Zmiany dotyczące niniejszych zasad

Niniejsze, internetowe Zasady dotyczące polityki prywatności, dalej określane jako „Zasady”, od czasu do czasu mogą podlegać aktualizacji, aby odzwierciedlić zmiany w naszych zasadach dostępu do informacji. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu nowej wersji Zasad na naszej stronie. Po dokonaniu zmian w niniejszych Zasadach, wprowadzimy odpowiednie poprawki w dziale „Aktualizacja” poniżej. W wypadku poważnych zmian, poinformujemy o nich użytkowników na niniejszej stronie, zanim zmiany te wejdą w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony aby uzyskać najnowsze informacje na temat naszych praktyk ochrony prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi Zasadami, najlepszym sposobem na skorzystanie z prawa do prywatności jest zaprzestanie korzystania z tej strony – możesz również poprosić o usunięcie Twoich danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2018 r.

Informacje ogólne

Będąc pod nadzorem Adtalem Global Education („Adtalem”), Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists („ACAMS,” „my”) szanuje prywatności wszystkich osób odwiedzających nasze strony internetowe oraz lub odpowiadających na nasze promocje. Jako administrator danych, zamierzamy działać rozsądnie w celu ochrony Państwa prywatności, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przed kwestiami pozostającymi poza naszą kontrolą. Aby lepiej chronić Państwa prywatność, przedstawiamy niniejsze Zasady wyjaśniające nasze praktyki w zakresie informacji online oraz wybory, jakich mogą Państwo dokonać w odniesieniu do sposobu, w jaki Państwa informacje są gromadzone i wykorzystywane. Niniejsze powiadomienie dotyczy wszystkich informacji zbieranych lub przesyłanych na naszej stronie internetowej, o ile nie ogłoszono inaczej.

Informacje zebrane o użytkownikach

Na potrzeby niniejszych Zasad, dane osobowe oznaczają dane zebrane o użytkownikach. Nie zbieramy żadnych danych osobowych o użytkownikach, o ile nie wyrażą oni w sposób dobrowolny zgody na ich zbieranie. Do danych osobowych, które możemy zbierać o użytkownikach należą, np. imię i nazwisko, adres e-mail, wiek i numer telefonu. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby zbierano ich dane osobiste, nie powinni nam ich przekazywać.

Możemy również zbierać informacje o osobach, które użytkownik zna. Przykłady danych osobowych osób, które użytkownik zna to np. imię i nazwisko, tytuł, adres osób udzielających użytkownikowi referencji zawodowych. W sytuacji, gdy użytkownik przekazuje nam dane osobowe dotyczące osób, które zna, dane te wykorzystamy wyłącznie do określonych celów, dla których je zebrano. Jeśli użytkownik uważa, że osoba, którą zna, przekazała nam dane osobowe użytkownika, a użytkownik chciałby wystąpić o ich usunięcie z naszej bazy danych, prosimy o kontakt na adres privacy@adtalem.com.

Tak, jak w przypadku większości stron w Internecie, niektóre informacje zbieramy automatycznie. Należą do nich np. adresy IP, rodzaj przeglądarki, z której korzysta użytkownik, dostawca usług internetowych (ISP) , strona polecająca i wyjściowa, pliki, które użytkownik przeglądał na naszej stronie, system operacyjny, znaczniki czasu i / lub dane strumieniowane do analizowania trendów w danych zbiorczych i administrowania stroną.

Dodatkowo, dane kontaktowe użytkownika mogą zostać włączone do katalogu członków ACAMS. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich dane znalazły się w katalogu członków ACAMS, mogą z tego zrezygnować, logując się na swoim profilu użytkownika, na stronie ACAMS.org.

Rodzice/Opiekunowie

Nie zamierzamy zbierać żadnych danych osobowych od dziecka poniżej 16 roku życia. Jeśli uzyskamy informacje, że w sposób nieświadomy zebraliśmy dane osobowe osoby która nie ukończyła 16 roku życia i która nie uzyskała pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, dane takie zostaną usunięte z naszych baz. Osoby, które mają pytania lub chciałyby wystąpić o przegląd lub usunięcie danych osoby niepełnoletniej, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym poniżej.

