Answer

W ośrodkach egzaminacyjnych Pearson VUE, po spełnieniu wymogów dotyczących identyfikacji, kandydaci zostaną sfotografowani i poproszeni o złożenie podpisu cyfrowego. Zdjęcie i podpis będą stanowić stały element dokumentacji certyfikacyjnej każdego kandydata CAMS. Zdjęcia zrobione w ramach procesu dopuszczenia do egzaminu mogą zostać umieszczone na świadectwie wyników, a dane wszystkich kandydatów będą bezpiecznie przechowywane i chronione przez Pearson VUE. Wymogi te mogą ulec zmianie zgodnie z miejscowymi przepisami.

Priority
999