Answer

Dostęp do materiałów udostępnianych w ramach kursu kończy się w dniu, w którym wygasa licencja, podanym w wewnętrznym systemie zarządzania nauczaniem (LMS) —najczęściej cztery tygodnie od dnia rozpoczęcia kursu. W celu uzyskania certyfikatu należy ukończyć wszystkie części kursu przed terminem wygaśnięcia licencji.

Priority
999