Businesswoman in suit presenting to 3 colleagues around table

Grupy zadaniowe ACAMS

Opis

W skład grup zadaniowych ACAMS wchodzą liderzy przeciwdziałania przestępstwom finansowym reprezentujący różne sektory, którzy dzielą się swoją wiedzą fachową i osobistym doświadczeniem w zakresie obecnych i nowo powstających wyzwań w sektorze.

Grupy zadaniowe

Audience listens to a speaker at a conference
Konferencje

Członkowie grup zadaniowych przedstawiają zalecenia dotyczące tematyki i prelegentów w ramach opracowywania programu międzynarodowych konferencji ACAMS. Pełnią oni również funkcje przewodniczących obrad, mówców i moderatorów na konferencjach.

Business woman looking on her coworkers while discussing new project
Edukacja

Członkowie grup zadaniowych przedstawiają zalecenia dotyczące inicjatyw szkoleniowych i edukacyjnych w związku z pojawiającymi się tendencjami w dziedzinie przeciwdziałania przestępstwom finansowym.

Woman typing on a keyboard
Redakcja

Komitet redakcyjny ma wgląd w opracowywane treści i dokonuje ich analizy, a także pomaga znaleźć ekspertów, którzy wypowiedzą się na łamach ACAMS Today i ACAMS Connection.

Aby dołączyć do komitetu redakcyjnego, należy się skontaktować z redaktor naczelną Karlą Monterrosą-Yancey, CAMS.

Businesswoman standing near flipchart with financial charts and talking to her colleagues
Grupa zadaniowa ds. dostawców usług płatniczych

Grupa zadaniowa ds. dostawców usług płatniczych pomaga zidentyfikować problemy pojawiające się w branży oraz trendy w sektorze usług finansowych, a na ich podstawie przedstawia wskazówki dotyczące szkoleń.

Hong Kong skyline at dawn
Regionalne Grupy Zadaniowe

Regionalne grupy zadaniowe wspierają ACAMS pod względem lokalizacji, zapewniając uwzględnienie kontekstu lokalnego w naszych globalnych programach. Pomagają także w opracowywaniu programów konferencji międzynarodowych organizowanych w regionach.