Aplikacja o dopuszczenie do egzaminu CAMS

 • W jaki sposób znaleźć aplikacje o dopuszczenie do egzaminu?

  Formularz wniosku o przystąpienie do egzaminu CAMS można znaleźć tu.

 • Jak zalogować się do internetowego formularza do egzaminu CAMS?

  Jeśli masz już konto ACAMS kliknij tu i zaloguj się za pomocą swojego adresu e-mail (nazwy użytkownika) i hasła. Jeśli nie masz jeszcze konta ACAMS, wejdź na tę stronę i wybierz “Rejestracja” aby utworzyć nowe konto.

 • Czy muszę złożyć aplikacje razem z opłatą, czy mogę wypełnić aplikacje później?

  Kandydat może zapłacić za certyfikację przed złożeniem aplikacji; procedura składania aplikacji zostaje jednak zakończona dopiero wtedy, gdy kandydat prześle swoje dokumenty a ACAMS zatwierdzi wniosek.

 • Czy mogę przesłać wersje cyfrowe dokumentów potwierdzających?

  Tak, dopuszczalne jest przesłanie dokumentów potwierdzających w wersji elektronicznej. Proszę wypełnić wniosek i wysłać załączone dokumenty potwierdzające przez internetowy formularz CAMS.

 • Gdzie mogę sprawdzić bieżący status swojej aplikacji o dopuszczenie do egzaminu CAMS?

  Bieżący status aplikacji do egzaminu CAMS jest widoczny po zalogowaniu się użytkownika na stronie internetowego formularza CAMS.

 • Ile mam czasu, od dnia dokonania wpłaty, aby zdawać egzamin CAMS?

  Na przystąpienie do egzaminu kandydat ma 6 miesięcy od dnia, w którym otrzyma kupon z kodem uprawniający do udziału w egzaminie. Kandydaci zazwyczaj otrzymują kupon równolegle z dokonaniem płatności, ale czasem otrzymanie kuponu następuje 1 – 2 dni później.

 • W jaki sposób mogę złożyć aplikacje?

  Wniosek o udział w egzaminie CAMS można złożyć tu.

 • Czy aplikacje do egzaminu CAMS można złożyć przez internet?

  Wniosek o udział w egzaminie CAMS można złożyć tu.

 • Czy wszystkie osoby, które składają referencje zawodowe odnośnie kandydata muszą pracować w tej samej organizacji?

  Nie, wskazane jest, aby osoby takie nie pracowały w tej samej organizacji.

 • Czy aplikacja do egzaminu CAMS można przenieść na inną osobę?

  Aplikacji CAMS nie można przenieść na inną osobę, można jednak przenieść samą płatność za egzamin CAMS. Osoba, na którą przenoszona jest płatność będzie musiała złożyć własna aplikacje, która musi być zatwierdzona przez ACAMS.

 • Czy są zniżki za egzamin CAMS dla pracowników instytucji państwowych?

  Tak, cennik dla sektora publicznego można zobaczyć tu.

 • W ilu językach zdawać można egzamin CAMS?

  • Arabski
  • Indonezyjski
  • Chiński (uproszczony)
  • Chiński (tradycyjny)
  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Japoński
  • Polski
  • Portugalski
  • Rosyjski
  • Hiszpański

Warunki dopuszczenia do egzaminu CAMS

 • Jakie dokumenty potwierdzające potrzebne są, aby potwierdzić swój dyplom ukończenia studiów wyższych?

  Prosimy o przekazanie zatwierdzonego transkryptu dyplomu lub kopii dyplomu.

 • Jakie są kryteria kwalifikacji aby zostać dopuszczonym do egzaminu CAMS?

  Pełna lista kryteriów znajduje się w Podręczniku dla kandydatów. Istnieje jednak minimalne kryterium, a mianowicie członkostwo w ACAMS i zebranie co najmniej 40 punktów.

