A lock sitting on a keyboard

Polityka prywatności ACAMS

Polityka prywatności ACAMS

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022 r.

Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy („ACAMS”, „my”, „nas”) ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i zajmuje się promowaniem rozwoju oraz wdrażania polityk i procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest to największa międzynarodowa organizacja członkowska oddana rozwijaniu wiedzy zawodowej, umiejętności i doświadczenia osób zajmujących się wykrywaniem prania pieniędzy i przeciwdziałaniem mu na całym świecie. ACAMS jest spółką zależną grupy Adtalem Global Education, Inc.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób zbierania, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania danych osobowych użytkownika, a także decyzje, jakie użytkownik może podjąć w zakresie zbierania, wykorzystywania, przetwarzania i ujawniania przez nas danych osobowych użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych zbieranych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, naszych własności cyfrowych, oferowanych przez nas usług, wydarzeń, certyfikacji, certyfikatów cyfrowych, webinariów i seminariów oraz wszystkich usług, wraz z którymi jest publikowana (nazywanych łącznie naszymi „Usługami”). W przypadku wszystkich użytkowników mieszkających w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub w Wielkiej Brytanii („GB”), administratorem danych dla wszystkich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Usług jest ACAMS.
 

Spis treści

Zbierane przez nas dane osobowe
Sposób wykorzystywania zebranych przez nas danych osobowych
Ujawnianie danych osobowych
Pliki cookie i technologie pokrewne
Bezpieczeństwo
Przekazywanie danych osobowych za granicę
Przechowywanie
Witryny internetowe stron trzecich
Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą (na terenie EOG i GB)
Prawa podmiotów danych do prywatności w Chinach
Informacja dla mieszkańców Nevady
Rodzice lub opiekunowie
Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Nasze dane kontaktowe
Informacja dla mieszkańców Kalifornii


Zbierane przez nas dane osobowe

Dane osobowe zbieramy w celu świadczenia i poprawy oferowanych przez nas Usług oraz w celu prowadzenia z użytkownikiem komunikacji na temat naszej oferty Usług. Dane osobowe zbieramy na następujące sposoby:

 • Informacje podawane nam przez użytkownika: Gromadzimy dane osobowe podawane nam przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług, na przykład dane, które uzyskujemy podczas tworzenia przez użytkownika konta w naszej witrynie, przystąpienia do oddziału lokalnego ACAMS, uzyskania certyfikacji, zamawiania materiałów informacyjnych lub publikacji takich jak białe księgi, lub podczas uczestnictwa w wydarzeniu. Przykłady rodzajów informacji, jakie mogą podawać nam użytkownicy:
  • Informacje osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy osobisty i służbowy, adres e-mail i numer telefonu, a także historia edukacji i zatrudnienia
  • Dane do płatności i do faktury
  • Dane do logowania przypisane do konta lub kursu
  • Szczegóły transakcji dotyczące zakupów oraz treść komunikacji podczas kontaktu użytkownika z działem obsługi klienta
  • Informacje podawane na forach społeczności, w katalogach, w mediach społecznościowych lub w odpowiedzi na nasze promocje i ankiety, na przykład zdjęcia, komentarze i opinie
  • Nagrania rozmów telefonicznych z działem obsługi klienta
 • Informacje gromadzone automatycznie: Automatycznie zbieramy i przechowujemy pewne rodzaje informacji o sposobie korzystania przez użytkownika z naszych Usług, na przykład za pomocą plików cookie, pikseli i innych technologii śledzących. Przykłady rodzajów informacji, jakie możemy zbierać automatycznie:
  • Informacje dotyczące zapisu na kursy, data/godzina udziału w kursach i dane dotyczące ukończenia kursów
  • Adres IP urządzenia, z jakiego korzysta użytkownik
  • Identyfikator urządzenia
  • Lokalizacja urządzenia
  • Rodzaj przeglądarki
  • Dostawca usług internetowych
  • Nagrania rozmów telefonicznych z działem obsługi klienta w celach szkoleniowych i poprawy jakości
  • Nagrania wideo z systemu monitoringu przemysłowego
  • Informacje dotyczące interakcji z treścią, na przykład przeglądane pliki lub treści, czas spędzony na wyświetlaniu treści oraz informacje dotyczące pobierania treści
 • Informacje pochodzące z innych źródeł: Możemy otrzymywać informacje z innych źródeł, takich jak pracodawcy posiadający konta firmowe, ośrodki egzaminacyjne, media społecznościowe, platformy i fora stron trzecich, kontakty i partnerzy biznesowi. Przykłady rodzajów informacji, jakie możemy otrzymywać z innych źródeł:
  • Informacje osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy osobisty i służbowy, adres e-mail i numer telefonu, a także historia edukacji i zatrudnienia
  • Udział w testach, dokumenty do weryfikacji tożsamości, czas trwania testu oraz wyniki testu
  • Informacje profilowe, komentarze i podobne informacje podawane mediom społecznościowym lub w mediach społecznościowych, a także na innych forach powiązanych z nami
  • Zainteresowania, dane demograficzne oraz zachowania zakupowe
 • Gromadzenie danych offline: Dane dotyczące użytkownika możemy gromadzić offline. Na przykład:
  • Kiedy użytkownik bierze udział w konferencji, wydarzeniu lub podczas pełnienia osobiście innej funkcji.
  • Przez telefon, na przykład podczas omawiania z użytkownikiem darowizn i zbierania funduszy

Niektóre gromadzone przez nas informacje w połączeniu z innymi informacjami mogą stać się danymi osobowymi pozwalającymi na identyfikację użytkownika. Tego rodzaju informacje traktowane są jako dane osobowe.

Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że podawane nam dane osobowe są rzetelne. Nierzetelne informacje mogą mieć wpływ na możliwość korzystania przez użytkownika z Usług, na informacje uzyskiwane przez użytkownika podczas korzystania z Usług oraz na naszą możliwość skontaktowania się z użytkownikiem.

Jeśli jesteśmy zobowiązani do gromadzenia danych osobowych przez prawo lub na podstawie warunków umowy zawartej z użytkownikiem, lub w celu dostarczenia użytkownikowi zamówionych przez niego informacji, a użytkownik odmówi podania takich danych, możemy nie mieć możliwości spełnienia naszych prawnych obowiązków lub możemy nie być w stanie wypełnić całości lub części umowy zawartej z użytkownikiem, lub podać użytkownikowi zamówionych informacji. Na przykład wymagamy podania (a) pewnych informacji na podstawie ustawy w celu obsługi płatności, (b) pewnych informacji w celu zapisania użytkownika na kurs, (c) danych kontaktowych użytkownika w celu wysłania mu zamówionych informacji.


Sposób wykorzystywania zebranych przez nas danych osobowych

Zebrane dane osobowe wykorzystujemy, przechowujemy i przetwarzamy w celu świadczenia i poprawy jakości Usług, wspomagania naszych działów handlowych, a także w celu personalizacji, świadczenia, mierzenia i poprawy naszych działań reklamowych i marketingowych.

Przykłady sposobów wykorzystywania przez nas danych osobowych obejmują:

 • Dostarczanie użytkownikowi zamówionych przez niego informacji, produktów lub usług, takich jak zgłoszenie członkostwa, obsługa certyfikacji i recertyfikacji, a także zapisywanie na wydarzenia online i na żywo (niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem lub ochrony uzasadnionych interesów polegających na dostarczaniu użytkownikowi odpowiednich informacji, produktów i usług)
 • Ocena kwalifikowalności użytkownika na niektóre certyfikacje i egzaminy (konieczne w celu zawarcia umowy z użytkownikiem)
 • W celach świadczenia usług i obsługi klienta (nasze uzasadnione interesy polegające na świadczeniu użytkownikowi dobrej jakości usług i wsparcia)
 • Wypełnianie naszych obowiązków i egzekwowanie naszych praw wynikających z wszelkich umów podpisanych między nami a użytkownikiem, w tym w celu wystawiania faktur i dochodzenia należności (konieczne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem)
 • Obsługa płatności lub ułatwienie świadczenia zamówionych usług (konieczne do realizacji umowy zawartej z użytkownikiem)
 • Wsparcie dla użytkownika i odpowiadanie na jego pytania, na przykład analiza i postępowanie w sprawie wątpliwości użytkownika, monitorowanie i poprawa jakości naszych odpowiedzi (nasze uzasadnione interesy polegające na wspieraniu użytkownika, odpowiadaniu na pytania i rozwoju oraz poprawie naszych usług)
 • Obsługa konta użytkownika i dostarczanie powiadomień dotyczących Usług, w tym powiadomień o wygaśnięciu i odnowie Usług (niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem lub ochrony uzasadnionych interesów polegających na dostarczaniu użytkownikowi odpowiednich informacji, produktów i usług)
 • Dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszej witrynie internetowej, a także dostarczanie oferty produktów i usług na podstawie preferencji użytkownika dotyczących reklam (nasze uzasadnione interesy polegające na prowadzeniu witryny internetowej oraz dbaniu o jej aktualność i trafność)
 • Wysyłanie użytkownikowi informacji o naszych produktach, usługach i promocjach (albo zgoda użytkownika (jeśli obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas uzyskania od użytkownika zgody na prowadzenie działań marketingowych) albo nasze uzasadnione interesy polegające na promowaniu naszych produktów i usług oraz rozwijaniu naszej firmy)
 • Przeprowadzanie działań promocyjnych, takich jak ankiety, loterie, konkursy i konsultacje (albo zgoda użytkownika, jeśli ją uzyskujemy, albo nasze uzasadnione interesy polegające na prowadzeniu takich działań w celu promowania naszej firmy)
 • Wsparcie w utrzymywaniu i poprawie bezpieczeństwa, ochrony i integralności naszej witryny internetowej i aplikacji (nasze uzasadnione interesy polegające na utrzymaniu bezpieczeństwa sieci)
 • Testowanie, badanie, analiza i rozwój produktów, na przykład rozwijanie i poprawa naszych witryn internetowych, produktów i usług, baz danych oraz innych zasobów i ofert technologicznych (nasze uzasadnione interesy polegające na rozwijaniu naszej firmy i linii produktów)
 • Ogólne wparcie naszych operacji biznesowych (nasze uzasadnione interesy polegające na prowadzeniu firmy i działalności we właściwy sposób)
 • Sposoby opisane użytkownikowi w momencie pobrania danych osobowych użytkownika w każdym innym celu, w którym podawane są te dane


Ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika możemy ujawniać innym firmom lub podmiotom, jeśli jest to niezbędne w celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli mamy inne uzasadnione interesy w takim ujawnieniu, a mianowicie:

 • Naszej organizacji macierzystej, wyłącznie w celach i w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności;
 • Usługodawcom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, na przykład w celu obsługi płatności kartami płatniczymi, planowania i koordynowania wydarzeń, zarządzania danymi i przechowywania danych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe i reklamowe, firmom z branży analitycznej i badawczej, a także doradcom zawodowym;
 • Zarządom oddziałów lokalnych ACAMS w celu komunikacji z członkami;
 • Organom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa, organom regulacyjnym oraz sądom w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie, wymogi regulacyjne lub podobne procedury prawne, w celu zgłoszenia czynności, o których racjonalnie sądzimy, że naruszają prawo, lub w inny sposób spełniając obowiązki prawne;
 • W celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej, a także w celu ochrony naszych praw, użytkowników oraz partnerów biznesowych, lub w ramach postępowań sądowych dotyczących ACAMS;
 • Innemu podmiotowi w związku z fuzją, transferem zasobów w postaci danych, reorganizacji, wydzielenia, finansowania, rozwiązania lub innego zdarzenia korporacyjnego dotyczącego całości lub części naszej firmy;
 • Do ogólnej informacji, gdy publikujemy listy absolwentów w naszej witrynie internetowej (za zgodą użytkownika), a także
 • W innych celach, za zgodą użytkownika.


