Web of blue, purple, and green wires on a white background

O ACAMS

  O nas

  ACAMS jest największą na świecie organizacją członkowską zrzeszającą specjalistów ds. przeciwdziałania przestępstwom finansowym. Wspieramy zarówno jednostki, jak i organizacje zwalczające przestępstwa finansowe, poprzez przywództwo myślowe, ustawiczne kształcenie zawodowe oraz najlepszą w swojej klasie sieć ekspertów branżowych.

  W jaki sposób ACAMS spełnia swoje zadania?

  • Wydając certyfikaty potwierdzające osiągnięcia naszych członków
  • Tworząc platformy do współpracy, by promować najlepsze praktyki na poziomie lokalnym i międzynarodowym
  • Zapewniając ustawiczne kształcenie zawodowe najwyższej światowej klasy i na wszystkich poziomach dla specjalistów ds. przeciwdziałania przestępstwom finansowym, bez względu na ich lokalizację, sektor lub branżę
  • Wspierając organizacje w tworzeniu solidnej ochrony przed przestępstwami finansowymi
  Businesswoman standing and addressing her team during a meeting

  Członkostwo ACAMS: Globalne, zróżnicowane, wspierające kompetencje

  Członkowie ACAMS:

  • Są zlokalizowani w ponad 175 krajach i regionach
  • Pracują dla organizacji w sektorze prywatnym i publicznym
  • Pełnią role w pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony
  • Zajmują się każdą branżą, która ma związki z systemem finansowym

  Rada konsultacyjna ACAMS

  Globalna rada konsultacyjna ACAMS kieruje działalnością ACAMS i zapewnia wiodącą rolę naszej organizacji w rozwiązywaniu problemów związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym.