Answer

Widok „Pokaż szczegóły” umożliwia szybki podgląd informacji dotyczących ofert bez konieczności opuszczania strony Moje oferty.Szczegółyofertyto numer identyfikacyjny nadany przez system YourMembership. Można też tutaj zobaczyć stanowisko, tytuł,nazwę firmy i podgląd opisu stanowiska.Statyki—można tutaj zobaczyć liczbę odsłon w wykazie ofert, o ile jest dostępna, oraz liczbę aplikacji złożonych na stronie, o ile opcja składania aplikacji online została włączona. Dostępna jest wyłącznie liczba odsłon na stronach należących do portalu.Historiapokazuje daty, poczynając od opublikowania oferty. Jeżeli oferta została przedłużona lub odnowiona, widoczne będą też daty, kiedy to nastąpiło.

Priority
999
Category