Sytuacje, gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w naszych biurach administracyjnych oraz w innych miejscach, w których działają operatorzy danych. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres podany poniżej.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak to konieczne do celów, do których zostały zgromadzone, lub kiedy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Użytkownicy mogą, w dowolnej chwili, wystąpić do nas o zawieszenie przetwarzania ich danych, lub o ich usunięcie. Można to zrobić kontaktując się z nami poprzez adres podany poniżej.

W jaki sposób korzystamy z zebranych danych osobowych i na jakiej podstawie prawnej

Korzystamy z zebranych danych osobowych do różnorodnych celów gospodarczych oraz zgodnie z odpowiednią podstawą prawną odnośnie ich przetwarzania. Poniżej znajduje się podsumowanie tego, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej możemy zbierać dane osobowe użytkowników.

 • Korzystamy z danych osobowych użytkowników aby zrealizować umowę i świadczyć na jego rzecz nasze usługi, takie jak:
  • przetwarzanie płatności i zarządzanie kontem użytkownika, w tym rejestracja wydarzeń internetowych i na żywo;
  • kontaktowanie się z użytkownikiem aby odnieść się do jego pytań lub w celu rozwiązania sporu.
  • rozwiązywanie problemów dotyczących konta użytkownika, koniecznych do świadczenia mu danych usług;
  • rekrutacja i ocena potencjalnych kandydatów, do przystąpienia członkostwa ACAMS.
 • Korzystamy z danych osobowych do realizacji naszych uzasadnionych interesów w przypadkach, gdy prawa i wolności użytkownika nie przeważają nad tymi interesami. Obejmują one:
  • personalizowanie, analizowanie i usprawnianie naszej oferty reklamowej w oparciu o ustawienia preferencji reklamowych wybranych przez użytkownika;
  • świadczenie ukierunkowanych działań marketingowych, aktualizacji naszych usług, zapowiedzi wydarzeń i ofert promocyjnych opartych o wybrane przez użytkownika formy kontaktu;
  • pomiar skuteczności prowadzonych przez nas kampanii marketingowych za pośrednictwem e-maili;
  • kontrola i ulepszanie zabezpieczenia informacji dostępnych na naszej stronie i w aplikacjach mobilnych.
 • Za zgodą użytkownika, możemy wykorzystywać jego dane osobowe, aby:
  • prowadzić komunikację marketingową za pośrednictwem rozmów telefonicznych, e-maili, SMS-ów lub tekstowo;
  • umożliwiać komunikację marketingową między użytkownikiem a stronami trzecimi;
  • personalizować reklamy stron trzecich wyświetlane, gdy użytkownik korzysta z tych stron.
 • Możemy też korzystać z danych osobowych użytkowników aby pozostać w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, którym podlegamy.

Udostępnianie danych osobowych przekazywanych przez użytkownika dla innych podmiotów

Możemy udostępnić dane osobowe użytkowników firmom (w tym jednostkom zależnym), które w naszym imieniu świadczą różnorodne usługi, np. wspomagają przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, działają jako wystawcy konferencyjni lub sponsorzy. Umowy, jakimi związani są nasi usługodawcy, zobowiązują ich do zachowania poufności danych osobowych, które im przekazujemy, oraz do wykorzystania danych tych wyłącznie na potrzeby świadczonych przez nie usług.

