A lock sitting on a keyboard

Polityka prywatności ACAMS

Informacje ogólne

Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów Przeciwdziałających Praniu Pieniędzy („ACAMS”, „my” lub „nas”), należące do Adtalem Global Education („Adtalem”), zapewnia poszanowanie prywatności każdej osoby, która wchodzi na nasze strony lub korzysta z naszych promocji. Jako administrator danych podejmujemy uzasadnione działania w celu zapewnienia ochrony prywatności, przy czym nie jesteśmy w stanie zapewnić ochrony w kwestiach poza naszą kontrolą. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu lepsze chronienie prywatności i wyjaśniono w niej, w jaki sposób wykorzystujemy dane uzyskane online oraz możliwość wyboru sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich informacji gromadzonych lub podawanych na naszej stronie, o ile nie stwierdzono inaczej.

Zmiany niniejszej Polityki

Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) może być okresowo aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszym sposobie przetwarzania informacji. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania zaktualizowanej Polityki na naszej stronie internetowej. Gdy wprowadzamy zmiany, informujemy o tym, podając poniżej datę ostatniej aktualizacji. W razie poważnych zmian powiadomimy o tym na stronie, zanim zmiany zaczną obowiązywać. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z tą stroną w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych działań dotyczących prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z nową Polityką, najlepszym sposobem na zapewnienie sobie ochrony prawa do prywatności jest zaprzestanie korzystania ze strony. Można też zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych.

 

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2018 r.

Polityka prywatności

 

Gromadzone informacje o użytkowniku

Do celów niniejszej Polityki dane osobowe oznaczają gromadzone informacje o użytkowniku. Nie gromadzimy danych bez dobrowolnej zgody użytkownika na ich przekazanie. Przykładowe dane osobowe, o których udzielenie możemy zwrócić się do użytkownika, obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, wiek i numer telefonu. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, nie powinien ich podawać.

 

Możemy też gromadzić dane osób należących do kontaktów użytkownika. Przykładowe gromadzone przez nas dane osób należących do kontaktów użytkownika to imię i nazwisko, tytuł, adres i numer telefonu osoby wystawiającej referencje. Jeżeli użytkownik poda nam dane do kontaktu z inną osobą, wykorzystamy je wyłącznie w celu, w którym zostały nam przekazane. Jeżeli użytkownik stwierdzi, że jeden z jego kontaktów podał nam dane dotyczące jego osoby, a nie chce, aby dane te znajdowały się w naszej bazie danych, prosimy o kontakt na adres privacy@adtalem.com.

 

Podobnie jak w przypadku wielu innych stron internetowych, pewne informacje gromadzimy automatycznie. Mogą do nich należeć adresy IP, rodzaj przeglądarki, dostawca usług internetowych, strona polecająca i wyjściowa, pliki, które użytkownik przeglądał na naszej stronie (np. strony HTML, elementy graficzne itp.), system operacyjny, znaczniki czasu lub dane strumieniowe wykorzystywane do analizowania trendów w danych zbiorczych i administrowania stroną.

 

Dane kontaktowe użytkownika mogą zostać także dodane do katalogu członków ACAMS. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby ich dane znalazły się w katalogu członków ACAMS, mogą z tego zrezygnować w swoim profilu użytkownika na stronie ACAMS.org.

 

Rodzice lub opiekunowie

Nie gromadzimy danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Jeżeli okaże się, że nieświadomie zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16. roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna, takie dane zostaną usunięte z naszej bazy danych. W razie pytań lub w celu uzyskania wglądu w dane osobowe swojego dziecka bądź też ich usunięcia, prosimy o kontakt na adres podany poniżej.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w naszych biurach administracyjnych oraz w innych miejscach, gdzie działają operatorzy danych. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres podany poniżej.

 

Zachowywanie danych osobowych

Dane osobowe są zachowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, w którym są przetwarzane lub przez okres wymagany w obowiązujących przepisach. W każdej chwili można się do nas zwrócić na adres podany poniżej o zawieszenie przetwarzania danych lub o ich usunięcie.

 

W jak sposób wykorzystujemy zgromadzone dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Zgromadzone dane osobowe wykorzystujemy do różnorodnych celów biznesowych oraz zgodnie z odpowiednią podstawą prawną dotyczącą ich przetwarzania. Poniżej znajduje się podsumowanie tego, w jaki sposób i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika.

