listy absolwentów na naszych Witrynach (za zgodą użytkownika);
 • jeśli uznamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu zapewnienia ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa ACAMS, naszych klientów lub innych osób;
 • w zakresie niezbędnym do reagowania w sytuacji wyjątkowej dotyczącej zdrowia publicznego, w celu ochrony zdrowia i mienia użytkownika;
 • w uzasadnionym zakresie, w celu raportowania wydarzeń i monitorowania mediów do celów interesu publicznego;
 • w dowolnym innym celu wskazanym przez nas podczas przekazywania danych przez użytkownika oraz
 • w innych celach, za zgodą użytkownika.

 

 

Pliki cookie i technologie pokrewne

My, a także podmioty trzecie dostarczające treści i innych funkcji dla naszych Usług, mogą korzystać z plików cookie, znaczników pikselowych, miejscowego zapisywania oraz innych technologii w celu automatycznego gromadzenia informacji za pośrednictwem Usług. Technologie te pozwalają nam zrozumieć, kto wszedł w interakcję z nami, dzięki nim realizujemy również nasze Usługi bardziej skutecznie. Technologie te pozwalają nam również dostarczać użytkownikowi treści reklamowych online.

 • Pliki cookie. Nasze Witryny korzystają z plików cookie z następujących kategorii:  Absolutnie niezbędne, funkcjonalne, wydajnościowe, stron trzecich oraz marketingowe i reklamowe. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.
 • Znaczniki pikselowe/Sygnały nawigacyjne. Znacznik pikselowy (nazywany również sygnałem nawigacyjnym) jest fragmentem kodu osadzonym w Witrynach i zbierającym informacje o czynnościach użytkowników na danej Witrynie. Korzystanie z pikseli pozwala nam na przykład zarejestrować fakt odwiedzenia przez użytkownika konkretnej witryny internetowej.
 • Reklamy oparte na zainteresowaniach. Pozwalamy stronom trzecim na korzystanie na naszych Witrynach z technologii przeznaczonych do zbierania informacji o urządzeniu użytkownika oraz o sposobie korzystania z naszych Usług w celu reklamowania użytkownikowi produktów i usług dopasowanych do znanych nam zainteresowań użytkownika, a także w celu świadczenia usług związanych z reklamą, takich jak raporty, atrybucja, analityka i badania rynkowe.  Takie strony trzecie działają w naszym imieniu i możemy przyznawać im prawo do korzystania z informacji o użytkowniku dla ich własnych celów.  Na przykład, jeden z takich dostawców będących podmiotami trzecimi, firma Google, wyświetla nasze reklamy i stosuje pliki cookie w celu pokazywania reklam opartych na wcześniejszych wizytach użytkownika w Witrynie.  Z danych analitycznych korzystamy również w celu wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w witrynie. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania informacji o użytkowniku przez firmę Google można znaleźć tutaj: Sposób wykorzystywania przez firmę Google informacji uzyskanych z witryn lub aplikacji korzystających z naszych usług – Polityka prywatności i regulamin – Google
 • Analytics. Korzystamy również z funkcji Google Analytics, w tym z narzędzia do analizy danych demograficznych i raportów o zainteresowaniach, aby zbierać informacje dotyczące zachowania i demografii odwiedzających dla niektórych z naszych Usług oraz w celu opracowywania treści. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania informacji o użytkowniku przez firmę Google można znaleźć tutaj: Sposób wykorzystywania przez firmę Google informacji uzyskanych z witryn lub aplikacji korzystających z naszych usług – Polityka prywatności i regulamin – Google.
 • Media społecznościowe. Nasze Witryny mogą zawierać wtyczki mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, oraz inne widżety. Media społecznościowe mogą rozpoznawać użytkownika oraz gromadzić informacje dotyczące jego odwiedzin na naszych Witrynach, mogą też zapisywać pliki cookie oraz stosować innego rodzaju technologie śledzące. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają politykom prywatności tych firm.