Z zasady nie przekazujemy ani nie sprzedajemy firmom zewnętrznym pozyskanych przez nas informacji, takich jak dane osobowe użytkowników, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • Blogi i społeczności internetowe
  Użytkownik może zdecydować się na przekazanie informacji w ramach blogu lub platformy, którą oferujemy na potrzeby społeczności internetowej. Wszelkie zamieszczane w ten sposób przez użytkownika informacje, w tym dane osobowe, mogą zostać przeczytane, zebrane lub wykorzystane przez innych członków społeczności internetowej.
 • Marketing
  Korzystając z naszej strony użytkownicy będą mogli dobrowolnie zgodzić się na otrzymywanie informacji i/lub ofert marketingowych od nas, bądź wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych stronie trzeciej. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, zostaną one przekazane trzeciej stronie i będą podlegać polityce ochrony prywatności tej trzeciej strony. Dane mogą również zostać udostępnione wystawcom konferencyjnym i sponsorom.
 • Funkcje mediów społecznościowych
  Na naszej stronie umieszczono odnośniki do stron mediów społecznościowych. Odnośniki nie zapisują adresu IP użytkownika ani nie zapisują na komputerze użytkownika plików cookie. Odnośniki do mediów społecznościowych obsługiwane są bezpośrednio przez naszą stronę. Po kliknięciu na odnośnik, interakcja użytkownika z takimi portalami mediów społecznościowych, prowadzonymi przez strony trzecie, podlega zasadom ochrony prywatności firmy, lub firm, które udostępniają takie platformy.
 • Zdjęcia użytkowników
  Użytkownik, który zdecyduje się umieścić swoje zdjęcie w dziale przedstawiającym profile użytkowników na naszej stronie, powinien pamiętać, że zdjęcie będzie widoczne dla innych użytkowników tego działu. Aby usunąć takie zdjęcie, można w dowolnej chwili zalogować się na swoje konto i usunąć swoje zdjęcie z profilu użytkownika.
 • Sondaże i konkursy
  Od czasu do czasu oferujemy na naszej stronie możliwość udziału w sondażach lub konkursach. Od uczestników takich wydarzeń wymagane jest podanie niektórych danych osobowych. Udział w takich sondażach i konkursach jest całkowicie dobrowolny i użytkownik ma prawo zdecydować o ewentualnym ujawnieniu swoich danych. Wśród wymaganych danych osobowych są dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, oraz dane demograficzne, takie jak kod pocztowy.

  Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług w celach marketingowych oraz w celu przeprowadzania ankiet i konkursów. Wykorzystywanie przez firmy danych osobowych uczestników do innych celów jest zabronione. Dane uczestników konkursów lub sondaży nie zostaną przekazane innym trzecim stronom bez wyraźnej zgody uczestników.

  Korzystamy z dobrowolnych sondaży organizowanych przez strony trzecie, aby zbierać opinie klientów / członków na temat różnorodnych produktów, usług i ofert, takich jak:
  • konferencje (zarówno opinie uczestników, jak i w celu oceny tematów i mówców w związku z planowanymi konferencjami);
  • seminaria;
  • webinary;
  • kursy certyfikacyjne;
  • zajęcia wirtualne
  Dodatkowo, informacje zbierane przez nasze dobrowolne ankiety przeprowadzane przez osoby trzecie są wykorzystywane do tego celu:
  • promowania, uwiarygodniania i reklamowania faktu wykorzystania produktów przez klientów / uczestników;
  • dostosowania i ulepszania strony;
  • oceny jakości oferowanej przez nas obsługi klienta.

  W niektórych wypadkach, po uzyskaniu zgody danej osoby, opinia ankietowanego może zostać wykorzystana jako nasze referencje zamieszczane na naszej stronie.

