O ACAMS – Stowarzyszenie Certyfikowanych Specjalistów Przeciwdziałających Praniu Pieniędzy®

ACAMS to największa na świecie międzynarodowa organizacja członkowska poświęcona rozwijaniu wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia osób pracujących w zapobieganiu praniu pieniędzy. Zachęcamy także do rozwoju i promowania zasad i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Osiągamy nasza misje:

 • promując stosowanie standardów międzynarodowych do wykrywania i zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 • kształcąc specjalistów w organizacjach prywatnych i państwowych na temat wyżej wymienionych standardów oraz strategii i działań, które pozwalają standardy te osiągnąć;
 • certyfikujac, osiągnięcia swoich członków; oraz
 • oferując platformy do współpracy, gdzie specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą kontaktować się z expertami branżowymi na całym świecie.

ACAMS wpiera:

 • rozwój kariery specjalistów z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy za pośrednictwem najnowocześniejszych metod nauczania, certyfikacji i szkoleń. ACAMS działa jako forum, gdzie specjaliści mogą rozbudowywać swoją wiedzę i sieć kontaktów
 • osoby działające zawodowo w rozwoju, wdrażaniu i utrzymywaniu sprawdzonych, rzetelnych praktyk i procedur w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy;

Informacje o kwalifikacji CAMS

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu to zagrożenie zarówno dla instytucji finansowych, niefinansowych, oraz naszego społeczeństwa. Dlatego tez zapotrzebowanie na szkolenia ekspertów w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw finansowych rośnie.

Kwalifikacja CAMS jest rozpoznawalna na całym świecie i wskazuje, że posiadacze CAMS to specjaliści z dziedziny przeciwdziałania praniu pieniędzy. Eksperci którzy uzyskają kwalifikacje CAMS, osiągają pozycję liderów w branzy i stają się cennym atutem dla ich organizacji.

Elitarna grupa profesjonalistów PPP/PFT

Członkowie ACAMS reprezentują ponad 160 krajów. Zaliczają się do nich:

 • pracownicy ds. PPP
 • oficerowie ds. zgodności
 • pracownicy krajowych / państwowych organów regulacyjnych
 • pracownicy organów ścigania / agencje wywiadowcze
 • audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni
 • funkcjonariusze służb specjalnych
 • specjaliści ds. zarządzania ryzykiem
 • prawnicy i biegli księgowi
 • doradcy ds. inwestycji
 • specjaliści ds. zgodności w sektorze nieruchomości
 • konsultanci

Działający na rzecz:

 • banków
 • kas pożyczkowych
 • międzynarodowych organów regulacyjnych
 • organów ścigania
 • Firmy z sektora papierów wartościowych
 • firm prowadzących działalność w zakresie usług płatniczych (MSB)
 • towarzystw ubezpieczeniowych
 • grup konsultingowych
 • firm audytorskich
 • biur rachunkowych i kancelarii prawniczych
 • organizacji działających w sektorze e-gaming
 • przedsiębiorstw z branży kart kredytowych, debetowych i przedpłaconych
 • agencji nieruchomości
 • firm zajmujących się kupnem i sprzedażą kosztowności i metali szlachetnych