Answer

Tak. Po zalogowaniu się na swoje konto kandydata należy przejść do sekcji „Moje konto”, która znajduje się pod zakładką „Kandydat”. W sekcji „Ustawienia” znaleźć można nazwę swojego konta. Po kliknięciu strzałki rozwijanego menu przechodzi się do opcji dostępnych dla konta. W części „Moje preferencje”, pod pozycją „Powiadomienia o nowych wiadomościach” znajduje się rozwijane menu. Wystarczy zmienić „Powiadamiaj mnie natychmiast” na „Nie wysyłaj mi powiadomień”. Proszę pamiętać, że zaznaczenie tej opcji powoduje rezygnację jedynie z otrzymywania ogólnych e-maili informacyjnych. Jeśli opcja Komunikaty o ofertach użytkownika jest aktywna, nadal będzie on otrzymywać e-maile dotyczące ofert. Jeśli użytkownik nie chce ich już otrzymywać, proszę przejść do części „Komunikaty o ofertach” i zatrzymać lub usunąć komunikaty.

Priority
999
Category