Answer

Jeżeli użytkownik przerwał oglądanie filmu, należy zobaczyć go do końca, klikając pasek postępu w miejscu, w którym film zatrzymano wcześniej. Jeżeli natomiast obejrzany został już cały film, należy kliknąć przycisk UKOŃCZONO.

Priority
999