 

Więcej informacji o sposobach wykorzystywania przez nas plików cookie na naszych Witrynach można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

 

 

Decyzje użytkownika dotyczące śledzenia i reklam internetowych

 • Więcej informacji o stosowanych ustawieniach można znaleźć, odwiedzając stronę  Ustawień reklam (google.com). 
 • By uzyskać informacje o sposobie wyłączania funkcji Google Analytics, należy odwiedzić stronę pobierania dodatków Google Analytics do przeglądarki.
 • Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, pochodzących od reklamodawców i stron trzecich uczestniczących w programach samoregulacji, należy odwiedzić stronę Network Advertising Initiative oraz Digital Advertising Alliance.  Użytkownik znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej może również zrezygnować z tego rodzaju reklam, odwiedzając stronę Twoje wybory w Internecie. Rezygnacje ważne są zazwyczaj dla konkretnego urządzenia i konkretnej przeglądarki, co oznacza, że należy zgłosić rezygnację dla każdego używanego urządzenia i przeglądarki. Należy pamiętać, że po rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach użytkownik wciąż będzie otrzymywał reklamy ogólne, nie będą one jednak dopasowane do jego zainteresowań.
 • Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami z zakresu plików cookie na naszych Witrynach, korzystając z centrum preferencji dotyczących plików cookie, do którego link podany jest na dole Witryny.
 • Użytkownicy mieszkający w Kalifornii powinni zapoznać się z naszą Informacją dla mieszkańców Kalifornii.

 

 

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika korzystamy z uzasadnionych środków bezpieczeństwa, w tym środków administracyjnych, technicznych i fizycznych. Środki te mają na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych użytkownika. Ponadto szkolimy pracowników, którzy będą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, z zakresu wagi poufności i zachowania prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

 

Chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, by chronić dane osobowe użytkownika, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nie do pokonania. Jeśli użytkownik dojdzie do przekonania, że jego dane osobowe zostały zgubione, skradzione, niewłaściwie wykorzystane lub w inny sposób naruszone, powinien zapoznać się z ostatnią częścią niniejszej Polityki prywatności, w której opisujemy sposoby kontaktowania się z nami.

 

 

Przekazywanie danych osobowych za granicę

ACAMS prowadzi działalność i przetwarza dane osobowe na terenie wielu jurysdykcji. Dane osobowe mogą być zbierane, wykorzystywane, ujawniane, przechowywane i przetwarzane w innych jurysdykcjach niż jurysdykcja odpowiadająca miejscu zamieszkania lub przebywania użytkownika, w tym w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach, takich jak Portugalia, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, w których siedzibę mają strony wymienione powyżej, w celach wymienionych powyżej. Jurysdykcje te mogą stosować inne prawa dotyczące ochrony danych niż prawa obowiązujące w jurysdykcji użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności.

 

 

Przechowywanie

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, w tym do celów spełnienia wszelkich obowiązków prawnych, regulacyjnych, dotyczących księgowości lub składania raportów, a także w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w przechowywaniu danych osobowych w naszych bazach.

 

 

Witryny internetowe stron trzecich

Wszelkie linki do witryn internetowych stron trzecich umieszczamy na naszych Witrynach wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie oznacza to, że udzielamy rekomendacji lub składamy deklaracje dotyczące tych witryn, produktów, materiałów lub usług oferowanych za pośrednictwem tych witryn. Wszystkie dane osobowe podawane przez użytkownika w witrynach internetowych stron trzecich podlegają praktykom i politykom prywatności obowiązującym w tych witrynach i zalecamy zapoznanie się z tymi informacjami. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za praktyki dotyczące prywatności oraz za treści witryn lub usług internetowych, które nie są prowadzone przez nas.

 

 

Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą (na terenie EOG i GB)

Użytkownicy mieszkający na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii mają również następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych,
 • Prawo do zmiany, korekty i aktualizacji danych osobowych,
 • Prawo do zażądania usunięcia danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych i/lub
 • Prawo do wycofania zgody, w zakresie, w którym dane osobowe były zbierane na podstawie świadomej zgody użytkownika.

 

Z danych osobowych użytkownika korzystamy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo oraz zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności.

 

Aby skontaktować się z nami w związku ze skorzystaniem z wyżej wymienionych praw, należy kliknąć tutaj. Nie pobieramy żadnych opłat z tytułu korzystania z praw przysługujących użytkownikowi, chyba że poinformujemy go o określonej opłacie w chwili otrzymania zapytania. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych i/lub uzyskania od tego organu porady, lub wniesienia przeciwko nam pozwu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

 

 

Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą (Chiny)

Niezależnie od praw wymienionych powyżej użytkownicy mieszkający w Chinach mają ponadto następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania informacji dotyczących danych osobowych,
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo do korekty i zmiany danych osobowych,
 • Prawo do usunięcia danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami administracji cyberprzestrzenią w Chinach,
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
 • Prawo do wycofania zgody, w zakresie, w którym dane osobowe były zbierane na podstawie świadomej zgody użytkownika, oraz
 • Prawo do złożenia skargi wobec organu regulacyjnego w Chinach.

 

Z danych osobowych użytkownika korzystamy wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo (w tym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w Chinach) oraz zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności.