 

Dane osobowe wykorzystujemy w celu wywiązania się z umowy zawartej z użytkownikiem oraz świadczenia mu usług. Należą do nich:

 • przetwarzanie płatności i zarządzanie kontem użytkownika, w tym rejestracja udziału w wydarzeniach internetowych i na żywo;
 • kontaktowanie się z użytkownikiem w związku z pytaniami lub w celu rozwiązania sporu;
 • rozwiązywanie problemów dotyczących konta użytkownika lub podejmowanie działań niezbędnych do obsługi użytkownika;
 • rekrutacja i ocena potencjalnych kandydatów do członkostwa w ACAMS.

Dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, o ile prawa i wolności użytkownika nie mają znaczenia nadrzędnego nad tymi interesami. Należą do nich:

 • personalizowanie, analizowanie i usprawnianie naszej oferty reklamowej w oparciu o ustawienia preferencji reklamowych użytkownika;
 • podejmowanie ukierunkowanych działań marketingowych, aktualizacja usług, zapowiedzi wydarzeń i informowanie o ofertach promocyjnych w formie kontaktu preferowanego przez użytkownika;
 • analiza skuteczności prowadzonych przez nas e-mailowych kampanii marketingowych;
 • monitorowanie i zwiększanie ochrony informacji dostępnych na naszej stronie i w aplikacjach mobilnych.

Za zgodą użytkownika możemy wykorzystywać dane osobowe do:

 • komunikacji marketingowej prowadzonej za pośrednictwem rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, SMS-ów lub wiadomości tekstowych;
 • przekazywania komunikacji marketingowej stron trzecich;
 • personalizowania reklam stron trzecich wyświetlanych podczas korzystania z innych stron internetowych.

Możemy też wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu zapewnienia zgodności ze spoczywającymi na nas zobowiązaniami prawnymi.

 

Udostępnianie danych osobowych użytkownika innym podmiotom

Możemy udostępnić dane osobowe użytkowników firmom (w tym naszym jednostkom zależnym), które w naszym imieniu świadczą różnorodne usługi (np. wspomagają przetwarzanie płatności za pomocą kart kredytowych, działają jako wystawcy konferencyjni lub sponsorzy). Nasi usługodawcy są zobowiązani, zgodnie z obowiązującymi ich umowami, do zachowania poufności danych osobowych, które im przekazujemy, oraz do wykorzystywania tych danych wyłącznie na potrzeby świadczonych usług.

 

Zasadniczo nie udostępniamy ani nie sprzedajemy firmom zewnętrznym pozyskanych przez nas informacji, w tym danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 

Blogi i platformy społecznościowe

Użytkownik może podać informacje na blogu lub udostępnianej przez nas platformie społecznościowej. Przekazane w ten sposób informacje, w tym dane osobowe, mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych użytkowników bloga lub platformy społecznościowej.

 

Marketing

Korzystając z naszej strony, użytkownicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji lub ofert marketingowych od nas bądź zgodzić się na udostępnienie swoich danych osobowych stronie trzeciej. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, zostaną one przekazane stronie trzeciej i będą podlegać polityce ochrony prywatności tej strony. Dane mogą również zostać udostępnione wystawcom konferencyjnym i sponsorom.

 

Funkcje mediów społecznościowych

Na naszej stronie umieszczono linki do stron mediów społecznościowych. Korzystanie z linków nie powoduje zapisania adresu IP użytkownika ani umieszczenia plików cookie na komputerze użytkownika. Linki do mediów społecznościowych obsługiwane są bezpośrednio przez naszą stronę. Korzystanie przez użytkownika, po kliknięciu linku, z takich portalów społecznościowych prowadzonych przez strony trzecie podlega zasadom ochrony prywatności firmy lub firm udostępniających te platformy.

 

Zdjęcia użytkowników

Użytkownik, który zdecyduje się umieścić swoje zdjęcie w swoim profilu na naszej stronie, powinien mieć świadomość, że zdjęcie będzie widoczne dla innych użytkowników, którzy utworzyli swój profil na stronie. Aby usunąć takie zdjęcie, można w dowolnej chwili zalogować się na swoje konto i usunąć swoje zdjęcie z profilu użytkownika.

