Answer

LMS odblokowuje kolejne części po ukończeniu poprzednich. Należy się upewnić, że poprzednie części zostały ukończone, a użytkownik kliknął przycisk UKOŃCZONO, jeżeli został tak poinstruowany.

Priority
999