 

Aby skontaktować się z nami w związku ze skorzystaniem z wyżej wymienionych praw, należy kliknąć tutaj

 

 

Informacja dla mieszkańców stanu Nevada

Użytkownik będący mieszkańcem stanu Nevada może zrezygnować ze sprzedaży niektórych informacji, które operator witryny internetowej zebrał lub zamierza zebrać na temat mieszkańca. Aby zrezygnować, należy kliknąć opcję Nie sprzedawaj moich danych osobowych oraz zaznaczyć odpowiednie preferencje w ustawieniach plików cookie na dole Witryny.

 

 

Rodzice lub opiekunowie

Nasze Usługi i nasze Witryny nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia. Nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Jeśli użytkownik nie ukończył 16. roku życia, nie powinien korzystać z naszych Witryn ani podawać na Witrynach, za pośrednictwem Witryn lub funkcji Witryn żadnych informacji, nie powinien też dokonywać zakupów na Witrynach, nabywać Usług, korzystać z jakichkolwiek interaktywnych lub publicznych funkcji komentarzy na Witrynach, ani podawać nam żadnych informacji o sobie w jakikolwiek sposób, w tym swojego nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, pseudonimu ani nazwy użytkownika.

 

Jeżeli okaże się, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna, usuniemy takie dane z naszej bazy danych. W razie podejrzenia, że zebraliśmy lub że przetwarzamy dane osobowe dziecka poniżej 16. roku życia, prosimy o kontakt.

 

Mieszkańcy Kalifornii, którzy nie ukończyli 16. roku życia, mogą mieć dodatkowe prawa dotyczące gromadzenia i sprzedawania dotyczących ich danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać w Informacji dla mieszkańców Kalifornii o zbieraniu danych i ochronie prywatności.

 

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym aktualizacjom. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany, podejmiemy próbę powiadomienia o tym użytkownika za pomocą poczty e-mail lub innych środków komunikacji. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z tą stroną w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych działań dotyczących prywatności. Tak długo, jak długo użytkownik korzysta z Usług, zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich wprowadzonych przez nas aktualizacji. Bez zgody użytkownika nie będziemy jednak wykorzystywać jego danych osobowych w sposób znacznie różniący się od sposobu podanego użytkownikowi w momencie zebrania danych osobowych.

 

 

Nasze dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości w związku z Polityką prywatności prosimy o kontakt pod adresem:

 

ACAMS

1321 Upland Dr.

PMB: 21400

Houston, Texas 77043

USA

Adres e-mail do kontaktu: access@acams.org

Witryna internetowa: www.acams.org 

 

 

Informacja dla mieszkańców Kalifornii

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2023 r.

 

Niniejsza Informacja dla mieszkańców Kalifornii o zbieraniu danych i ochronie prywatności ACAMS („Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii”) powinna być czytana wraz z główną Polityką prywatności ACAMS, gdyż uzupełnia ona Politykę prywatności ACAMS i odnosi się wyłącznie do odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia.

 

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do informacji zbieranych za pośrednictwem witryn www.acams.org, www.moneylaundering.com oraz www.acamstoday.org (określanych indywidualnie jako „Witryna” oraz łącznie jako „Witryny”), a także wszędzie tam, gdzie publikowana jest Polityka prywatności oraz Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii dotyczy danych zbieranych za pośrednictwem naszych własności cyfrowych, oferowanych przez nas usług, wydarzeń, certyfikacji, certyfikatów cyfrowych, webinariów i seminariów (nazywanych łącznie naszymi „Usługami”).  Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii nie odnosi się do informacji zbieranych przez strony trzecie, w tym informacji zbieranych za pośrednictwem jakichkolwiek aplikacji lub treści (w tym treści reklamowych), które mogą zawierać linki do naszych Witryn lub być dostępne z naszych Witryn lub za ich pośrednictwem; nie odnosi się też do informacji zbieranych przez ACAMS poza Internetem lub dowolnymi innymi środkami niewskazanymi tutaj.  Niniejszą Informację przyjęliśmy na podstawie kalifornijskiej ustawy z 2018 roku o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act – „CCPA”). Dotyczy ona wyłącznie mieszkańców stanu Kalifornia (nazywanych „użytkownikami”).

