Answer

Ofertę pracy można przedłużyć na taki sam okres, jak oryginalna oferta na cztery dni przed terminem, w którym przestaje ona być aktualna, oraz cztery dni po tym terminie. Poza tym ośmiodniowym okresem użytkownik zostanie przekierowany na stronę ponownej publikacji i będzie mógł wybrać produkt dostępny na stronie.

Priority
999
Category