Witamy! W czym możemy pomóc?

 

 

PRAWEM AUTORSKIM oraz UMOWĄ POUFNOŚCI

Wszystkie Egzaminy i Materiały egzaminacyjne objęte są prawami autorskimi ACAMS i nie można ich publikować, udostępniać, kopiować ani w inny sposób dystrybuować lub rozpowszechniać bez wyraźnej pisemnej zgody ACAMS. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania poufności względem wszelkich Materiałów egzaminacyjnych i zgadza się nie dystrybuować ich, nie udostępniać ani nie ujawniać. Uczestnik zgadza się, że nie będzie rozmawiał z nikim o treści Egzaminu, nie zapisze, nie skopiuje ani nie ujawni żadnego pytania ani odpowiedzi egzaminacyjnej, w całości lub w części, pośrednio lub bezpośrednio, bez względu na formę i środki. Uczestnik potwierdza ponadto, że nie otrzymał pytań ani odpowiedzi egzaminacyjnych od innych osób.

 

W razie ujawnienia Materiałów egzaminacyjnych lub informacji o Materiałach egzaminacyjnych uczestnikowi może grozić: pozew sądowy, w wyniku którego uczestnik będzie musiał zapłacić karę pieniężną lub zostanie objęty innymi karami wyznaczonymi przez sąd, sankcje karne, anulowanie wyniku egzaminu uczestnika, odwołanie lub zawieszenie wszelkich aktualnych Certyfikacji posiadanych przez uczestnika i/lub odwołanie lub zawieszenia wszelkich członkostw ACAMS.

 

ACAMS jest ostateczną instancją decydującą wedle własnego uznania o przyznaniu uczestnikowi prawa do zachowania członkostwa lub dowolnej Certyfikacji, o przystąpieniu do Egzaminu oraz o zatwierdzeniu wyniku uzyskanego przez uczestnika. Początkowe uzyskanie pozytywnego wyniku lub Certyfikatu nie unieważnia prawa i swobody uznania przez ACAMS, czy dany wynik jest zadowalający, jeżeli ACAMS uzna, że podczas udziału uczestnika w Egzaminie wystąpiły nieprawidłowości lub że na uzyskany wynik miała wpływ nieuczciwa przewaga (np. w razie dowodów na oszukiwanie). W takim wypadku członkostwa i Certyfikaty uczestnika mogą zostać zawieszone lub odwołane. Jeśli ACAMS ustali, że Certyfikacja lub wynik Egzaminu zostały uzyskane w wyniku nieprawidłowości lub nieuczciwej przewagi, uczestnik nie otrzyma zwrotu kosztów Egzaminu lub członkostwa.