 

 

Zakres

Nasze Witryny gromadzą informacje, które pozwalają na identyfikację danego konsumenta, gospodarstwa domowego lub urządzenia, odnoszą się do niego, opisują go, wskazują go lub mogą w uzasadniony sposób zostać z nim powiązane, bezpośrednio lub pośrednio („dane osobowe”).  Dane osobowe nie obejmują danych dostępnych publicznie w rządowych bazach danych; pozbawionych danych identyfikacyjnych lub zagregowanych informacji o konsumentach, a także informacji nieobjętych zakresem CCPA, na przykład informacji medycznych lub dotyczących stanu zdrowia objętych ustawą o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne z 1996 roku, w wersji zmienionej, oraz Kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych; danych dotyczących badań klinicznych lub innych kwalifikujących danych badawczych; danych osobowych objętych niektórymi specjalistycznymi ustawami branżowymi, w tym Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej, Ustawą Gramm-Leach-Bliley lub Kalifornijską ustawą o prywatności informacji finansowych i Ustawą z 1994 roku o ochronie prywatności kierowców. 

 

 

Informacja w momencie zbierania danych

Możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, identyfikatory online, adres IP;
 • Kategorie danych osobowych wymienione w Rejestrach klientów z Kalifornii, na przykład imię i nazwisko, dokument prawa jazdy lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem, adres pocztowy, numery telefonów, zatrudnienie, historia zatrudnienia;
 • Cechy należące do kategorii chronionych na podstawie prawa Kalifornii lub federalnego, takie jak wiek, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność;
 • Informacje handlowe, takie jak produkty lub usługi zakupione lub rozważane, inne tendencje zakupowe lub konsumenckie;
 • Zachowania w Internecie lub innej sieci elektronicznej, takie jak historia przeglądarki, historia wyszukiwania, interakcje z witrynami internetowymi lub z reklamami;
 • Dane geolokalizacyjne, takie jak adres IP, lokalizacja fizyczna;
 • Dane audio, wideo i inne dane elektroniczne, takie jak zdjęcia, nagrania rozmów i nagrania z kamer przemysłowych;
 • Informacje zawodowe i dotyczące zatrudnienia, takie jak obecne zatrudnienie lub historia zatrudnienia, służbowe dane kontaktowe, nazwa stanowiska lub pracodawca;
 • Niepubliczne informacje dotyczące wykształcenia (na podstawie Ustawy dotyczącej dostępu rodzin do informacji o edukacji i prywatności (20 U.S.C. § 1232g, 34 C.F.R. Część 99)), takie jak informacje zawarte w bazach danych dotyczących edukacji prowadzonych przez instytucję edukacyjną lub podmiot działający w jej imieniu, na przykład stopnie, sprawozdania, listy obecności, harmonogramy zajęć, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe dotyczące uczniów lub dane dyscyplinarne dotyczące uczniów oraz
 • Wnioski wyciągnięte na podstawie innych danych osobowych, takie jak profil odzwierciedlający preferencje, cechy, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencja, umiejętności i kompetencje.

 

Nie zbieramy danych biometrycznych ani sensorycznych.

 

Gromadzone dane osobowe możemy wykorzystywać lub ujawniać w jednym lub wielu spośród następujących celów:

 • przedstawianie użytkownikowi naszych Witryn oraz ich zawartości
 • dostarczanie użytkownikowi zamówionych przez niego informacji, produktów i usług;
 • ocena kwalifikowalności użytkownika do niektórych certyfikacji i egzaminów;
 • świadczenie usług i obsługa klienta;
 • wypełnianie swoich obowiązków i egzekwowanie swoich praw wynikających z wszelkich umów zawartych między nami a użytkownikiem;
 • ułatwianie płatności lub dostawy zamówionych przez użytkownika usług;
 • umożliwianie uniknięcia oszustw transakcyjnych;
 • wsparcie dla użytkownika i odpowiadanie na jego pytania, na przykład analiza i postępowanie w sprawie wątpliwości użytkownika, monitorowanie i poprawa jakości naszych odpowiedzi;
 • stworzenie, utrzymanie, dopasowanie i pomoc w zabezpieczeniu konta użytkownika w ACAMS;
 • zarządzanie kontem użytkownika i dostarczanie użytkownikowi powiadomień dotyczących Usług;
 • dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszych Witrynach, a także dostarczanie oferty treści, produktów i Usług na podstawie preferencji użytkownika dotyczących reklam;
 • wysyłanie użytkownikowi informacji o naszych produktach, usługach i promocjach;
 • przeprowadzanie działań promocyjnych, takich jak ankiety, loterie, konkursy i konsultacje;
 • wsparcie w utrzymywaniu i poprawie bezpieczeństwa, ochrony i integralności naszych Witryn i aplikacji;
 • testowanie, badanie, analiza i opracowywanie produktów, na przykład opracowywanie i poprawa naszych Witryn, produktów i usług, baz danych oraz innych zasobów technicznych i ofert;
 • ogólne wspomaganie naszych operacji biznesowych;
 • ocena lub przeprowadzenie fuzji, wydzielenia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innego rodzaju sprzedaży lub transferu części lub wszystkich naszych zasobów, czy to w sytuacji kontynuacji działalności, czy też w związku z bankructwem, likwidacją lub podobnym postępowaniem, w ramach którego przechowywane przez nas w Witrynach lub w Usługach dane osobowe stanowią część zasobów do przeniesienia;
 • powiadamianie użytkownika o zmianach wprowadzonych do naszych Usług;
 • odpowiadanie na żądania organów egzekwowania prawa, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, na podstawie nakazu sądowego lub regulacji rządowej;
 • sposoby opisane użytkownikowi w momencie pobrania danych osobowych użytkownika;
 • w każdym innym celu, w którym użytkownik podaje dane;
 • w każdym innym celu, na jaki użytkownik wyraził zgodę.

