Program rozwoju dla lokalnych sekcji ACAMS ma na celu skoncentrowanie międzynarodowych wysiłków stowarzyszenia w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz szkoleń na poziomie lokalnym. Oddziały lokalne wspierają rozwój relacji zawodowych i zapewniają lokalne fora dyskusyjne na tematy związane z danym regionem.


Wydarzenia lokalne