Answer

Jeśli użytkownik ma utworzony Profil zawodowy i profil ten znajduje się w bazie danych na naszym portalu, pracodawcy będą mogli wysyłać mu „Propozycje kontaktu”. Kiedy pracodawca przegląda Profil zawodowy użytkownika, może zobaczyć wszystkie podane przez niego informacje poza nazwiskiem i danymi kontaktowymi. Jeśli pracodawca uzna, że użytkownik posiada kompetencje wymagane na oferowane przez niego stanowisko, wyśle użytkownikowi do wglądu skrótowy opis tego stanowiska. Skrótowy opis zostanie przesłany użytkownikowi na adres e-mail oraz pojawi się na jego koncie, w sekcji „Moje propozycje kontaktu”. Można zapoznać się z ofertą i zdecydować, czy zgłosić swoją kandydaturę. Jeśli użytkownik zgłosi swoje zainteresowanie, przekażemy pracodawcy jego nazwisko i dane kontaktowe, aby mógł skontaktować się z nim osobiście. Po otrzymaniu nowej „Propozycji kontaktu” użytkownik powinien odpowiedzieć na nią w ciągu 14 dni: brak odpowiedzi w tym czasie zostanie uznany za odmowę.

Priority
999
Category