 

Użytkownik może dokonać rezygnacji, klikając opcję Nie sprzedawaj moich danych osobowych lub kontaktując się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji Nasze dane kontaktowe znajdującej się w niniejszej Informacji dla mieszkańców Kalifornii o zbieraniu danych i ochronie prywatności.

 

 

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać, ujawniając je stronom trzecim w celach biznesowych. Dane osobowe możemy ujawniać w celach biznesowych wyłącznie na podstawie pisemnych umów, w ramach których opisuje się cele i wymaga od odbiorcy, by zachował poufność danych osobowych, oraz zabrania mu się wykorzystywania ujawnionych danych osobowych w celu innym niż realizacja umowy. W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy organizacja ACAMS ujawniła dane osobowe w celach biznesowych kategoriom stron trzecich wskazanym w poniższym wykazie. ACAMS może ponadto udostępniać informacje w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych.

 

Kategorie danych osobowych

Strony trzecie, którym udostępnialiśmy dane osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Dane identyfikujące

Oddziały, usługodawcy, partnerzy biznesowi

Baza danych konsumentów stanu Kalifornia

Oddziały, usługodawcy, usługodawcy biznesowi

Charakterystyka kategorii chronionych na podstawie prawa Kalifornii lub federalnego

Usługodawcy, partnerzy biznesowi, organy egzekwowania prawa, strony trzecie na skutek nakazów prawnych lub postępowań sądowych

Informacje komercyjne

Oddziały, usługodawcy, partnerzy biznesowi,

Informacje biometryczne

nd.

Informacje dotyczące aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej

Oddziały, usługodawcy, partnerzy biznesowi

Dane geolokalizacyjne

Usługodawcy, partnerzy biznesowi, organy egzekwowania prawa, strony trzecie na skutek nakazów prawnych lub postępowań sądowych

Dane sensoryczne

Usługodawcy, partnerzy biznesowi, organy egzekwowania prawa, strony trzecie na skutek nakazów prawnych lub postępowań sądowych

Informacje zawodowe i dotyczące zatrudnienia

Oddziały, usługodawcy, partnerzy biznesowi,

Niepubliczne informacje dotyczące wykształcenia

nd.

Wnioski wyciągnięte na podstawie takich informacji

Oddziały, usługodawcy, partnerzy biznesowi

 

Sprzedawanie danych osobowych

Ujawniamy następujące kategorie danych osobowych sponsorom wydarzeń, a dane te wykorzystywane są przez nich w celach marketingowych. Takie przypadki ujawnienia mogą być uznawane za sprzedaż wg CCPA.

 • Dane identyfikujące

 

Ujawniamy również następujące kategorie danych osobowych plikom cookie stron trzecich oraz innym dostawcom technologii reklamowych, którzy mogą udostępniać dane użytkownika dalej za pomocą ekosystemu reklamy internetowej. Takie przypadki ujawnienia mogą być uznawane za sprzedaż wg CCPA.

 • Dane identyfikujące
 • Informacje dotyczące aktywności w Internecie lub innej aktywności elektronicznej
 • Dane geolokalizacyjne
 • Wnioski wyciągane na podstawie danych osobowych, takie jak preferencje, cechy i zachowania.

 

 

Prawa mieszkańców Kalifornii dotyczące prywatności

W zakresie dozwolonym przez prawo i podlegającym odpowiednim wyjątkom, użytkownik ma następujące prawa dotyczące zebranych przez nas danych osobowych użytkownika:

 

Prawo do wiedzy: Użytkownik ma prawo do uzyskania następujących informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas dotyczących go danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika;
 • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika;
 • Cele biznesowe i/lub handlowe zbierania i – w odpowiednim wypadku – sprzedawania danych osobowych;
 • Kategorie stron trzecich, którym ujawniamy lub sprzedajemy dane osobowe;
 • Konkretne elementy danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika;
 • Kategorie danych osobowych, które ujawniliśmy lub sprzedaliśmy stronie trzeciej w celu biznesowym, oraz
 • Kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy dane osobowe mieszkańca.

