Answer

Są to kandydaci, z którymi użytkownik skontaktował się poprzez bazę danych CV.

Priority
999
Category