 

Sondaże i konkursy

Na naszej stronie oferujemy czasem możliwość wzięcia udziału w sondażu lub konkursie. Od uczestników takich wydarzeń wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Udział w sondażach i konkursach jest całkowicie dobrowolny, a użytkownik ma prawo zdecydować o ewentualnym ujawnieniu swoich danych. Wymagane dane osobowe obejmują informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail), a także dane demograficzne (takie jak kod pocztowy).

 

Do celów marketingowych oraz przeprowadzania sondaży i konkursów korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Takim firmom nie wolno wykorzystywać danych osobowych naszych uczestników do żadnych innych celów. Danych osobowych podanych w związku z udziałem w konkursie lub sondażu nie udostępniamy żadnym innym stronom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

 

Korzystamy z dobrowolnych sondaży organizowanych przez strony trzecie, aby zbierać opinie klientów i członków na temat różnorodnych produktów, usług i ofert, takich jak:

 • konferencje (zarówno w celu zebrania opinii uczestników, jak i oceny tematów oraz prelegentów w związku z planowanymi konferencjami);
 • seminaria;
 • webinaria;
 • kursy certyfikacyjne;
 • zajęcia wirtualne.

Informacje gromadzone w ramach naszych dobrowolnych sondaży przeprowadzanych przez strony trzecie wykorzystywane są ponadto do:

 • sprzedawania, uwiarygodniania i promowania naszych produktów wykorzystywanych przez klientów lub uczestników;
 • personalizacji i ulepszania strony;
 • oceny jakości obsługi klienta.

W niektórych wypadkach opinia użytkownika wyrażona w sondażu może zostać, za jego zgodą, dodana do referencji na naszej stronie.

 

Opinie

Na naszych stronach lub w mediach społecznościowych możemy zamieszczać opinie użytkowników na temat naszych stron lub produktów. Takie opinie mogą zawierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko użytkownika, o ile uzyskamy na to jego dobrowolną zgodę. Użytkowników, którzy chcą usunąć swoją opinię, prosimy o kontakt pod adresem privacy@adtalem.com.

 

Podwykonawcy

Dane osobowe użytkownika możemy udostępnić podwykonawcom, którzy świadczą dla nas usługi. Mogą one obejmować, między innymi, pomoc przy świadczeniu usług zleconych przez użytkowników, wsparcie przy tworzeniu lub prowadzeniu naszych baz danych, pomoc przy analizie osób, które pragną skorzystać z naszych usług lub informacji, wsparcie w dostarczaniu materiałów marketingowych lub promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług lub pomoc w przetwarzaniu płatności dokonywanych kartą płatniczą.

 

Organy ścigania

Wszelkie działania, które w uzasadniony sposób uważamy za niezgodne z prawem lub które w uzasadniony sposób mogą pomóc w dochodzeniu dotyczącym działań niezgodnych z prawem, możemy zgłaszać organom ścigania. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia danych osobowych użytkownika organom ścigania, jeżeli w naszej wyłącznej ocenie uznamy, że użytkownik naruszył nasze zasady albo że udostępnienie danych osobowych może chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innej osoby.

 

Działania dozwolone prawnie

Możemy przekazać dane osobowe użytkownika innym, o ile jest to wymagane lub dozwolone prawnie. Oznacza to, że dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione:

 • organom rządowym;
 • stronom trzecim w odpowiedzi na wezwanie lub nakaz sądowy;
 • do celów postępowania sądowego;
 • do egzekwowania naszych praw;
 • do obrony przed roszczeniami prawnymi wobec nas;
 • do obrony przed roszczeniami prawnymi, które stwierdziliśmy, że mogą zostać zgłoszone wobec nas;
 • aby zapobiec przestępstwu lub umożliwić prowadzenie dochodzenia dotyczącego potencjalnego przestępstwa takiego jak oszustwo lub kradzież tożsamości, możemy ujawnić dane osobowe gromadzone na tej stronie;
 • w celu egzekwowania warunków lub innych ustaleń, które regulują korzystanie z naszej strony;
 • w celu zapewnienia ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych użytkowników lub innych osób.

 

Przekazywanie danych

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane innemu podmiotowi (jednostce zależnej lub niepowiązanej stronie trzeciej) w związku z fuzją, reorganizacją, rozwiązaniem lub innym podobnym zdarzeniem dotyczącym firmy. W przypadku przekazania danych osobowych podmiot przejmujący przetwarza dane zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. W takiej sytuacji użytkownik zostaje poinformowany o możliwym przekazaniu danych i może nie wyrazić na to zgody.

