Członkostwo ACAMS

ACAMS nie zwraca kosztu członkostwa

Zasady odnośnie własności intelektualnej i poufności

Osoby przekazujące, z dowolnych powodów, bez wyraźnej zgody uprawnionych pracowników ACAMS, treści, które stanowią własność intelektualną ACAMS (szczególnie dotyczy to pytań i odpowiedzi egzaminacyjnych i testowych) innym osobom, mogą podlegać karom. Kary obejmują usunięcie z programu, przepadek punktów zebranych w ramach programu, przepadek środków finansowych wpłaconych na uzyskanie dostępu do programu, zawieszenie członkostwa lub usunięcie z organizacji.

Program certyfikacji CAMS

ACAMS nie zwraca kosztów pakietów certyfikacji CAMS.

Rezygnacja z udziału / przesunięcie egzaminu CAMS

Niestawienie się na egzamin CAMS oznacza utratę opłaty za pakiet certyfikacji. W przypadku konieczności zmiany terminu lub godziny egzaminu, należy to zrobić co najmniej 72 godziny przed planowanym terminem egzaminu. Rezygnacja z udziału w egzaminie lub przeniesienie jego terminu w okresie krótszym niż 72 godzin przed jego rozpoczęciem obarczone jest opłatą w wysokości 100 USD. Opłatę należy uregulować bezpośrednio na rzecz ACAMS.

Konferencje ACAMS

Udział w konferencjach ACAMS nie może być zagwarantowany do czasu otrzymania pełnej opłaty.

Odwołanie udziału:

Osobom, które odwołają udział w konferencji nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem konferencji przysługuje zwrot pełnej kwoty pomniejszonej o opłatę administracyjną w wysokości 250 USD.

Osobom, które odwołają udział w konferencji nie później niż 1 miesiąc przed terminem konferencji, przysługuje kupon, który można wykorzystać do pokrycia kosztów przyszłorocznej konferencji.

Osobom, które odwołają udział w konferencji w terminie krótszym niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem konferencji nie przysługuje zwrot kosztów.

Uczestnicy alternatywni:

Zastąpienie zarejestrowanych uczestników może nastąpić w dowolnym momencie przed rozpoczęciem konferencji. Uczestników alternatywnych należy zgłaszać pisemnie, faksem lub e-mailem. Uwaga: przy wymianie uczestnika, który jest członkiem ACAMS, na uczestnika, który nie jest członkiem ACAMS, konieczne jest uregulowanie różnicy w kosztach uczestnictwa.

Osoby, które nie pojawią się na konferencji:

Jeśli osoba zarejestrowana nie pojawi się na konferencji i, do momentu jej rozpoczęcia, nie wyznaczy uczestnika alternatywnego, zobowiązana jest uregulować pełną opłatę za rejestrację.

Seminaria na żywo

Odwołanie udziału:

Aby otrzymać zwrot pełnej kwoty, uczestnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w seminarium zobowiązani są do potwierdzenia rezygnacji na piśmie, e-mailem, listownie lub faksem, nie później niż na pięć (5) dni roboczych przed rozpoczęciem.

Przy rezygnacji zgłoszonej w terminie późniejszym, uczestnicy zobowiązani są do pełnej opłaty lub otrzymują bon kredytowy do wykorzystania w przyszłych programach.

Uczestnicy alternatywni:

Zgłoszeń osób zastępujących zarejestrowanych uczestników konferencji można dokonywać w dowolnym terminie przed rozpoczęciem konferencji. Uczestników alternatywnych należy zgłaszać pisemnie, faksem lub e-mailem.

Uwaga: przy wymianie uczestnika, który jest członkiem ACAMS, na uczestnika, który nie jest członkiem ACAMS, konieczne jest uregulowanie różnicy w kosztach uczestnictwa.

Osoby, które nie pojawią się na seminarium:

Jeśli osoba zarejestrowana nie pojawi się do momentu rozpoczęcia seminarium, nie wyznaczy uczestnika alternatywnego, zobowiązana jest uregulować pełną opłatę za uczestnictwo.

