Odnowienie certyfikacji CAMS

W celu zapewnienia integralności uprawnień CAMS, osoby, które uzyskały certyfikat muszą przejść, co trzy lata, proces odnowienia certyfikacji. W okresie trzech lat, każdy kandydat musi wykazać zaangażowanie w proces swego ustawicznego kształcenia, poprzez zdobycie, w tymże okresie, 60 punktów CAMS w dziedzinach PPP/PFT i zapobiegania przestępstwom finansowym.

Kliknij tu aby wysłać aplikację o odnowienie certyfikacji. Aby uzyskać dalsze informacje na temat procesu odnowienia certyfikacji należy pobrać Podręcznik dla kandydata odnawiającego certyfikację. Uwaga – ze względu na konieczność zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, ACAMS nie akceptuje już wniosków papierowych lub przesłanych w formacie PDF.

Kandydaci, którzy odnawiają certyfikację, muszą uzyskać co najmniej 12 punktów CAMS zebranych za uczestnictwo w szkoleniach ACAMS. Minimalną liczbę punktów można zebrać za uczestnictwo w webinarach, seminariach i konferencjach ACAMS. Zapraszamy do części Menu o nazwie Szkolenia ACAMS (po angielsku) gdzie znaleźć można pełną listę zbliżających się wydarzeń.

Osoby, które uzyskały certyfikację CAMS w:

Rok uzyskania Ostateczny termin opływa w:
2016 r. 15 grudnia 2019 r.
2017 r. 15 grudnia 2020 r.
2018 r. 15 grudnia 2021 r.
2019 r. 15 grudnia 2022 r.
2020 r. 15 grudnia 2023 r.

Rozpocznij aplikacje    Kontynuuj składać aplikacje

Aktualizujemy wymogi dotyczące recertyfikacji, oraz politykę kredytową webinarów. Więcej informacji w Poradniku dla Kandydata na CAMS.