Ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu ograniczeń w przemieszczaniu się w związku z chorobą koronawirusową COVID-19, która spowodowała również tymczasowe zamknięcie wielu ośrodków testowych Pearson VUE na całym świecie, ACAMS wprowadza możliwość podchodzenia do egzaminów certyfikacyjnych przez Internet z udziałem nadzorcy w dniach od 1 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Egzaminy certyfikacyjne przez internet będądostępne we wszystkich krajach, z wyjątkiem Chin, Japonii i Słowenii.

WIĘCEJ