 • Opinie
  Na naszych stronach lub na mediach społecznościowych możemy zamieścić opinie użytkowników na temat naszych stron i / lub produktów. Opinie takie mogą zawierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, o ile uzyskamy na to jego dobrowolną zgodę. Użytkowników, którzy chcą usunąć swoje opinie, prosimy o kontakt na adres privacy@adtalem.com .
 • Podwykonawcy
  Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika podwykonawcom, którzy są naszymi usługodawcami. Do zadań usługodawców zaliczają się, między innymi, pomoc przy świadczeniu użytkownikom usług, o które występują, wsparcie przy tworzeniu lub prowadzeniu naszych baz danych, pomoc przy analizie osób, które występują o nasze usługi lub informacje, wsparcie w produkcji materiałów marketingowych lub promocyjnych dotyczących naszych produktów lub usług i/lub pomoc w przetwarzaniu informacji o kartach płatniczych.
 • Organy ścigania
  Możemy zgłaszać organom ścigania wszelkie działania, które w uzasadniony sposób uważamy za niezgodne z prawem lub które w uzasadniony sposób mogą pomóc w dochodzeniu w sprawie działań niezgodnych z prawem. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych osobowych użytkownika organom ścigania, jeżeli stwierdzimy w naszej wyłącznej ocenie, że użytkownik naruszył nasze zasady, albo udostępnienie danych osobowych może chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo danej lub innej osoby.
 • Prawnie dozwolone
  Możemy przekazać dane osobowe użytkownika innym, o ile jest to wymagane, lub prawnie dozwolone. Oznacza to, że dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane:
  • organom rządowym;
  • stronom trzecim, w odpowiedzi na wezwania lub nakazy sądowe;
  • do celów innego postępowania sądowego;
  • do egzekwowania naszych praw;
  • do obrony przeciw roszczeniom prawnym zgłaszanym pod naszym adresem,
  • do obrony przeciw roszczeniom prawnym, które zgodnie z naszymi ustaleniami, mogłyby zostać zgłoszone pod naszym adresem;
  • aby ujawnić zbierane przez nas, za pośrednictwem tej strony, dane osobowe w celu zapobiegania przestępstwu lub prowadzenia dochodzenia odnośnie możliwości popełnienia przestępstwa takiego jak oszustwo lub kradzież tożsamości;
  • w celu egzekwowania warunków i postanowień lub innych umów, które regulują korzystanie z naszej strony;
  • aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo naszej firmy, naszych użytkowników lub innych osób.
 • Transfery Danych Osobowych
  Dane osobowe użytkowników mogą zostać przesłane innym podmiotom, (np. podmiotom powiązanym lub niepowiązanej stronie trzeciej) w związku z fuzją, reorganizacją, rozwiązaniem lub innym wydarzeniem związanym z naszą firmą. W wypadku takiego transferu, wykorzystanie danych osobowych przez podmiot przejmujący zależne będzie od treści niniejszych Zasad. W takiej sytuacji, użytkownik zostanie poinformowany, że może dojść do transferu danych osobowych i będzie mógł odmówić wydania zgody na jego wykonanie.

Pliki cookie

Pliki cookie („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe pobierane na komputer lub inne urządzenie użytkownika, który wchodzi na stronę internetową. Pliki cookie umożliwiają stronie rozpoznanie urządzenia, z którego korzysta użytkownik i przechowują informacje o jego preferencjach i wcześniejszych działaniach. Pliki cookie mogą, na przykład, pozwolić nam zapisywać wcześniejsze preferencje użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania jego nazwy i hasła, a stronom trzecim, takim jak dostawcy treści, umożliwiają wyświetlanie np. kanałów informacyjnych. Pliki cookie mogą również pozwolić nam na śledzenie statusu lub postępów w realizacji składanego u nas zamówienia.

