Answer

Dostęp do dokumentu w systemie LMS odblokowany zostaje po ukończeniu lub wyświetleniu poprzedniego dokumentu. Należy się upewnić, że poprzednie części zostały ukończone, a użytkownik kliknął przycisk UKOŃCZONO, jeżeli został tak poinstruowany.

Priority
999