 

Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia jego danych osobowych. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, będziemy dążyć do usunięcia danych osobowych użytkownika oraz zażądania od usługodawców usunięcia danych osobowych użytkownika. Po otrzymaniu żądania użytkownika oraz potwierdzenia jego tożsamości (patrz Sposób korzystania z prawa do wiedzy lub prawa do usunięcia), przeanalizujemy żądanie użytkownika, by sprawdzić, czy istnieje wyjątek, który pozwala nam zatrzymać dane. Jeśli zatrzymanie informacji jest niezbędne dla nas lub dla naszego usługodawcy lub usługodawców, możemy odrzucić wniosek użytkownika o usunięcie danych, czyniąc to w następującym celu:

 • Ukończenie transakcji, na potrzeby której zebraliśmy dane osobowe, dostarczenie usługi zamówionej przez użytkownika, przeprowadzenie działań, których w uzasadniony sposób można się spodziewać w kontekście istniejącej relacji biznesowej z użytkownikiem, lub inny sposób realizacji umowy zawartej z użytkownikiem.
 • Wykrycie incydentów związanych z bezpieczeństwem, ochrona przed szkodliwymi, oszukańczymi, przestępczymi lub nielegalnymi działaniami, lub ściganie osób odpowiedzialnych za takie działania.
 • Korzystanie z prawa do wolności słowa, zapewnienie innemu konsumentowi prawa do skorzystania z prawa do wolności słowa, korzystanie z innego prawa posiadanego zgodnie z przepisami.
 • Udział w publicznych lub recenzowanych badaniach naukowych, historycznych lub statystycznych, prowadzonych w interesie publicznym zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi etyki i ochrony prywatności, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że usunięcie danych może poważnie zaszkodzić osiągnięciu celu badań, jeśli użytkownik udzielił wcześniej świadomej zgody.
 • Umożliwienie użytku wyłącznie na cele wewnętrzne, spójne z oczekiwaniami użytkownika na podstawie jego relacji z nami.
 • Wywiązanie się z zobowiązań prawnych.
 • Inne wewnętrzne lub legalne sposoby użycia danych zgodne z kontekstem podania ich przez użytkownika.

 

Jeśli dane użytkownika nie będą podlegać jednemu z powyższych wyjątków, usuniemy je z naszych baz danych lub pozbawimy je informacji identyfikujących i nakażemy naszym usługodawcom przeprowadzenie podobnych działań. Prawa dotyczące usunięcia nie dotyczą danych osobowych w relacji B2B.

 

Prawo do rezygnacji: Użytkownik ma prawo zażądać od nas niesprzedawania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na taką sprzedaż lub do wyrażenia takiej zgody za pośrednictwem rodzica lub opiekuna.

 

Prawo do uniknięcia dyskryminacji: Użytkownik ma prawo do uniknięcia dyskryminującego traktowania ze względu na skorzystanie z dowolnego prawa wymienionego powyżej. Nie dokonamy żadnego z następujących działań:

 • Odmowa realizacji usług świadczonych użytkownikowi.
 • Nałożenie na użytkownika wyższych cen lub stawek za usługi w związku z korzystaniem przez użytkownika z praw konsumenckich w stosunku do danych użytkownika, w tym poprzez przyznawanie zniżek lub innych korzyści, a także nakładanie kar.
 • Dostarczanie użytkownikowi innego poziomu lub jakości usług.
 • Sugerowanie, że użytkownik może otrzymać inną cenę lub stawkę za usługi, lub inny poziom bądź jakość usług.

 

Możemy jednak oferować użytkownikowi zachęty finansowe dozwolone przez prawo, które mogą skutkować innymi cenami, stawkami lub poziomami jakości usług (patrz Informacja o zachętach finansowych). Wszystkie oferowane przez nas zachęty finansowe będą w sposób uzasadniony powiązane z wartością danych osobowych użytkownika i będą zawierać pisemne warunki opisujące materialne aspekty programu. Udział w programie zachęt finansowych wymaga uprzedniej zgody użytkownika na przystąpienie do niego, użytkownik może też wycofać swoją zgodę w dowolnej chwili. Obecnie nie oferujemy tego rodzaju zachęt.