Rodzaje plików cookie, z których korzystamy

 • Niezbędne pliki cookie
  Niektóre pliki cookie, z których korzystamy, są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. Niezbędne pliki cookie zapisywane są zwykle w odpowiedzi na działanie lub usługi, których wymaga użytkownik, np. skonfigurowanie ustawień prywatności użytkownika lub umieszczenie zakupów w koszyku. Jeśli użytkownik zmieni ustawienia przeglądarki, aby blokować pliki cookie, niektóre elementy niniejszej strony nie będą funkcjonować.
 • Funkcjonalne pliki cookie
  Korzystamy z funkcjonalnych plików cookie do zapamiętania preferencji wybranych przez użytkownika, takich jak nazwa użytkownika, język domyślny czy rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego na stronie. Pliki te umożliwiają nam ulepszenie funkcjonalności strony na potrzeby użytkowników za pomocą ustawień bardziej dopasowanych do ich preferencji.
 • Pliki cookie analizujące wydajność strony
  Współpracujemy z reklamodawcami – podmiotami trzecimi, którzy mogą korzystać z „pikseli śledzących” zapisujących pliki cookie, aby wspomóc wyświetlanie reklam internetowych dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Zarówno my, jak i współpracujący z nami reklamodawcy możemy tworzyć i rozbudowywać profil dopasowany do zainteresowań użytkownika i wyświetlać mu ukierunkowane reklamy na innych stronach w Internecie. Można zrezygnować z zapisywania prawie wszystkich plików cookie do celów reklamowych aktualizując swoje preferencje na stronie Google polityka prywatności i warunki i Strona rezygnacji z plików Google Analytics (po angielsku).
 • Pliki cookie do celów marketingowych i reklamowych
  Na niektórych naszych stronach korzystamy z usług lub oprogramowania stron trzecich, np. map, internetowych klipów wideo lub też funkcji sieci społecznościowych. Wiele z nich może zapisywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika. Pliki stron trzecich pomagają nam w poprawieniu poziomu funkcjonalności strony i wspomagają w ulepszaniu naszych usług poprzez śledzenie aktywności użytkownika. Nie mamy bezpośredniej kontroli nad danymi zebranymi przez pliki cookie tego typu.
 • Pliki cookie do celów marketingowych i reklamowych
  Współpracujemy z reklamodawcami – podmiotami trzecimi, którzy mogą korzystać z „pikseli śledzących” zapisujących pliki cookie, aby wspomóc wyświetlanie reklam internetowych dopasowanych do zainteresowań użytkownika. Zarówno my, jak i współpracujący z nami reklamodawcy możemy tworzyć i rozbudowywać profil dopasowany do zainteresowań użytkownika i wyświetlać mu ukierunkowane reklamy na innych stronach w Internecie. Można zrezygnować z zapisywania prawie wszystkich plików cookie do celów reklamowych aktualizując swoje preferencje na stronie www.youronlinechoices.com lub www.aboutads.info. Rezygnacja z zapisywania plików cookie do celów reklamowych nie sprawia, że użytkownik przestaje widzieć reklamy, ale że reklamy nie będą specjalnie dopasowane do profilu użytkownika.

Blokowanie plików cookie

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki aby odrzucać pliki cookie; można też manualnie usuwać pojedyncze lub wszystkie pliki cookie zapisane w urządzeniu użytkownika, zgodnie ze wskazówkami, jakie znaleźć można w plikach pomocy przeglądarki. Trzeba jednak pamiętać, że zmiana ustawień przeglądarki, aby odrzucała pliki cookie lub ręczne usuwanie takich plików może ograniczyć dostęp do strony i możliwość korzystania z niektórych podstron oraz funkcjonalności.

Witryny stron trzecich – należy pamiętać o zagrożeniach obecnych podczas korzystania z Internetu

Wszystkie linki do witryn stron trzecich na naszej stronie umieszczono tam wyłącznie dla wygody użytkownika. Klikając na odnośnik, użytkownik opuszcza naszą stronę. Nie oznacza to, że udzielamy rekomendacji lub składamy deklaracje wobec takich stron, wobec wszelkich informacji lub innych produktów czy materiałów, jakie na nich zamieszczono, ani też wobec wszelkich wyników, jakie można uzyskać korzystając z takich stron. Użytkownik, który przejdzie do witryn stron trzecich powinien pamiętać, że strony te kierują się własnymi zasadami ochrony prywatności i zapisywania plików cookie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i zasady zapisywania plików cookie innych firm. Należy zapoznać się z zasadami odnośnie ochrony prywatności i zapisywania plików cookie innych firm przed przekazaniem swoich danych osobowych innym stronom w Internecie.

Nasze zasady ochrony danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, utrzymując pewne środki administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa wszelkich ujawnianych nam przez nich informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł i innych informacji dotyczących jego konta.

W razie pytań dotyczących kwestii bezpieczeństwa na naszej stronie, prosimy o e-mail na adres privacy@adtalem.com.

Prośby o nie śledzenie

Niektóre przeglądarki i urządzenia umożliwiają wysyłanie informacji, że użytkownik nie życzy sobie, aby śledzono go w Internecie. Obecnie nie zmieniamy sposobu prezentacji treści strony po wykryciu przez stronę takiej prośby.