 

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe pobierane na komputer lub urządzenie w momencie wejścia użytkownika na stronę. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie urządzenia i zapisywanie informacji dotyczących preferencji i sposobu korzystania ze strony w przeszłości. Pliki te umożliwiają na przykład zapisanie wcześniejszych preferencji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania nazwy użytkownika i hasła, a stronom trzecim, takim jak dostawcy treści, umożliwiają wyświetlanie kanałów informacyjnych. Pliki cookie umożliwiają również monitorowanie swojego statusu lub postępów w realizacji złożonego u nas zamówienia.

 

Jakiego rodzaju pliki cookie wykorzystujemy?

 

Niezbędne pliki cookie

Niektóre z naszych plików cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Niezbędne pliki cookie są zazwyczaj używane podczas korzystania ze strony i podejmowania takich działań jak określenie preferencji dotyczących prywatności lub dodanie towaru do koszyka. Jeżeli ustawienia w przeglądarce zablokują te pliki cookie, niektóre elementy strony nie będą działać.

 

Funkcjonalne pliki cookie

Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane w celu zapamiętywania dokonywanych przez użytkowników wyborów dotyczących nazwy użytkownika, języka lub wielkości tekstu. Pliki cookie tego rodzaju pomagają usprawnić proces korzystania ze strony, umożliwiając bardziej spersonalizowane działanie.

 

Pliki cookie dotyczące wydajności

Pliki cookie tego rodzaju wykorzystujemy do liczenia wejść na stronę i ustalania, w jaki sposób użytkownik na nią trafił w celu monitorowania i usprawniania sposobu działania strony. Pomagają nam one stwierdzić, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i w jaki sposób użytkownik porusza się po stronie. Korzystamy na przykład z funkcji Google Analytics, aby zrozumieć, jak często te same osoby wracają na naszą stronę, jak ją znajdują (przez reklamę lub linki na innych stronach) i które strony są najczęściej odwiedzane. Dzięki tym informacjom oraz zgromadzonym danym tysięcy użytkowników możemy uzyskać ogólny obraz wykorzystania strony, przy czym nie są to nigdy dane osobowe lub indywidualne ani nie są one łączone z żadnymi innymi danymi osobowymi. W celu uzyskania bliższych informacji na temat funkcji Google Analytics oraz sposobu wyłączenia plików cookie Google Analytics, proszę wejść na stronę Polityka prywatności Google oraz Blokowanie plików cookie.

 

Pliki cookie stron trzecich

Na niektórych z naszych stron wykorzystujemy usługi lub oprogramowanie oferowane przez strony trzecie — na przykład mapy, filmy umieszczane w Internecie lub media społecznościowe. Mogą one powodować umieszczenie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Takie pliki cookie stron trzecich pozwalają nam zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia i usprawnić obsługę dzięki monitorowaniu aktywności. Nie mamy bezpośredniej kontroli nad informacjami gromadzonymi przez te pliki cookie.

 

Marketingowe i reklamowe pliki cookie

Nawiązujemy współpracę z reklamodawcami zewnętrznymi, którzy mogą wykorzystywać piksele śledzące wraz z plikami cookie, które pomagają w dostosowaniu reklam on-line do zainteresowań użytkownika. Możemy sami lub za pośrednictwem naszych partnerów reklamowych stworzyć profil zainteresowań wykorzystywany do wyświetlania na innych stronach reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Możliwe jest zablokowanie niemal wszystkich reklamowych plików cookie przez zaktualizowanie preferencji na stronie www.youronlinechoices.com lub www.aboutads.info. Zablokowanie reklamowych plików cookie nie spowoduje wyłączenia reklam — reklamy będą wciąż wyświetlane, ale nie będą dokładnie dostosowane do zainteresowań użytkownika.

 

Czy można zablokować pliki cookie?

Można się zdecydować na zablokowanie plików cookie w przeglądarce lub ręcznie usunąć wszystkie lub pojedyncze pliki cookie ze swojego komputera zgodnie z wskazówkami zawartymi w sekcji pomocy używanej przeglądarki. Ustawienie blokowania plików cookie w przeglądarce lub usunięcie ich ręcznie może utrudnić dostęp do niektórych stron i funkcji naszego portalu.

