Answer

Szablony filtrów można utworzyć w zakładce „Moje szablony”. Korzystając z opcji „Stwórz szablon filtru”, można się upewnić, że kandydaci na stanowisko będą mieli odpowiednie kwalifikacje. Służy temu stworzenie krótkiego testu, na który składają się pytania idyskwalifikujące odpowiedzi. Aby zatem ubiegać się o dane stanowisko, kandydat musi najpierw przejść przez ten filtr. Dostępne kategorie pytań to: prawda/fałsz, pytania wielokrotnego wyboru, pytanie otwarte z krótką odpowiedzią, pytanie otwarte z długą odpowiedzią oraz skala ocen od 1 do 10.

Priority
999
Category