Reklamodawcy behawioralni

Możemy uczestniczyć w kampaniach reklamy behawioralnej. Oznacza to, że trzecia strona może korzystać z technologii, takich jak pliki cookie lub tagi internetowe (ang. web beacons) zapisywane w przeglądarce użytkownika, w celu identyfikacji użytkowników, aby wyświetlić im reklamy produktów i usług dopasowane do ich zainteresowań. Aby zrezygnować z wyświetlania reklam behawioralnych stron trzecich, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej, należy odwiedzić strony Network Advertising Initiative i Digital Advertising Alliance. Innym sposobem rezygnacji jest wejście na stronę http://preferences-mgr.truste.com/ albo, jeśli użytkownik mieszka w jednym z krajów Unii Europejskiej, na stronę http://www.youronlinechoices.eu/. Należy pamiętać, że nadal wyświetlane będą reklamy niedopasowane do użytkownika (tzw. reklamy „generyczne”).

Dane Google Analytics

Anonimowe dane użytkownika zbierane są za pośrednictwem plików cookie, aby pomóc nam w obserwowaniu interakcji użytkownika z niniejszą stroną, oraz aby umożliwić nam optymalizację komfortu użytkowania strony przez użytkownika.

Sprzedawcy zewnętrzni, np. firma Google, wyświetlają nasze reklamy na stronach w Internecie i korzystają z plików cookie aby wyświetlać reklamy w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika na naszej stronie. My również korzystamy z danych analitycznych aby wyświetlać reklamy oparciu o wcześniejsze wizyty użytkowników na niniejszej stronie. Wchodząc na strony Google Analytics pod adresem https://www.google.com/settings/ads/onweb/ użytkownik może zrezygnować z następujących opcji:

 • Google Analytics w ogłoszeniach wymiarowych;
 • pliki cookie DoubleClick w reklamach dostosowanych do zainteresowań;
 • lub dostosować reklamy Google Display Network za pomocą funkcji menedżera preferencji reklam (ang. Ads Preferences Manager).

Prawa użytkownika

Osoby zamieszkałe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają następujące prawa odnośnie danych osobowych:

 • Prawo dostępu
  Użytkownik może wystąpić o uzyskanie szczegółowych informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych. W odpowiedzi na zapytanie, potwierdzimy czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz ujawnimy informacje uzupełniające, takie jak:
  • kategorie danych osobowych;
  • źródła ich pochodzenia;
  • zamierzony cel i podstawa prawna przetwarzania tych danych;
  • oczekiwany okres zatrzymywania danych; oraz
  • środki zabezpieczające proces transferu danych osobowych poza kraje EOG, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w stosownych ustawach, regulacjach i innych przepisach prawnych.
 • Prawo do poprawienia danych
  Zobowiązujemy się bezzwłocznie, na życzenie użytkownika, poprawić i aktualizować niepoprawnie wprowadzone jego dane osobowe.
 • Prawo do bycia zapomnianym
  Na życzenie użytkownika zobowiązujemy się bezzwłocznie usunąć jego dane osobowe, jeśli:
  • przechowywanie ich nie jest już konieczne;
  • użytkownik wycofa zgodę, która stanowiła podstawy ich przetwarzania;
  • użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i nie istnieją żadne nadrzędne, uzasadnione powody takiego przetwarzania;
  • dane osobowe użytkownika przetwarzano niezgodnie z prawem; lub
  • konieczne jest usunięcie danych osobowych do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.
  Poinformujemy wszelkie trzecie strony, którym mogliśmy przekazywać dane osobowe użytkownika o tym, iż wystąpiono o usunięcie tych danych.

