Answer

Ofertę pracy można przedłużyć na cztery dni przed terminem, w którym przestaje ona być aktualna, oraz cztery dni po tym terminie. Aby umieścić ponownie ofertę pracy, należy zalogować się do swojego konta pracodawcy i kliknąć zakładkę Moje oferty. Można tu zobaczyć nazwy stanowisk zamieszczonych ofert pracy, a po prawej stronie ikonę „Akcje”. Należy umieścić kursor myszki nad tą ikoną i kliknąć opcję „Przedłuż”. Jeżeli oferta jest już nieaktualna, przycisk „Przedłuż” nie będzie widoczny. Widoczny będzie natomiast przycisk „Ponów”.

Priority
999
Category