 

 

Sposób korzystania z prawa do wiedzy lub prawa do usunięcia

Prawo do wiedzy: Mieszkańcy Kalifornii mogą w okresie 12 miesięcy złożyć do dwóch wniosków o informacje w ramach prawa do wiedzy. W przypadku chęci skorzystania ze swojego prawa użytkownik powinien wypełnić nasz formularz internetowy lub napisać do nas na adres access@acams.org.

 

Prawo do usunięcia: Aby zażądać usunięcia dotyczących ich danych osobowych, mieszkańcy Kalifornii mogą wypełnić nasz formularz internetowy lub napisać do nas na adres access@acams.org.

 

Weryfikacja: Wnioskować o skorzystanie z prawa do wiedzy lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika może wyłącznie użytkownik lub osoba posiadająca prawne upoważnienie do działania w imieniu użytkownika może. Zanim spełnimy żądanie użytkownika, musimy zweryfikować jego tożsamość.  Aby zweryfikować tożsamość użytkownika, zazwyczaj wymagamy od niego zalogowania się na swoje konto lub też uzyskujemy możliwość powiązania pewnych informacji dostarczonych przez użytkownika z informacjami posiadanymi przez nas na jego temat.  Wniosek użytkownika do skorzystania z prawa do wiedzy lub usunięcia musi:

 • Zawierać wystarczające informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie w sposób uzasadniony, czy użytkownik jest osobą, od której pobraliśmy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem tej osoby.
 • Opisywać żądanie użytkownika w sposób wystarczająco szczegółowy, który pozwoli nam odpowiednio zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na żądanie użytkownika.

 

Niektóre wnioski wymagają od nas uzyskania dodatkowych danych osobowych dotyczących użytkownika.  Jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika lub przysługującego mu prawa do złożenia żądania ani potwierdzić, że dane osobowe odnoszą się właśnie do niego, nie będziemy mogli odpowiedzieć na żądanie użytkownika lub podać mu dotyczących go danych osobowych. Dane osobowe podane we wniosku będą wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia tożsamości osoby składającej wniosek lub jej prawa do złożenia wniosku.

 

 

Termin i forma odpowiedzi

Otrzymanie wniosku potwierdzimy w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych. Jeśli użytkownik nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 10 dni, powinien napisać na adres access@acams.org.

 

Staramy się wysyłać merytoryczne odpowiedzi na zweryfikowane wnioski konsumentów w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni po otrzymaniu wniosku. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu (maksymalnie kolejnych 45 dni), poinformujemy o tym użytkownika pisemnie, podając powód przedłużenia.

 

Pisemną odpowiedź wyślemy drogą elektroniczną na adres e-mail użytkownika znajdujący się w naszej bazie danych, bez względu na adres e-mail, z którego wniosek został wysłany.

 

Wszelkie ujawnienia danych, których dokonamy, będą obejmowały wyłącznie okres 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie wniosku użytkownika. Jeśli nie będziemy mogli spełnić żądania użytkownika, w odpowiedzi na wniosek wyjaśnimy przyczyny odmowy. W przypadku żądań dotyczących przeniesienia danych, wybierzemy taki format i sposób dostarczenia danych osobowych, który będzie łatwy do użycia i który będzie pozwalał na przeniesienie danych z jednego podmiotu do innego.

 

Za przetwarzanie wniosków konsumentów i odpowiadanie na zweryfikowane wnioski nie pobieramy opłat, chyba że wnioski te są przesadne, powtarzające się lub wyraźnie bezpodstawne. Jeśli uznamy, że wniosek wymaga nałożenia opłaty, przed realizacją żądania poinformujemy użytkownika o przyczynie takiej decyzji oraz przedstawimy mu zestawienie kosztów.

 

 

Sposób korzystania z prawa do rezygnacji

Użytkownik może zrezygnować ze sprzedaży danych osobowych, klikając opcję Nie sprzedawaj moich danych osobowych oraz zaznaczając odpowiednie preferencje w ustawieniach plików cookie.

 

 

Osoby małoletnie do 16. roku życia

Nie „sprzedajemy” danych osobowych klientów, co do których wiemy, że nie ukończyli 16. roku życia. 

