ACAMS Poland Chapter: Polska Ustawa o przeciwdzialaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

March 29, 2022
6:00PM - 7:30PM CEST
Online
1 ACAMS Credit

Credits

1 ACAMS Credit *tylko aktywni członkowie ACAMS na terenie Polski otrzymają kredyt za uczestnictwo w całym wydarzeniu.