Uzyskaj certyfikat potwierdzający Twoją wiedzę na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępczości finansowej

Program certyfikacji CAMS

W roku 2001 ACAMS wystąpił z misją wyznaczenia międzynarodowych standardów, które miały służyć sprawdzeniu wiedzy uzyskanej przez osoby, którym powierzono zadanie wykrywania i zapobiegania praniu pieniędzy. Z idei tej narodził się pomysł programu certyfikacji Certyfikowanego Specjalisty Przeciwdziałającego Praniu Pieniędzy (CAMS®). Od momentu powstania, CAMS stał się złotym standardem w certyfikacjach PPP i jest rozpoznawany przez instytucje prywatne, rządowe i organy ścigania na całym świecie.

WIECEJ


Zaawansowane programy certyfikacji CAMS

Advanced Certification Logos

Zbudowane na fundamencie i doświadczeniu certyfikowanych przez CAMS profesjonalistów, zaawansowane programy certyfikacyjne CAMS (CAMS-Audit i CAMS-FCI) stanowią wysokiej jakości szkolenie. Szkolenia te wyposaża specjalistów w niezbędną wiedzę na temat PPP i zdolność do spełniania oczekiwań regulacyjnych, w dziedzinie audytu i dochodzeń przeciw przestępczości finansowej. Kandydaci są zaangażowani w intensywne samokształcenie i badania tematu, trzydniowy kurs na żywo oraz końcową ocenę składającą się z opracowania na zatwierdzony temat. Do złożenia wniosku wymagane jest oznaczenie CAMS.

WIECEJ (po angielsku)


Program certyfikacji CGSS

CGSS Logo

Certyfikowany Globalny Specjalista ds. Sankcji (CGSS) to wynik pięciu lat prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie przestrzegania sankcji międzynarodowych. Daje to pracownikom organizacji globalne uprawnienia, które demonstrują poważne zobowiązania na rzecz przestrzegania przepisów dotyczących sankcji.

WIECEJ (po angielsku)