Pliki cookie i technologie pokrewne

My, a także podmioty trzecie dostarczające treści i innych funkcji dla naszych Usług, mogą korzystać z plików cookie, znaczników pikselowych, miejscowego zapisywania oraz innych technologii w celu automatycznego gromadzenia informacji za pośrednictwem Usług. Tego rodzaju technologie śledzące są niewielkimi plikami danych pobieranymi na komputer, tablet, telefon komórkowy lub inne urządzenie z Internetem należące do użytkownika lub na nich przechowywanymi, które pozwalają nam zapisywać pewne informacje za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza lub wchodzi w kontakt z naszą witryną internetową, aplikacjami i narzędziami. Technologie te pozwalają nam zrozumieć, kto wszedł w interakcję z nami, dzięki nim realizujemy również nasze Usługi bardziej skutecznie. Technologie te pozwalają nam również dostarczać użytkownikowi treści reklamowych online.

 • Pliki cookie. Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie z następujących kategorii: niezbędne, funkcjonalne, wydajnościowe, stron trzecich oraz marketingowe i reklamowe. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej internetowych plików cookie.
 • Znaczniki pikselowe/Sygnały nawigacyjne. Znacznik pikselowy (nazywany również sygnałem nawigacyjnym) jest fragmentem kodu osadzonym w witrynie internetowej i zbierającym informacje o czynnościach użytkowników w tej witrynie. Korzystanie z pikseli pozwala nam na przykład zarejestrować fakt odwiedzenia przez użytkownika konkretnej strony internetowej.
 • Reklamy oparte na zainteresowaniach. Pozwalamy stronom trzecim na korzystanie w naszej witrynie z technologii przeznaczonych do zbierania informacji o urządzeniu użytkownika oraz o sposobie korzystania z naszych Usług w celu reklamowania użytkownikowi produktów i usług dopasowanych do znanych nam zainteresowań użytkownika, a także w celu świadczenia usług związanych z reklamą, takich jak raporty, atrybucja, analityka i badania rynkowe. Takie strony trzecie mogą działać w naszym imieniu i możemy przyznawać im prawo do korzystania z informacji o użytkowniku dla ich własnych celów. Na przykład, jeden z takich dostawców będących podmiotami trzecimi, firma Google, wyświetla nasze reklamy i stosuje pliki cookie w celu pokazywania reklam opartych na wcześniejszych wizytach użytkownika w witrynie. My również korzystamy z danych analitycznych w celu wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika w witrynie. Więcej informacji o reklamach Google Ads można znaleźć tutaj.
 • Analytics. Korzystamy również z funkcji Google Analytics, w tym z narzędzia do analizy danych demograficznych i raportów o zainteresowaniach, aby zbierać informacje dotyczące zachowania odwiedzających i demografii odwiedzających dla niektórych z naszych Usług oraz w celu rozwijania treści. Więcej informacji o funkcji Google Analytics można znaleźć tutaj.
 • Media społecznościowe. Niniejsza witryna internetowa może zawierać wtyczki mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube oraz inne widżety. Media społecznościowe mogą rozpoznawać użytkownika oraz gromadzić informacje dotyczące jego odwiedzin w naszej witrynie, mogą też zapisywać pliki cookie oraz stosować innego rodzaju technologie śledzące. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami podlegają politykom prywatności tych firm.

Decyzje użytkownika dotyczące śledzenia i reklam internetowych

 • By uzyskać więcej informacji o stosowanych ustawieniach, użytkownicy mogą odwiedzić stronę Google Ad. . 
 • By uzyskać informacje o sposobie wyłączenia funkcji Google Analytics, użytkownicy mogą odwiedzić stronę Google Analytics .
 • Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, pochodzących od reklamodawców i stron trzecich uczestniczących w programach samoregulacji, należy odwiedzić stronę Network Advertising Initiative oraz Digital Advertising Alliance. Użytkownik znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej może również zrezygnować z tego rodzaju reklam, odwiedzając stronę Twoje wybory w Internecie. Rezygnacje ważne są zazwyczaj dla konkretnego urządzenia i konkretnej przeglądarki, co oznacza, że należy zgłosić rezygnację dla każdego używanego urządzenia i przeglądarki. Należy pamiętać, że nawet po rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach użytkownik nadal będzie otrzymywał reklamy ogólne.
 • Użytkownicy mogą zarządzać swoimi preferencjami z zakresu plików cookie, korzystając z centrum preferencji cookie w Internecie: Ustawienia plików cookie
 • Użytkownicy przebywający w Kalifornii powinni zapoznać się z naszą Informacją dla mieszkańców Kalifornii o zbieraniu danych i ochronie prywatności.


Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika korzystamy z racjonalnych środków bezpieczeństwa, w tym środków administracyjnych, technicznych i fizycznych. Środki te mają na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych użytkownika. Ponadto szkolimy swoich pracowników, aby zdawali sobie sprawę z wagi poufności i zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

Chociaż robimy wszystko, co możliwe, by chronić dane osobowe użytkownika, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nie do pokonania. Jeśli użytkownik dojdzie do przekonania, że jego dane osobowe zostały zgubione, skradzione, niewłaściwie wykorzystane lub w inny sposób naruszone, powinien zapoznać się z ostatnią częścią niniejszej polityki, w której opisujemy metody kontaktowania się z nami.


