Answer

Tak. Wszystkie instrukcje dotyczące zadań i terminu ich wykonania udzielane są przez system LMS.

Priority
999