Anulowanie / zmiana terminu przez ACAMS:

Jeśli seminarium zostanie anulowane przez ACAMS, wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają zwrot pełnej kwoty. ACAMS zastrzega sobie prawo do dowolnego anulowania lub przesunięcia terminu seminarium. W takiej sytuacji, osoby zarejestrowane będą mogły uczestniczyć w seminarium w innym terminie, w nowym seminarium, lub wystąpić o zwrot pełnej kwoty.

Seminaria online

Odwołanie udziału:

Aby otrzymać zwrot pełnej kwoty, uczestnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w seminarium online zobowiązani są do potwierdzenia rezygnacji na piśmie, e-mailem, listownie lub faksem, nie później niż na trzy (3) dni robocze przed rozpoczęciem.

Przy rezygnacji zgłoszonej w terminie późniejszym, uczestnicy zobowiązani są do pełnej opłaty lub otrzymują bon kredytowy do wykorzystania w przyszłych programach.

Uczestnicy alternatywni:

Zgłoszeń osób zastępujących można dokonywać w dowolnym terminie przed rozpoczęciem konferencji. Uczestników alternatywnych należy zgłaszać pisemnie, faksem lub e-mailem.

Uwaga: przy wymianie uczestnika, który jest członkiem ACAMS, na uczestnika, który nie jest członkiem ACAMS, konieczne jest uregulowanie różnicy w kosztach uczestnictwa.

Osoby, które nie pojawią się na konferencji:

Jeśli osoba zarejestrowana nie zaloguje się w seminarium online i, do momentu jego rozpoczęcia, nie wyznaczy uczestnika alternatywnego, zobowiązana jest uregulować pełną opłatę za uczestnictwo.

Anulowanie / zmiana terminu przez ACAMS:

Jeśli webinarium lub seminarium na żywo zostanie anulowane przez ACAMS, wszyscy zarejestrowani jego uczestnicy otrzymają zwrot pełnej kwoty. ACAMS zastrzega sobie prawo do anulowania lub dowolnego przesunięcia terminu seminarium online lub seminarium na żywo. W takiej sytuacji, osoby zarejestrowane będą mogły uczestniczyć w seminarium online w innym terminie, w nowym seminarium online, lub wystąpić o zwrot pełnej kwoty.

Kursy certyfikacyjne

Odwołanie udziału:

Aby otrzymać zwrot pełnej kwoty, uczestnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w kursie certyfikacyjnym zobowiązani są do potwierdzenia rezygnacji na piśmie, e-mailem, listownie lub faksem, lecz nie później niż na trzy (3) dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu. Przy rezygnacji zgłoszonej w terminie późniejszym, uczestnicy zobowiązani są do pełnej opłaty, lub otrzymują bon kredytowy do wykorzystania w przyszłych programach.

Uczestnicy alternatywni:

Zgłoszeń osób zastępujących można dokonywać w dowolnym terminie przed rozpoczęciem kursu certyfikacyjnego. Uczestników alternatywnych należy zgłaszać pisemnie, faksem lub e-mailem.

Uwaga: przy wymianie uczestnika, który jest członkiem ACAMS na uczestnika, który nie jest członkiem ACAMS, konieczne jest uregulowanie różnicy w kosztach uczestnictwa.

Osoby, które nie pojawią się na kursie:

Jeśli osoba zarejestrowana nie zaloguje się w kursie certyfikacyjnym i, do momentu jego rozpoczęcia, nie wyznaczy zastępcy, zobowiązana jest uregulować pełną opłatę za uczestnictwo.

Anulowanie / zmiana terminu przez ACAMS

Jeśli kurs certyfikacji zostanie anulowany przez ACAMS, wszyscy zarejestrowani uczestnicy otrzymają zwrot pełnej kwoty. ACAMS zastrzega sobie prawo do dowolnego anulowania lub przesunięcia terminu kursu certyfikacyjnego. W takiej sytuacji, osoby zarejestrowane będą mogły uczestniczyć w kursie certyfikacyjnym w innym termin, w nowym seminarium, lub wystąpić o zwrot pełnej kwoty.