Przekazywanie danych osobowych za granicę

ACAMS prowadzi działalność i przetwarza dane osobowe na terenie wielu jurysdykcji. Dane osobowe mogą być zbierane, wykorzystywane, ujawniane, przechowywane i przetwarzane w innych jurysdykcjach niż ta odpowiadająca miejscu zamieszkania lub przebywania użytkownika, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy siedzibę oraz w innych krajach, takich jak Portugalia, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, gdzie siedzibę mają strony wymienione powyżej, w celach wymienionych powyżej. Jurysdykcje te mogą stosować inne prawa dotyczące ochrony danych niż prawa obowiązujące w jurysdykcji użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności.


Przechowywanie

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, w tym do celów spełnienia wszelkich obowiązków prawnych, regulacyjnych, dotyczących księgowości lub składania raportów, a także w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w przechowywaniu danych osobowych w naszych bazach. Przechowując informacje, uwzględniamy ilość, rodzaj i wrażliwość danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, zastanawiamy się również, czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób, a także stosujemy do obowiązujących wymogów prawnych.


Witryny internetowe stron trzecich

Wszelkie linki do witryn internetowych stron trzecich umieszczamy na naszej stronie wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie oznacza to, że udzielamy rekomendacji lub składamy deklaracje dotyczące tych stron, produktów, materiałów lub usług. Wszystkie dane osobowe podawane przez użytkownika w witrynach internetowych stron trzecich podlegają praktykom i politykom prywatności obowiązującym w tych witrynach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności prawnej, za praktyki dotyczące prywatności oraz za treści witryn lub usług internetowych, które nie są prowadzone przez nas.

 

Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą (na terenie EOG i GB)

Użytkownicy mieszkający na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii mają następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych,
 • Prawo do zmiany, korekty i aktualizacji danych osobowych,
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych i/lub
 • Prawo do wycofania zgody, w zakresie, w jakim dane osobowe były zbierane na podstawie świadomej zgody użytkownika.

Korzystamy z danych osobowych użytkownika jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo. Zazwyczaj korzystamy z danych osobowych w następujących okolicznościach i zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi powyżej:

 • W zakresie koniecznym do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Może to obejmować przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu świadczenia oraz poprawy świadczenia naszych Usług, a także w celu promowania wobec użytkownika naszych produktów, uprawnień, tytułów, usług i informacji
 • W zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej lub przygotowanej do zawarcia z użytkownikiem
 • W zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów oraz wykonywania zawartych umów
 • W zakresie, w jakim uzyskaliśmy specjalną i wyraźną zgodę użytkownika

Aby skontaktować się z nami w związku ze skorzystaniem z wyżej wymienionych praw, należy kliknąć tutaj. Nie pobieramy żadnych opłat z tytułu korzystania z praw przysługujących użytkownikowi, chyba że poinformujemy go o tym w chwili otrzymania zapytania. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych i/lub uzyskania od tego organu porady, lub wniesienia przeciwko nam pozwu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

 

Prawa do prywatności osób, których dane dotyczą (Chiny)

Użytkownicy mieszkający na terenie Chin mają następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania informacji dotyczących danych osobowych,
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • Prawo do korekty i zmiany danych osobowych,
 • Prawo do usunięcia danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami administracji cyberprzestrzeni w Chinach,
 • Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
 • Prawo do wycofania zgody, w zakresie, w jakim dane osobowe były zbierane na podstawie świadomej zgody użytkownika, oraz
 • Prawo do złożenia skargi wobec organu regulacyjnego w Chinach.

Korzystamy z danych osobowych użytkownika jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo. Zazwyczaj korzystamy z danych osobowych w następujących okolicznościach i zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi powyżej:

 • W zakresie, w jakim użytkownik zgodził się na wykorzystywanie swoich danych osobowych,
 • W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy, której użytkownik jest stroną lub w zakresie niezbędnym do zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnie z opracowaną zgodnie z prawem wewnętrzną polityką pracy i zawartymi zgodnie z prawem umowami zbiorowymi.
 • Z zakresie niezbędnym do spełniania obowiązków lub wymogów prawnych.
 • W zakresie niezbędnym do reagowania w sytuacji wyjątkowej dotyczącej zdrowia publicznego, w celu ochrony zdrowia i mienia użytkownika.
 • W uzasadnionym zakresie, w celu raportowania wydarzeń i śledzenia mediów do celów interesu publicznego.
 • W celu przetwarzania danych osobowych użytkownika, które zostały już ujawnione przez użytkownika lub w inny sposób ujawnione zgodnie z prawem, w racjonalnym zakresie, zgodnie z chińską ustawą o ochronie danych osobowych.
 • W innych okolicznościach, na podstawie przepisów prawa.

Aby skontaktować się z nami w związku ze skorzystaniem z wyżej wymienionych praw, należy kliknąć tutaj

 

Informacja dla mieszkańców Nevady

Użytkownik będący mieszkańcem Nevady może zrezygnować ze sprzedaży niektórych informacji, które operator witryny internetowej zebrał lub zamierza zebrać na temat mieszkańca. Użytkownik może dokonać rezygnacji, klikając opcję Nie sprzedawaj moich danych osobowych oraz zaznaczając odpowiednie preferencje w ustawieniach plików cookie.


Rodzice lub opiekunowie

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia. Nie zbieramy celowo żadnych danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Jeżeli okaże się, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna, będziemy starać się usunąć takie dane z naszej bazy danych. Jeśli użytkownik sądzi, że bezprawnie przetwarzamy dane osobowe dziecka poniżej 16. roku życia, powinien skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszej polityki.


Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może podlegać okresowym aktualizInformacja dla mieszkańców Kalifornii o zbieraniu danych i ochronie prywatnościacjom. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany, podejmiemy próbę powiadomienia o tym użytkownika za pomocą poczty e-mail lub innych środków komunikacji. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z tą stroną w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych działań dotyczących prywatności. Tak długo, jak długo użytkownik korzysta z Usług, zgadza się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich wprowadzonych przez nas aktualizacji. Bez zgody użytkownika nie będziemy jednak wykorzystywać jego danych osobowych w sposób znacznie różniący się od sposobu podanego użytkownikowi w momencie zebrania danych osobowych.


Nasze dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości w związku z Polityką prywatności prosimy o kontakt pod adresem:
Adtalem Global Education
500 W. Monroe Street
28th Floor
Chicago, IL 60661
Adres e-mail: privacy@adtalem.com

 

Informacja dla mieszkańców Kalifornii o zbieraniu danych i ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja: styczeń 2022 r.

Niniejsza Informacja dla mieszkańców Kalifornii o zbieraniu danych i ochronie prywatności ACAMS („Kalifornijska informacja o ochronie prywatności”) powinna być czytana wraz z główną Polityką prywatności ACAMS. Niniejsza Kalifornijska informacja o ochronie prywatności dotyczy informacji zbieranych w niniejszej witrynie oraz we wszystkich usługach, wraz z którymi jest publikowana (nazywanych łącznie naszymi „Usługami”). Niniejszą Informację przyjęliśmy na podstawie kalifornijskiej ustawy z 2018 roku o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act – „CCPA”). Dotyczy ona wyłącznie mieszkańców stanu Kalifornia (nazywanych „użytkownikami”).


Zakres

Niektóre zbierane przez nas dane osobowe użytkownika mogą nie być objęte niniejszą Kalifornijską informacją o ochronie prywatności, ze względu na to, że pewne przypadki zbierania danych osobowych oraz ich przetwarzania nie podlegają CCPA.Co za tym idzie, niniejsza Kalifornijska informacja o ochronie prywatności oraz Kalifornijskie prawa dotyczące prywatności mogą nie stosować się do użytkownika lub do wszystkich danych osobowych użytkownika.


Informacja w momencie zbierania danych

Możemy zbierać następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, identyfikatory online, adres IP;
 • Rejestry klientów z Kalifornii, na przykład imię i nazwisko, dokument prawa jazdy lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem, adres pocztowy, numery telefonów, zatrudnienie, historia zatrudnienia;
 • Cechy należące do kategorii chronionych na podstawie prawa Kalifornii lub federalnego, takie jak wiek, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność;
 • Informacje handlowe, takie jak produkty lub usługi zakupione lub rozważane, inne tendencje zakupowe lub konsumenckie;
 • Zachowania w Internecie lub innej sieci elektronicznej, takie jak historia przeglądarki, historia wyszukiwania, interakcje z witrynami internetowymi lub z reklamami;
 • Dane geolokalizacyjne, takie jak adres IP, lokalizacja fizyczna;
 • Dane audio, wideo i inne dane elektroniczne, takie jak zdjęcia, nagrania rozmów i nagrania z kamer przemysłowych;
 • Informacje zawodowe i dotyczące zatrudnienia, takie jak obecne zatrudnienie lub historia zatrudnienia, służbowe dane kontaktowe, nazwa stanowiska lub pracodawca; oraz
 • Wnioski wyciągnięte na podstawie aktywności internetowej oraz inne dane wymienione w tej kategorii, takie jak preferencje świadczące o profilu, cechy, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencja, umiejętności i kompetencje.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • Dostarczanie użytkownikowi zamówionych przez niego informacji, produktów i usług
 • Ocena kwalifikowalności użytkownika na niektóre certyfikacje i egzaminy (konieczne w celu zawarcia umowy z użytkownikiem)
 • Świadczenie usług i obsługa klienta
 • Wypełnianie naszych obowiązków i egzekwowanie naszych praw wynikających z wszelkich umów podpisanych między nami a użytkownikiem
 • Obsługa płatności lub ułatwienie świadczenia zamówionych usług
 • Wsparcie dla użytkownika i odpowiadanie na jego pytania, na przykład analiza i postępowanie w sprawie wątpliwości użytkownika, monitorowanie i poprawa jakości naszych odpowiedzi
 • Zarządzanie kontem użytkownika i dostarczanie użytkownikowi powiadomień dotyczących Usług
 • Dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszej witrynie internetowej, a także dostarczanie oferty treści, produktów i usług na podstawie preferencji użytkownika dotyczących reklam
 • Wysyłanie użytkownikowi informacji o naszych produktach, usługach i promocjach
 • Przeprowadzanie działań promocyjnych, takich jak ankiety, loterie, konkursy i konsultacje
 • Wsparcie w utrzymywaniu i poprawie bezpieczeństwa, ochrony i integralności naszej witryny internetowej i aplikacji
 • Testowanie, badanie, analiza i rozwój produktów, na przykład rozwijanie i poprawa naszych witryn internetowych, produktów i usług, baz danych oraz innych zasobów i ofert technologicznych
 • Ogólne wparcie naszych operacji biznesowych
 • Sposoby opisane użytkownikowi w momencie pobrania danych osobowych użytkownika oraz w każdym innym celu, w którym podawane są te dane

Użytkownik może dokonać rezygnacji, klikając opcję Nie sprzedawaj moich danych osobowych oraz zaznaczając odpowiednie preferencje w ustawieniach plików cookie

 

Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

Niniejsza tabela określa kategorie danych osobowych pobieranych od użytkownika, źródła, z jakich uzyskaliśmy te dane, cele, w jakich je gromadzimy oraz kategorie stron trzecich i innych podmiotów, którym je udostępniamy. Tabela ta określa istotne praktyki z ostatnich 12 miesięcy. Stosowane przez nas czynności gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych zależą od naszej relacji z użytkownikiem oraz interakcji użytkownika z Usługami. 

