Answer

Tak, ACAMS i Pearson VUE umożliwiają przystąpienie do egzaminu kandydatom o specjalnych potrzebach. Osoby niepełnosprawne, którym potrzebne jest stworzenie odpowiednich warunków, proszone są o kontakt z ACAMS pod adresem e-mail accommodations@acams.org.

Priority
999