 • Czy akceptowane są punkty zebrane podczas szkoleń poza ACAMS?

  Tak, przy składaniu aplikacji o przystąpienie do egzaminu CAMS, można wykorzystać punkty zebrane w innych organizacjach.

 • Czy kwalifikuję się do przystąpienia do egzaminu CAMS bez tytułu w szkolnictwie wyższym?

  Tak, jest to możliwe poprzez łączenie innych kategorii, wg. których kandydat kwalifikuje się do przystąpienia do egzaminu. Proszę zapoznać się z matrycą kryteriów umożliwiających kwalifikację w poradniku dla kandydatów na CAMS.

 • Czy uzyskam dodatkowe punkty za członkostwo w ACAMS?

  Za członkostwo w ACAMS przyznawane są punkty, które liczą się do odnowienia certyfikacji; nie wlicza się ono jednak przy wniosku o przystąpienie do egzaminu CAMS.

 • Czy, aby uzyskać punkty liczące się do egzaminu CAMS, dyplom uczelni wyższej musi dotyczyć kierunku studiów związanego z finansami?

  Akceptowany dyplom ukończenia edukacji wyższej może dotyczyć dowolnej dziedziny, musi jednak być wydany przez szkołę wyższą lub uniwersytet.

 • Czy staż z dziedziny szkolenia zawodowego liczy się do wymogu zebrania co najmniej 40 punktów?

  Tak, jednak staż musi być związany z dziedziną przeciwdziałania praniu pieniędzy (PPP).

Materiały edukacyjne do egzaminu CAMS

 • W jaki sposób uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych związanych z egzaminem CAMS?

  Po dokonaniu wpłaty za pakiet certyfikacji, ACAMS wyśle kandydatom link do strony, na której pobrać można materiały do nauki.

 • Czy w cenie egzaminu CAMS zawarty jest też dostęp do podręcznika dla zdających?

  Tak, pakiet certyfikacji CAMS zawiera również poradnik w wersji PDF.

 • Czy podręcznik dostępny jest na czytniku książek elektronicznych (kindle)?

  Tak, poradnik CAMS w formacie PDF można otworzyć na większości czytników książek elektronicznych.

 • Gdzie można znaleźć próbne pytania egzaminacyjne CAMS?

  Rozdział 6 podręcznika CAMS zawiera 123 pytań i odpowiedzi, z którymi można się zapoznać.

Rejestracja przed przystąpieniem do egzaminu CAMS Pearson VUE

 • Jak zarejestrować się, aby przystąpić do egzaminu?

  Najpierw należy złożyć aplikacje o przystąpienie do egzaminu CAMS. Po zatwierdzeniu wniosku i wniesieniu opłaty certyfikacyjnej, kandydat otrzyma e-mail z instrukcjami, które wyjaśniają, w jaki sposób uzyskać dostęp do strony Pearson VUE.

 • Jak mogę zarejestrować się, aby przystąpić do egzaminu?

  Aby przystąpić do egzaminu, kandydaci mogą zarejestrować się zaraz po otrzymaniu kuponu z kodem uprawniającym do udziału w egzaminie.

Harmonogram egzaminów

 • Jak dowiedzieć się o dostępnych datach egzaminu i gdzie on się odbywa?

  Kandydaci muszą zalogować się na swoje konto na stronie Pearson VUE, aby zobaczyć dostępne miejsca i terminy w centrach egzaminacyjnych w zamieszkiwanym przez siebie regionie (po angielsku)

 • Czy można zdawać egzamin w czasie konferencji?

  Egzamin CAMS jest oferowany tylko w ośrodkach egzaminacyjnych, więc nie ma możliwości przystąpienia do egzaminu podczas konferencji. Nasz nowy partner usług testowych, Pearson VUE, zapewnia ogólnoświatową sieć, która umożliwia kandydatom zaplanowanie egzaminu w ponad 5000 ośrodkach egzaminacyjnych na całym świecie. Znajdź najbliższe centrum egzaminacyjne:
  https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/find/testcenter/ACAMS (po angielsku).

