Answer

Należy wejść na stronę profilu użytkownika, W zakładce Profil możliwe jest udostępnienie swojego biogramu, importowanie informacji z portalu LinkedIn, zamieszczenie przebiegu kariery zawodowej, linków do profili w mediach społecznościowych, danych kontaktowych, edukacji, członkostwa w stowarzyszeniach zawodowych oraz uzyskanych nagród i wyróżnień.

Priority
999
Category