 

Portale stron trzecich — podczas korzystania z Internetu trzeba pamiętać o związanych z tym zagrożeniach

Wszelkie linki do portali stron trzecich umieszczamy na naszej stronie wyłącznie dla wygody użytkownika. Korzystając z linku, użytkownik opuszcza naszą stronę. Nie oznacza to, że udzielamy rekomendacji lub składamy deklaracje dotyczące tych stron, wszelkich informacji lub innych produktów czy materiałów tam zamieszczonych ani też wobec wszelkich wyników uzyskanych podczas korzystania z takich stron. Korzystając z linku do którejkolwiek ze stron, użytkownik powinien pamiętać, że strony te mają własną politykę ochrony prywatności i korzystania z plików cookie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności i korzystania z plików cookie innych firm. Przed podaniem swoich danych osobowych na innej stronie należy zapoznać się z polityką ochrony prywatności i korzystania z plików cookie danej firmy.

 

W jaki sposób zapewniamy ochronę danych osobowych?

Podejmujemy odpowiednie działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa przez zastosowanie środków administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa wszelkich informacji przekazanych nam przez użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł i innych informacji dotyczących jego konta.

 

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa naszej strony proszę kierować na adres privacy@adtalem.com.

 

Wyłączenie funkcji śledzenia

Niektóre przeglądarki internetowe i urządzenia umożliwiają wyłączenie funkcji śledzenia w Internecie. Obecnie wyłączenie tej funkcji nie ma wpływu na doświadczenie użytkownika na naszej stronie.

 

Reklama behawioralna

Możemy uczestniczyć w kampaniach reklamy behawioralnej. Oznacza to, że trzecia strona może korzystać z technologii takich jak pliki cookie lub tagi internetowe (ang. web beacons) zapisywane w przeglądarce w celu identyfikacji użytkownika i wyświetlania reklam produktów i usług dopasowanych do jego zainteresowań. Aby zrezygnować z wyświetlania reklam behawioralnych stron trzecich, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej, należy odwiedzić strony Network Advertising Initiative i Digital Advertising Alliance. Innym sposobem rezygnacji jest wejście na stronę https://preferences-mgr.truste.com/ albo, jeżeli użytkownik mieszka w jednym z krajów Unii Europejskiej, na stronę https://www.youronlinechoices.eu/. Należy pamiętać, że nadal wyświetlane będą reklamy niedopasowane do preferencji użytkownika.

 

Dane Google Analytics

Aby pomóc nam w obserwowaniu sposobu korzystania z niniejszej strony oraz umożliwić optymalizację doświadczeń użytkownika, przy pomocy plików cookie gromadzone są anonimowe dane użytkownika.

 

Sprzedawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają nasze reklamy na stronach w Internecie i korzystają z plików cookie, aby umieszczać reklamy w związku z wcześniejszym odwiedzeniem naszej strony przez użytkownika. My również korzystamy z danych analitycznych w celu wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszego odwiedzenia naszej strony przez użytkownika. Wchodząc na stronę Google Analytics https://www.google.com/settings/ads/onweb/, można wyłączyć następujące opcje:

 • wyświetlanie reklam na podstawie Google Analytics;
 • pliki cookie DoubleClick w reklamach dostosowanych do zainteresowań;
 • dostosowanie reklam Google Display Network przy pomocy managera preferencji reklam (ang. Ads Preferences Manager).

Prawa użytkownika

Osoby zamieszkałe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 

Prawo dostępu

Użytkownik może wystąpić o uzyskanie szczegółowych informacji o zgromadzonych przez nas danych osobowych. W odpowiedzi na zapytanie potwierdzimy czy przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz ujawnimy informacje uzupełniające, takie jak:

 • kategorie danych osobowych;
 • źródła ich pochodzenia;
 • cel i podstawę prawną przetwarzania danych;
 • przewidywany czas zachowania danych; oraz
 • zabezpieczenie danych osobowych podczas przesyłania poza kraje EOG, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych we właściwych ustawach, regulacjach i innych przepisach prawnych.

 

Prawo do poprawiania danych

Na życzenie użytkownika bezzwłocznie poprawiamy i aktualizujemy niepoprawne dane osobowe.

 

Prawo do bycia zapomnianym

Na życzenie użytkownika bezzwłocznie usuwamy dane osobowe, jeżeli:

 • dalsze ich zachowanie przestało być niezbędne;
 • użytkownik wycofa zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane;
 • użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i nie istnieją żadne nadrzędne, uzasadnione powody takiego przetwarzania;
 • dane osobowe użytkownika przetwarzano niezgodnie z prawem; lub
 • usunięcie danych jest konieczne do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych.

