Answer

Kilka dni po wydarzeniu w systemie zostanie udostępnione nagranie. Punkty za udział w wydarzeniu przyznawane są niezależnie od tego, czy użytkownik wziął w nim udział na żywo, czy zobaczył nagranie.

Priority
999