Answer

Od użytkowników wymagamy posiadania poprawnego i działającego adresu e-mail. Poza tym, że adres ten potrzebny jest do logowania się na konto, pracodawcy mogą również wysyłać na ten adres oferty pracy. W razie nieposiadania adresu e-mail, można uzyskać go bezpłatnie w jednej z następujących witryn: Google Mail, Microsoft’s Hotmail lub Yahoo Mail.

Priority
999