Przełożenie terminu egzaminu

 • Czy muszę zapłacić dodatkowo za przełożenie terminu egzaminu CAMS?

  Kandydaci mogą przełożyć termin egzaminu bezpłatnie, ale nie później niż 72 godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Odwołania udziału i przełożenia terminu nie później niż 72 godziny przed rozpoczęciem egzaminu można dokonać bezpośrednio na stronie Pearson VUE.

  Odwołanie udziału i przełożenie terminu w okresie krótszym niż 72 godziny przed rozpoczęciem egzaminu obciążone jest dodatkową opłatą. W takim wypadku nie możemy odwołać ani przełożyć egzaminu kandydata za pośrednictwem strony Webassessor. Należy wtedy zwrócić się o pomoc do ACAMS.

Przesunięcie egzaminu CAMS

 • Czy mogę poprosić o przedłużenie terminu zdawania egzaminu CAMS?

  Tak, jednak przedłużenie o jeden miesiąc kosztuje 100 USD.

Egzamin CAMS

 • Jak długo trwa egzamin CAMS?

  Kandydaci mają 210 minut (3,5 godz.) na ukończenie egzaminu CAMS.

 • Jak długo ważny jest certyfikat CAMS?

  Certyfikacja CAMS ważna jest na okres trzech (3) lat. Od członków, którzy otrzymali certyfikację, wymaga się jednak pogłębiania wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Po upływie 3 lat, członkowie będą musieli odnowić certyfikację. Dalsze informacje znaleźć można w dziale dotyczącym odnowienia certyfikacji CAMS.

Dzień egzaminu

 • Co należy przynieść na egzamin, aby zostać do niego dopuszczonym?

  Należy przynieść aktualny i ważny dokument tożsamości wydany przez władze państwowe. Na dokumencie musi widnieć fotografia i podpis kandydata. Imię i nazwisko na dokumencie tożsamości musi być identyczne jak imię i nazwisko używane przy rejestracji.

 • Co można przynieść na egzamin?

  Do pomieszczenia, w którym siedzą kandydaci zdający egzamin nie można wnosić żadnych przedmiotów. Kandydaci będą mogli zostawić w centrum, w zabezpieczonym miejscu, swoje rzeczy osobiste, w tym telefony komórkowe. Egzamin osób, które wniosą do pomieszczenia egzaminacyjnego telefon komórkowy, zostanie odwołany, a osoby takie zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie centrum egzaminacyjnego.

 • Gdzie mogę zaparkować w dniu egzaminu?

  Wszystkie centra egzaminacyjne dysponują własnym parkingiem dla osób zdających egzamin lub parking taki jest dostępny w pobliżu.

 • Czy centrum egzaminacyjne udostępnia komputery / niezbędne wyposażenie przy zdawaniu egzaminu?

  Tak, wszystkie centra egzaminacyjne w pełni wyposażone są w komputery i inny niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

Wyniki egzaminu CAMS

 • Jaki jest minimalny wynik potrzebny, aby zdać 6 edycję egzaminu CAMS?

  Aby zdać 6. edycję egzaminu CAMS, kandydaci muszą uzyskać wynik „75” lub wyższy.

 • Kiedy poznam swoje wyniki?

  Wyniki kandydata wyświetlane są w momencie ukończenia przez niego egzaminu. Kandydat otrzyma również wiadomość e-mailem ze swoim wynikiem. E-mail wysłany zostanie niedługo po tym, gdy kandydat ukończy egzamin.

 • Czy dostępne są szczegółowe wyniki egzaminu, w rozbiciu na poszczególne pytania lub tematy?

  Nie przedstawiamy wyników w rozbiciu na poszczególne części.

 • Czy wyniki egzaminu są dostępne dla stron trzecich? Czy wyniki egzaminu są udostępniane publicznie?

