Standing business man in foreground speaking to a group of seated businesspeople

Seminaria ACAMS

Podczas każdego wydarzenia eksperci i instruktorzy dzielą się autentycznymi doświadczeniami z kluczowych obszarów przeciwdziałania przestępstwom finansowym.