 

 

Wnioski złożone przez upoważnionych przedstawicieli

W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo skorzystania z usług upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z definicją tego terminu w CCPA („Upoważniony przedstawiciel”), który może składać wnioski w imieniu użytkownika, jeśli użytkownik przedstawi wystarczający dowód na to, że osoba składająca wniosek jest upoważnionym przedstawicielem posiadającym pisemne upoważnienie do działania w imieniu użytkownika oraz jeśli użytkownik skutecznie zweryfikuje swoją tożsamość. Upoważniony przedstawiciel może złożyć wniosek w imieniu mieszkańca Kalifornii w następujący sposób:

 • Wnioski dotyczące skorzystania z prawa do wiedzy i do usunięcia: (1) dostarczenie ważnego pełnomocnictwa na podstawie przepisów prawa Kalifornii; lub (2) dostarczenie wystarczających dowodów na to, że mieszkaniec Kalifornii (i) dostarczył Upoważnionemu przedstawicielowi podpisane upoważnienie do działania w jego imieniu, (ii) zweryfikował bezpośrednio w naszej firmie swoją tożsamość oraz (iii) potwierdził bezpośrednio nam, że udzielił Upoważnionemu przedstawicielowi upoważnienia do złożenia wniosku w swoim imieniu.
 • Wnioski dotyczące prawa do rezygnacji: przesłanie pisemnego upoważnienia dowodzącego, że Upoważniony przedstawiciel uzyskał upoważnienie od mieszkańca Kalifornii do działania w jego imieniu.

 

 

Informacja o zachętach finansowych

Od czasu do czasu możemy organizować loterie, konkursy lub inne oferty i promocje (nazywane łącznie „Programami”), które mogą zostać uznane za „zachęty finansowe” na podstawie CCPA w związku z gromadzeniem przez nas danych osobowych. Firma może oferować zachęty finansowe w związku z gromadzeniem, sprzedażą lub usuwaniem danych osobowych mieszkańców Kalifornii, jeśli działania te nie są niesprawiedliwe, nieracjonalne, przymusowe lub lichwiarskie oraz jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie transparentności, świadomej zgody oraz prawa do rezygnacji. Od czasu do czasu możemy organizować loterie lub konkursy. Więcej informacji o każdym Programie można znaleźć w warunkach udziału każdego z Programów, w tym informacje na temat sposobu rejestracji w Programie lub rezygnacji z Programu w dowolnym momencie przez uprawnionych konsumentów.  Aby wziąć udział w Programie, użytkownik może zostać poproszony o podanie nam lub działającemu w naszym imieniu usługodawcy pewnych danych osobowych, takich jak dane identyfikujące, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe („Dane do odbioru nagrody”). Jeśli użytkownik zgłosi swój udział zgodnie z obowiązującymi zasadami Programu, może zostać zapisany do Programu i uzyska szansę na wygranie nagrody lub otrzymanie od nas innej korzyści. Wartość Danych do odbioru nagrody jest związana z wartością podanych informacji oraz kosztami związanymi z oferowaniem Programu.

 

 

Kalifornijska ustawa „Shine the Light”

Poza prawami opisanymi powyżej kalifornijska ustawa „Shine the Light” pozwala mieszkańcom Kalifornii na uzyskanie określonych informacji dotyczących ewentualnego ujawniania przez nas pewnych kategorii danych osobowych stronom trzecim w bezpośrednich celach marketingowych tych stron w okresie poprzedniego roku kalendarzowego. Aby złożyć taki wniosek, należy wysłać wiadomość e-mail na adres access@acams.org. Wniosek taki można złożyć tylko raz w ciągu jednego roku kalendarzowego.

 

 

Wyłączenie funkcji śledzenia

Niektóre przeglądarki mogą wysyłać witrynom internetowym, z którymi kontaktuje się użytkownik, sygnał o wyłączeniu funkcji śledzenia. Ponieważ istnieje wiele formatów sygnału o wyłączeniu funkcji śledzenia, nasze Witryny zazwyczaj nie odpowiadają w odmienny sposób, gdy użytkownik przekazuje sygnał o wyłączeniu funkcji śledzenia.

 

 

Zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii może podlegać okresowym aktualizacjom. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany, podejmiemy próbę powiadomienia o tym użytkownika za pomocą poczty e-mail lub innych środków komunikacji. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z tą stroną w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych działań dotyczących prywatności. Tak długo, jak długo użytkownik korzysta z Usług, zgadza się z postanowieniami niniejszej Informacji o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii oraz wszelkich wprowadzonych przez nas aktualizacji. Bez zgody użytkownika nie będziemy jednak wykorzystywać jego danych osobowych w sposób znacznie różniący się od sposobu podanego użytkownikowi w momencie zebrania danych osobowych.

 

 

Nasze dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości w związku z niniejszą Informacją o ochronie prywatności dla mieszkańców Kalifornii prosimy o kontakt:


Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ACAMS)

1321 Upland Dr.

PMB: 21400

Houston, Texas 77043

USA

Adres e-mail do kontaktu: access@acams.org

Witryna internetowa: www.acams.org