Poinformujemy wszelkie strony trzecie, którym mogliśmy przekazać dane osobowe o tym, że użytkownik wystąpił o usunięcie tych danych.

 

Odrzucimy prośbę użytkownika o usunięcie danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne do:

 • wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych;
 • prowadzenia działań prawnych;
 • wykrywania i monitorowania oszustw; lub
 • działań prowadzonych w interesie publicznym.

Prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych

Na wniosek użytkownika ograniczymy przetwarzanie danych osobowych, jeżeli:

 • użytkownik zakwestionuje poprawność swoich danych osobowych;
 • dane osobowe użytkownika przetwarzano niezgodnie z prawem, a użytkownik wystąpił o ograniczenie ich przetwarzania, a nie o ich usunięcie;
 • nie zachodzi już potrzeba przetwarzania przez nas danych osobowych, ale użytkownik wystąpił o dane w związku z roszczeniem prawnym; lub
 • użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy istnieją nadrzędne uzasadnione powody ich przetwarzania.

Prawo do powiadomienia w związku z poprawą, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania danych

 • W miarę możliwości informujemy użytkownika o wszelkich działaniach podejmowanych w celu skorygowania lub usunięcia danych osobowych bądź ograniczenia ich przetwarzania.
 • W pewnych sytuacjach Adtalem nie ma bezpośredniego kontaktu z osobami, których dane przetwarza. Osoba, która pragnie uzyskać dostęp do danych lub występuje o skorygowanie, zmianę lub usunięcie niepoprawnych danych, powinna skontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z klientem ACAMS (administratorem danych). Na każdy wniosek o usunięcie danych odpowiadamy w uzasadnionym terminie.

Prawo do przekazywania danych

Na prośbę użytkownika przekażemy mu bezpłatnie jego dane osobowe w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie o odpowiedniej strukturze, jeżeli:

 • użytkownik przekazał nam swoje dane;
 • dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika lub ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy; lub
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo sprzeciwu

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika ze względu na nasz uzasadniony interes, użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu.

 

Prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych

Użytkownik nie będzie podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, i które wywołują wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają, chyba że przetwarzanie opiera się na jasnej zgodzie użytkownika lub jest niezbędne do wykonania umowy z nami.

 

Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej nam wcześniej zgody. Wycofanie przez użytkownika zgody nie ma wpływu na legalność gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych użytkownika dokonywane do momentu wycofania zgody. Jeśli użytkownik wycofał zgodę, nadal możemy wykorzystywać jego informacje, o ile zostały one zanonimizowane i nie umożliwiają jego identyfikacji.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z otrzymanej od nas odpowiedzi, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub uzyskania od tego organu porady lub wniesienia przeciwko nam pozwu w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.

 

Aby skontaktować się z nami w związku ze skorzystaniem z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem privacy@adtalem.com. Na każde zapytanie pisemne odpowiemy w możliwie najszybszym terminie. Nie pobieramy żadnych opłat z tytułu korzystania z praw przysługujących użytkownikowi, chyba że poinformujemy o tym w chwili otrzymania zapytania.

 

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników poza Stanami Zjednoczonymi (USA) mogą zostać przekazane do innych krajów, takich jak USA, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika. Przekazując nam swoje informacje, użytkownik potwierdza, że jest świadomy, iż informacje te zostaną przekazane do USA i będą przetwarzane na serwerach w USA. Zostaną jednak podjęte wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić prywatność użytkownika zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

W jaki sposób użytkownik może wystąpić o dostęp do danych bądź poprawienie lub zaktualizowanie swoich danych osobowych?

Jeśli użytkownik pragnie wystąpić o udzielenie informacji zebranych o użytkowniku przez Adtalem i/lub o zmianę lub usunięcie danych osobowych, proszę KLIKNĄĆ TUTAJ, aby wejść na portal zgłoszeń dotyczących ochrony prywatności danych (Data Privacy Request Portal).

 

Dane kontaktowe

W razie pytań lub wątpliwości w związku z niniejszą Polityką prosimy o kontakt:

 

Adtalem Global Education
500 West Monroe Street, Suite 28
Chicago, IL 60661
USA

 

Telefon: +1 630 515 7700

 

E-mail: privacy@adtalem.com