Dlaczego Ty i Twój zespół powinniście uzyskać certyfikację Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

CAMS Logo

Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS®), to punkt odniesienia najwyższej klasy w programach certyfikacji PPP/PFT, który zdobył uznanie instytucji finansowych, rządów i organów regulacyjnych, jako poważne zobowiązanie do ochrony systemu finansowego przed praniem pieniędzy.

Zdobądź certyfikację CAMS

Aktualizujemy wymagania kwalifikacyjne do certyfikacji CAMS, wymogi dotyczące recertyfikacji, oraz politykę kredytową webinarów.

Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

Instytucje, które zatrudniają pracowników posiadających certyfikat CAMS mogą:

 • rozpowszechniać kulturę związaną z przepisami odnośnie przeciwdziałania przestępczości finansowej w całej organizacji
 • budować zespoły wysoko wykwalifikowanych pracowników, w których pracują specjaliści przedmiotu;
 • zademonstrować organom regulacyjnym i egzaminatorom ich zaangażowania na rzecz znormalizowanego, opartego na ryzyku podejścia do ochrony przed zagrożeniami związanymi z praniem brudnych pieniędzy i przestępstwami finansowymi;
 • spełniać niezbędne wymogi szkoleniowe w dziedzinie PPP
 • spełniać bieżące potrzeby szkolenia poprzez odnowienie certyfikacji i działalności w kierunku zaawansowanej certyfikacji;
 • efektywniej zabezpieczać pracodawcę przed szkodami finansowymi i utratą reputacji.

Obecnie oferujemy certyfikację CAMS w następujących językach:

 • Arabski
 • Indonezyjski
 • Chiński (uproszczony)
 • Chiński (tradycyjny)
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Japoński
 • Portugalski
 • Polski
 • Rosyjski
 • Hiszpański