  Wyniki egzaminów nie są udostępniane publicznie. ACAMS może jednak przekazać wyniki egzaminu instytucjom, które dopłacają do certyfikacji swoich pracowników.

Certyfikat CAMS

 • Czy po zdaniu egzaminu CAMS otrzymam certyfikat?

  Tak, członkowie mogą spodziewać się otrzymania wersji elektronicznej certyfikatu w ciągu tygodnia od dnia, w którym zdali egzamin. Aby otrzymać kopię certyfikatu CAMS, po otrzymaniu elektronicznego certyfikatu, członkowie ACAMS mogą wypełnić formę o otrzymanie certyfikatu CAMS w wersji papierowej. Aktywni członkowie ACAMS otrzymają certyfikat CAMS w ciągu 5 – 7 tygodni od daty wypełnienia formy.

 • Czy otrzymam elektroniczną wersję certyfikatu CAMS?

  Tak, członkowie mogą spodziewać się otrzymania wersji elektronicznej certyfikatu w ciągu tygodnia od dnia, w którym zdali egzamin.

 • Czy firma, dla której pracuję, może wydać komunikat prasowy o tym, że ich pracownik uzyskał certyfikat CAMS?

  Tak, osoba, która zdała egzamin CAMS, otrzyma wiadomość e-mail, w której oprócz certyfikatu znajdzie się również komunikat prasowy. Warto jednak pamiętać, że komunikat taki jest tylko proponowanym wzorem, a firma może oczywiście stworzyć własną wersję komunikatu.

 • Czy otrzymam dodatkowe punkty za zdanie egzaminu CAMS?

  Za zdanie egzaminu kandydaci nie otrzymują dodatkowych punktów.

Ponowne zdawanie egzaminu CAMS w razie niepowodzenia

 • Co stanie się, jeśli nie zdam egzaminu?

  Kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminu, mogą spróbować ponownie po upływie co najmniej 60 dni od poprzedniej próby. Koszt ponownego egzaminu wynosi 299 USD dla sektora prywatnego i 199 USD dla sektora publicznego. Proszę wejść na tę stronę aby wysłać prośbę o fakturę, oraz w wypadku dalszych pytań.

 • Jak długo należy czekać, zanim można ponownie przystąpić do egzaminu CAMS?

  Po pierwszym niepowodzeniu, minimalny czas oczekiwania na drugie podejście wynosi 60 dni. Kandydat nie może przystąpić do egzaminu więcej niż trzy razy pod rząd. Od reguły tej nie ma wyjątków. Okres oczekiwania na to, aby ponownie zdawać egzamin po trzeciej próbie pod rząd wynosi 6 miesięcy.

Lista osób, które zdały egzamin CAMS

 • Czy istnieje internetowa lista osób, które zdały egzamin CAMS?

  Tak, można zobaczyć taką listę tu (po angielsku). Lista jest aktualizowana co dwa tygodnie. Aby zobaczyć na liście nazwisko osoby, która zdała egzamin, należy odczekać 2 – 3 tygodnie. Jeśli na liście, w ciągu 2 – 3 tygodni, nie pojawi się nazwisko kandydata, który zdał egzamin CAMS, prosimy o kontakt na adres europe@acams.org.

Program odnowienia certyfikacji CAMS

 • Jakie są wymagania odnośnie odnowienia certyfikacji?

  Odnowiona certyfikacja odnosi się tylko do osób, które uprzednio uzyskały certyfikację. Członkowie muszą odnowić certyfikację co trzy (3) lata od dnia egzaminu CAMS. Aby odnowić certyfikację, należy zebrać co najmniej 60 punktów. Analogicznie do uprawnień CAMS, członkowie muszą złożyć wniosek o odnowienie certyfikacji. Wniosek można znaleźć na stronie http://www.acams.org/pl/recertyfikacja-cams/. Wniosek zawiera informacje dotyczące ostatecznych terminów i kosztów odnowienia certyfikacji.

