Answer

Sieci tworzone są automatycznie dla każdego użytkownika na podstawie informacji zawartych w profilu. Można należeć do sieci w swoim mieście, swojej firmie lub regionie albo do sieci osób na podobnym stanowisku. Aby przeglądać swoje sieci, należy wejść na stronę profilu użytkownika, kliknąć zakładkę Moje kontakty, a następnie Sieci.

Priority
999
Category