Kategorie danych osobowych

Kategorie źródeł

Cel biznesowy lub handlowy 

Kategorie stron trzecich i innych podmiotów, którym możemy udostępniać dane

Dane identyfikujące, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, identyfikatory online lub adres IP.

 

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Automatycznie, na przykład za pomocą plików cookie i innych technologii śledzących
 • Nasi partnerzy biznesowi i jednostki powiązane
 • Strony trzecie
 • Przeglądarka lub urządzenie użytkownika
 • Media społecznościowe i platformy stron trzecich
 • W każdym innym celu, w jakim użytkownik podaje dane
 • W celu ochrony naszych praw i spełnienia naszych obowiązków prawnych
 • Wsparcie dla użytkownika i odpowiadanie na jego pytania
 • Dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszej witrynie internetowej
 • Personalizacja treści
 • Cele marketingowe i reklamowe
 • Testowanie, badania, analiza i rozwój produktu
 • Ogólne wparcie naszych operacji biznesowych
 • Inne zastosowania, o których informujemy użytkownika
 • Przeprowadzanie działań promocyjnych, takich jak ankiety, loterie, konkursy i konsultacje
 • Ocena kwalifikowalności użytkownika do niektórych instytucji i programów
 • Świadczenie usług i obsługa klienta
 • Analiza wyników w nauce
 • Nasze jednostki powiązane
 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Strony trzecie
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

Rejestry klientów z Kalifornii, na przykład imię i nazwisko, dokument prawa jazdy lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem, adres pocztowy, numery telefonów, zatrudnienie, historia zatrudnienia

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Nasi partnerzy biznesowi i jednostki powiązane
 • Strony trzecie

 

 • Realizacja zamówień produktów i usług ze strony użytkownika
 • W każdym innym celu, w jakim użytkownik podaje dane
 • W celu ochrony naszych praw i spełnienia naszych obowiązków prawnych
 • Wsparcie dla użytkownika i odpowiadanie na jego pytania
 • Ogólne wparcie naszych operacji biznesowych
 • Inne zastosowania, o których informujemy użytkownika
 • Ocena kwalifikowalności użytkownika do niektórych instytucji i programów
 • Świadczenie usług i obsługa klienta
 • Nasze jednostki powiązane
 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Strony trzecie
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

Cechy należące do kategorii chronionych na podstawie prawa Kalifornii lub federalnego, takie jak wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność.

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Nasi partnerzy biznesowi i jednostki powiązane

 

 • W celu ochrony naszych praw i spełnienia naszych obowiązków prawnych

 

 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Organy egzekwowania prawa lub strony trzecie na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych, w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo.
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

Informacje handlowe, takie jak produkty lub usługi zakupione lub rozważane, oraz inne tendencje zakupowe lub konsumenckie.

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Automatycznie, na przykład za pomocą plików cookie i innych technologii śledzących
 • Nasi partnerzy biznesowi i jednostki powiązane
 • Realizacja zamówień produktów i usług ze strony użytkownika
 • Wsparcie dla użytkownika i odpowiadanie na jego pytania
 • Dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszej witrynie internetowej
 • Personalizacja treści
 • Cele marketingowe i reklamowe
 • Testowanie, badania, analiza i rozwój produktu
 • Ogólne wparcie naszych operacji biznesowych
 • Świadczenie usług i obsługa klienta
 • Analiza wyników w nauce
 • Nasze jednostki powiązane
 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

 

Zachowania w Internecie lub innej sieci elektronicznej, takie jak historia przeglądarki, historia wyszukiwania, interakcje z witrynami internetowymi lub z reklamami.

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Automatycznie, na przykład za pomocą plików cookie i innych technologii śledzących
 • Nasi partnerzy biznesowi i jednostki powiązane
 • Przeglądarka lub urządzenie użytkownika
 • Media społecznościowe i platformy stron trzecich
  Dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszej witrynie internetowej
 • Personalizacja treści
 • Cele marketingowe i reklamowe

Testowanie, badania, analiza i rozwój produktu

 • Dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszej witrynie internetowej
 • Personalizacja treści
 • Cele marketingowe i reklamowe
 • Testowanie, badania, analiza i rozwój produktu
 • Nasze jednostki powiązane
 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Strony trzecie
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

Dane geolokalizacyjne, takie jak adres IP lub lokalizacja fizyczna.

 • Automatycznie, na przykład za pomocą plików cookie i innych technologii śledzących
 • Przeglądarka lub urządzenie użytkownika
 • Dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszej witrynie internetowej
 • Personalizacja treści
 • Cele marketingowe i reklamowe
 • Testowanie, badania, analiza i rozwój produktu
 • Nasze jednostki powiązane
 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Organy egzekwowania prawa lub strony trzecie na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych, w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo.
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

Dane audio, wideo i inne dane elektroniczne, takie jak zdjęcia, nagrania rozmów lub nagrania z kamer przemysłowych.

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Nasi partnerzy biznesowi i jednostki powiązane
 • Realizacja zamówień produktów i usług ze strony użytkownika
 • Jako środki bezpieczeństwa do ochrony naszych biur i kampusów
 • W celu ochrony naszych praw i spełnienia naszych obowiązków prawnych
 • Wsparcie dla użytkownika i odpowiadanie na jego pytania
 • Cele marketingowe i reklamowe
 • Świadczenie usług i obsługa klienta
 • Nasze jednostki powiązane
 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Organy egzekwowania prawa lub strony trzecie na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych, w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo.
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

Informacje zawodowe i dotyczące zatrudnienia, takie jak obecne zatrudnienie lub historia zatrudnienia, służbowe dane kontaktowe, nazwa stanowiska lub pracodawca.