  Do odnowienia certyfikacji wymagane jest aktywne i nieprzerwane członkostwo w ACAMS. Wobec osób, które nie pozostają aktywnymi członkami ACAMS istnieje ryzyko utraty certyfikacji. Osoby, które utraciły certyfikację, będą musiały ponownie zdawać egzamin CAMS.

 • Po jakim czasie muszę ubiegać się o odnowienie certyfikacji?

  Członkowie muszą odnowić certyfikację po trzech (3) lata od dnia uzyskania certyfikacji. Na przykład, jeśli osoba która uzyskała certyfikację w 2014 roku, musi ją odnowić w roku 2017.

 • W jaki sposób należy odnowić certyfikację?

  Certyfikowani członkowie muszą wypełnić niniejszą aplikacje o odnowienie certyfikacji. Aplikacja o odnowienie certyfikacji zostanie przyjęta dopiero po uregulowaniu opłaty.

 • Czy do aplikacji o odnowienie certyfikacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające?

  Kandydaci nie muszą dołączać do aplikacji dokumentów potwierdzających. Należy jednak pamiętać, że ACAMS przeprowadza audyt w każdej klasie dokonującej odnowienia certyfikacji. Każda osoba wyznaczona do udziału w audycie będzie zobowiązana do przedstawienia wszystkich dokumentów potwierdzających. Istnieje ryzyko, że członkowie, którzy nie będą w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających stracą certyfikację.

 • Czy punkty zebrane w tym samym roku, w którym kandydat uzyskuje uprawnienia CAMS liczą się do odnowionej certyfikacji?

  Tak, o ile punkty uzyskano po zdaniu egzaminu CAMS.

 • W jaki sposób można zbierać punkty za szkolenie internetowe do odnowienia certyfikacji?

  ACAMS oferuje swoim członkom pełny zakres webinariów, oraz kursów certyfikacji online. Zapraszamy na stronę Szkolenia ACAMS (po angielsku) http://www.acams.org/aml-training-and-conferences/ aby uzyskać dalsze informacje na ten temat.

 • Czy członkostwo w innych organizacjach liczy się do certyfikacji? (ACFE)

  Członkowie mogą korzystać z innych uprawnień zawodowych, które kwalifikują się do odnowienia certyfikacji, o ile są one związane z zapobieganiem przestępstwom finansowym.

 • W jaki sposób mogę zgłaszać punkty uzyskane w ramach kształcenia ustawicznego?

  Nie ma potrzeby zgłaszać punktów uzyskanych w ramach kształcenia ustawicznego organizowanego przez ACAMS. Prosimy kontrolować punkty uzyskane za pośrednictwem organizacji zewnętrznych, ponieważ mogą one nie zostać zarejestrowane w profilu członka ACAMS.

 • W jaki sposób mogę zobaczyć punkty zebrane w ramach kształcenia ustawicznego?

  Punkty zebrane w ramach kształcenia ustawicznego za pośrednictwem ACAMS można zobaczyć wchodząc na swój profil członkowski w dziale Społeczności, na stronie ACAMS. Aby wejść na swój profil, należy kliknąć na odnośnik “Portal Społecznościowy” u góry strony ACAMS.

Punkty CAMS

 • Czy punkty zebrane w ACAMS liczą się do certyfikacji ACFE?

  Prosimy o kontakt z ACFE, aby uzyskać informacje w tej sprawie.

 • Czy otrzymam punkty za udział w bezpłatnych webinariach oferowanych przez ACAMS?

  Członkowie ACAMS mogą uzyskać nie więcej niż 2 punkty rocznie za udział w bezpłatnych webinariach.

Członkowie zarejestrowani jako duże instytucje, mogą zbierać punkty za udział we wszystkich płatnych i bezpłatnych webinariach.