  Odrzucimy prośbę użytkownika o usunięcie jego danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne do:
  • wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
  • prowadzenia działań prawnych;
  • wykrywania i monitorowania oszustw; lub
  • w ramach działań prowadzonych w interesie publicznym.
 • Prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych użytkownika
  Na wniosek użytkownika, ograniczymy prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli:
  • użytkownik kwestionuje poprawność swoich danych osobowych;
  • dane osobowe użytkownika przetwarzano niezgodnie z prawem, a użytkownik wystąpił o ograniczenie ich przetwarzania, ale nie o ich usunięcie;
  • nie zachodzi już potrzeba przetwarzania przez nas danych osobowych, ale użytkownik wystąpi o dane w związku z roszczeniem prawnym; lub
  • użytkownik wnosi zastrzeżenia co do przetwarzania tych danych w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy istnieją nadrzędne, uzasadnione powody ich przetwarzania.
 • Prawo do zawiadomienia w związku z poprawą, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania danych
  • W miarę możliwości poinformujemy użytkownika o wszelkich działaniach korygujących, usuwających i / lub ograniczających przetwarzanie jego danych osobowych.
  • W pewnych sytuacjach, Adtalem nie utrzymuje bezpośrednich kontaktów z osobami, których dane przetwarza. Osoba, która chciałaby uzyskać dostęp, lub występuje o poprawę, zmianę lub usunięcie niepoprawnych danych, powinna skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z administratorem danych, którym jest ACAMS. Po zgłoszeniu wniosku o usunięcie danych, wystosujemy odpowiedź w rozsądnym terminie.
 • Prawo do przenoszalności danych
  Na prośbę użytkownika, przekażemy mu bezpłatnie jego dane osobowe. Zrobimy to w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie elektronicznym przeznaczonym do odczytu komputerowego, pod warunkiem, że:
  • użytkownik przekazał nam swoje dane;
  • przetwarzanie danych osobowych oparte jest o jego zgodę na takie przetwarzanie, lub niezbędne do wykonania umowy; lub
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu
  W wypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika w oparciu o nasz uzasadniony interes, użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.
 • Prawo, by nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
  Użytkownik nie będzie podlegać decyzjom o wadze prawnej lub mających podobnie znaczące skutki (w tym profilowaniu), które oparte są wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, lub gdy decyzje takie są niezbędne do realizacji umowy między nami a użytkownikiem.
 • Prawo do wycofania zgody
  Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, jakiej mógł udzielić nam wcześniej w dowolnym momencie. Wycofanie przez użytkownika zgody nie ma wpływu na legalność zbierania, wykorzystania i przekazywania danych osobowych użytkownika do momentu wycofania zgody przez użytkownika. Jeśli użytkownik wycofał zgodę, nadal możemy wykorzystywać jego informacje, o ile zostały pozbawione cech osobowych i nie umożliwiają identyfikacji.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z otrzymanej od nas odpowiedzi, ma prawo do złożenia skargi lub uzyskania porady od organu nadzorczego i / lub wniesienia przeciw nam pozwu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

Aby skontaktować się z nami w związku z wyegzekwowaniem wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt e-mailowy na adres privacy@adtalem.com. Wystosujemy odpowiedź na pisemną prośbę użytkownika w jak najkrótszym terminie. O ile nie poinformujemy o tym w momencie, gdy użytkownik wystosuje taką prośbę, nie pobierzemy od użytkownika żadnych opłat związanych z egzekwowaniem przez niego swoich praw.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych (USA) mogą zostać przekazane do innych krajów, takich jak USA, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika. Przekazując nam swoje informacje, użytkownik potwierdza, że jest świadomy, iż informacje te zostaną przekazane do USA i przetwarzane na serwerach w USA. Zostaną jednak podjęte wszelkie uzasadnione kroki aby chronić prywatność użytkownika zgodnie z odpowiednimi przepisami w dziedzinie ochrony danych.

W jaki sposób użytkownik może wystąpić o uzyskanie dostępu, poprawę, zmianę lub aktualizację danych osobowych użytkownika

Jeśli użytkownik chciałby złożyć wniosek o udzielenie informacji zebranych o użytkowniku przez Adtalem oraz / lub wystąpić o zmianę lub usunięcie danych osobowych, prosimy, KLIKNĄĆ TUTAJ aby wejść na naszą stronę Data Privacy Request Portal (po angielsku).

Nasze dane kontaktowe

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi Zasadami, prosimy o kontakt pod adresem:

Adtalem Global Education
3005 Highland Parkway
Downers Grove, IL 60515-5799

Nr telefonu: +1 630-515-7700

Nasz e-mail: privacy@adtalem.com