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Nasi partnerzy biznesowi i jednostki powiązane

 

 • Realizacja zamówień produktów i usług ze strony użytkownika
 • W każdym innym celu, w jakim użytkownik podaje dane
 • Testowanie, badania, analiza i rozwój produktu
 • Ogólne wparcie naszych operacji biznesowych
 • Nasze jednostki powiązane
 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

Wnioski wyciągnięte na podstawie takich informacji, takie jak preferencje świadczące o profilu, cechy, tendencje psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencja, umiejętności i kompetencje.

 • Bezpośrednio od użytkownika
 • Automatycznie, na przykład za pomocą plików cookie i innych technologii śledzących
 • Nasi partnerzy biznesowi i jednostki powiązane
 • Strony trzecie
 • Przeglądarka lub urządzenie użytkownika
 • Media społecznościowe i platformy stron trzecich
 • Dostarczanie, personalizacja, pomiar i poprawa doświadczenia w naszej witrynie internetowej
 • Personalizacja treści
 • Cele marketingowe i reklamowe
 • Testowanie, badania, analiza i rozwój produktu
 • Ogólne wparcie naszych operacji biznesowych
 • Inne zastosowania, o których informujemy użytkownika
 • Analiza wyników w nauce
 • Nasze jednostki powiązane
 • Nasi usługodawcy i partnerzy biznesowi
 • Strony trzecie
 • Zgodnie z zakresem dozwolonym lub wymaganym przez prawo, na przykład organom egzekwowania prawa lub stronom trzecim na skutek żądań prawnych lub postępowań sądowych
 • W związku ze sprzedażą lub ograniczeniem całości lub części naszej działalności
 • Na prośbę lub za zgodą użytkownika

 

Sposób udostępniania przez nas danych osobowych

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy udostępniliśmy informacje z każdej kategorii danych osobowych wymienionych wyżej, w celach biznesowych, zgodnie z powyższym opisem.


Sprzedawanie danych osobowych

Ujawniamy następujące kategorie danych osobowych sponsorom wydarzeń, a dane te wykorzystywane są przez nich w celach marketingowych. Takie przypadki ujawnienia mogą być uznawane za sprzedaż na podstawie CCPA.

 • Dane identyfikujące

Ujawniamy również następujące kategorie danych osobowych plikom cookie stron trzecich oraz innym dostawcom technologii reklamowych, którzy mogą udostępniać dalej dane użytkownika za pomocą ekosystemu reklamy internetowej. Takie przypadki ujawnienia mogą być uznawane za sprzedaż na podstawie CCPA.

 • Dane identyfikujące
 • Informacje dotyczące aktywności w Internecie lub innej aktywności elektronicznej
 • Dane geolokalizacyjne
 • Wnioski wyciągane na podstawie danych osobowych, takie jak preferencje, cechy i zachowania.


Prawa mieszkańców Kalifornii dotyczące prywatności

W zakresie dozwolonym przez prawo i podlegającym odpowiednim wyjątkom, użytkownik ma następujące prawa dotyczące zebranych przez nas danych osobowych użytkownika:
Prawo do wiedzy: Użytkownik ma prawo do uzyskania następujących informacji dotyczących gromadzenia i wykorzystywania przez nas dotyczących go danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika;
 • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika;
 • Cele biznesowe i/lub handlowe zbierania i – w odpowiednim wypadku – sprzedawania danych osobowych;
 • Kategorie stron trzecich, którym ujawniamy lub sprzedajemy dane osobowe;
 • Konkretne elementy danych osobowych, które zebraliśmy na temat użytkownika;
 • Kategorie danych osobowych, które ujawniliśmy lub sprzedaliśmy stronie trzeciej w celu biznesowym, oraz
 • Kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy dane osobowe mieszkańca.

Prawo do usunięcia: Użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia jego danych osobowych. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, będziemy dążyć do usunięcia danych osobowych użytkownika oraz zażądania od usługodawców usunięcia danych osobowych użytkownika.
Prawo do rezygnacji: Użytkownik ma prawo zażądać od nas niesprzedawania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na taką sprzedaż lub do wyrażenia takiej zgody za pośrednictwem rodzica lub opiekuna. 
Prawo do uniknięcia dyskryminacji: Użytkownik ma prawo do uniknięcia dyskryminującego traktowania ze względu na skorzystanie z dowolnego prawa wymienionego powyżej.


Sposób korzystania z prawa do wiedzy lub prawa do usunięcia

Prawo do wiedzy: Mieszkańcy Kalifornii mogą w okresie 12 miesięcy złożyć do dwóch wniosków o informacje w ramach prawa do wiedzy. W przypadku chęci skorzystania ze swojego prawa użytkownik powinien wypełnić formularz internetowy lub zadzwonić na numer 1-866-653-5656.
Prawo do usunięcia: Aby zażądać usunięcia dotyczących ich danych osobowych, mieszkańcy Kalifornii mogą wypełnić nasz formularz internetowy lub zadzwonić do nas na numer 1-866-653-5656 .
Weryfikacja: Zanim spełnimy żądanie użytkownika, musimy zweryfikować jego tożsamość. Aby zweryfikować tożsamość użytkownika, zazwyczaj wymagamy od niego zalogowania się na swoje konto lub też uzyskujemy możliwość powiązania pewnych informacji dostarczonych przez użytkownika z informacjami posiadanymi przez nas na jego temat. Niektóre wnioski wymagają od nas uzyskania dodatkowych danych osobowych dotyczących użytkownika. W niektórych okolicznościach możemy odmówić spełnienia żądania skorzystania z prawa do wiedzy i/lub prawa do usunięcia, szczególnie wtedy, gdy nie możemy zweryfikować tożsamości użytkownika lub znaleźć dotyczących go informacji w naszych systemach, lub jeśli pozwalają nam na to przepisy prawa.


Sposób korzystania z prawa do rezygnacji

Użytkownik może dokonać rezygnacji, klikając opcję Nie sprzedawaj moich danych osobowych oraz zaznaczając odpowiednie preferencje w ustawieniach plików cookie


Osoby małoletnie do 16. roku życia

Nie „sprzedajemy” danych osobowych klientów, co do których wiemy, że nie ukończyli 16. roku życia. 


Wnioski złożone przez upoważnionych przedstawicieli

W niektórych okolicznościach użytkownik ma prawo skorzystania z usług upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z definicją tego terminu w CCPA („Upoważniony przedstawiciel”), który może składać wnioski w imieniu użytkownika, jeśli użytkownik przedstawi wystarczający dowód, że osoba składająca wniosek jest upoważnionym przedstawicielem posiadającym pisemne upoważnienie do działania w imieniu użytkownika oraz jeśli użytkownik skutecznie zweryfikuje swoją tożsamość. Upoważniony przedstawiciel może złożyć wniosek w imieniu mieszkańca Kalifornii w następujący sposób:

 • Wnioski dotyczące skorzystania z prawa do wiedzy i do usunięcia: (1) dostarczenie ważnego pełnomocnictwa na podstawie przepisów prawa Kalifornii; lub (2) dostarczenie wystarczających dowodów pokazujących, że mieszkaniec Kalifornii (i) dostarczył Upoważnionemu przedstawicielowi podpisane upoważnienie do działania w jego imieniu, (ii) zweryfikował bezpośrednio w naszej firmie swoją tożsamość oraz (iii) bezpośrednio potwierdził nam, że udzielił Upoważnionemu przedstawicielowi upoważnienia do złożenia wniosku w swoim imieniu.
 • Wnioski dotyczące prawa do rezygnacji: przesłanie pisemnego upoważnienia dowodzącego, że Upoważniony przedstawiciel uzyskał upoważnienie od mieszkańca Kalifornii do działania w jego imieniu.


Informacja o zachętach finansowych

Od czasu do czasu możemy organizować loterie, konkursy lub inne oferty i promocje (nazywane łącznie „Programami”), które mogą zostać uznane za „zachęty finansowe” na podstawie CCPA w związku z gromadzeniem przez nas danych osobowych. Firma może oferować zachęty finansowe w związku z gromadzeniem, sprzedażą lub usuwaniem danych osobowych mieszkańców Kalifornii, jeśli działania te nie są niesprawiedliwe, nieracjonalne, przymusowe lub lichwiarskie oraz jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie transparentności, świadomej zgody oraz prawa do rezygnacji. Od czasu do czasu możemy organizować loterie lub konkursy. Więcej informacji o każdym Programie można znaleźć w regulaminie udziału każdego z Programów, w tym informacje na temat sposobu rejestracji w Programie lub rezygnacji z Programu w dowolnym momencie przez uprawnionych konsumentów.  Aby wziąć udział w Programie, użytkownik może zostać poproszony o podanie nam lub działającemu w naszym imieniu usługodawcy pewnych danych osobowych, takich jak dane identyfikujące, w tym imię i nazwisko oraz dane kontaktowe („Dane do odbioru nagrody”). Jeśli użytkownik zgłosi swój udział zgodnie z obowiązującymi zasadami Programu, może zostać zapisany do Programu i uzyska szansę na wygranie nagrody lub otrzymanie od nas innej korzyści. Wartość Danych do odbioru nagrody jest związana z wartością podanych informacji oraz kosztami związanymi z oferowaniem Programu.


Kalifornijska ustawa „Shine the Light”

Poza prawami opisanymi powyżej, kalifornijska ustawa „Shine the Light” pozwala mieszkańcom Kalifornii na uzyskanie określonych informacji dotyczących ewentualnego ujawniania przez nas pewnych kategorii danych osobowych stronom trzecim w bezpośrednich celach marketingowych tych stron w okresie poprzedniego roku kalendarzowego. Aby złożyć taki wniosek, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@adtalem.com. Wniosek taki można złożyć tylko raz w ciągu roku kalendarzowego.


Wyłączenie funkcji śledzenia

Niektóre przeglądarki mogą wysyłać witrynom internetowym, z którymi kontaktuje się użytkownik, sygnał o wyłączeniu funkcji śledzenia. Respektujemy i uwzględniamy takie sygnały o wyłączeniu funkcji śledzenia.


Zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Kalifornijska informacją o ochronie prywatności może podlegać okresowym aktualizacjom. Jeśli wprowadzimy znaczące zmiany, podejmiemy próbę powiadomienia o tym użytkownika za pomocą poczty e-mail lub innych środków komunikacji. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z tą stroną w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych działań dotyczących prywatności. Tak długo, jak długo użytkownik korzysta z Usług, zgadza się z postanowieniami niniejszej Kalifornijskiej informacji o ochronie prywatności oraz wszelkich wprowadzonych przez nas aktualizacji. Bez zgody użytkownika nie będziemy jednak wykorzystywać jego danych osobowych w sposób znacznie różniący się od sposobu podanego użytkownikowi w momencie zebrania danych osobowych.


Nasze dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości w związku z niniejszą Kalifornijską informacją o ochronie prywatności prosimy o kontakt:
Adtalem Global Education
500 W. Monroe Street
28th Floor
Chicago, IL 60661
Adres e-mail: privacy@adtalem.com